Restaurování dvojky s perkusními zámky

Restaurování dvojky s perkusními zámky

27. 06. 2014

Jednou ze zbraní, která prošla před uložením do nového depozitáře v Lešanech restaurováním, je perkusní dvojka s esovitě v krku prohnutou pažbou. Palné zbraně s vyhnutím jsou určeny pro střelce s vadou oka. Majitel si ji zasazoval do pravého ramene, ale mířil zdravým levým okem.

 

Průhyb pažeb u jednotlivých zbraní je rozdílný, zřejmě podle tvaru hlavy majitele, zda ji měl kulatou či protaženou oválnou. Dvojka má damaškové hlavně s velmi dobře zachovalým temně hnědým zabarvením. Pouze v některých částech je povrchová úprava částečně setřelá, případně s ulpělými ostrůvky zatmavlé koroze. Ta nemůže být odstraněna, protože by došlo k nevratnému poškození zabarvení materiálu, ale bude citlivě stabilizována a přizpůsobena sému okolí.

Lišta je opatřena signaturou výrobce: F: KAHLER IN BRAUNAU. Komorové šrouby jsou částečně zdobené rytinou rostlinného ornamentu s orámováním pásky ze žlutého kovu. Také oba zámky mají totožný styl výzdoby i signaturu. Na ploše pravé zámkové desky pod kohoutem je vyryto FRANZ a na opačné levé desce KAHLER. Rozviliny ornamentu zde ještě doplňují figury lišky a loveckého psa. Na spodní straně předpažbí v místě pro příčný hlavňový klínek je do masivu dřeva zapuštěný štítek z bílého kovu s vyrytými iniciálami vlastníka: P.B.S.

Ostatní kovové součásti mají podobnou, velmi citlivě provedenou výzdobu a celá zbraň působí jako velmi dobře harmonicky zvládnutý umělecko-řemeslný celek.

Veškeré plochy zámků i garnitury byly pokryty ostrůvky koroze a zdegradovanými konzervačními prostředky (vosky s částicemi prachu), které zabarvily kov do hnědého odstínu. Snad nejvíce ulpěla koroze okolo základny perkusních pistonů, kde bývá plocha narušena vlivem používání roznětek a také okolo šroubů spodní plochy botky. Povrch pažby vyrobené z kvalitního ořechového masivu s výraznou kresbou letorostů je vlivem používání celý pokrytý četnými jamkami, vrypy a zatvrdlými konzervačními prostředky v podobě zatmavlých nepravidelných ploch.

Snad největší nedostatek pušky je fakt, že jí zcela schází hlavňový klínek, který zajišťuje svazek hlavní v předpažbí. Zbraň byla uložena v depozitáři vodorovně, ale při manipulaci se hlavně uvolnily ze zapažbení, a tím neustále hrozilo nevratné poškození.

Restaurování začalo fotodokumentací celku a jednotlivých, převážně porušených částí. Dále byla vyhledána vzhledově podobná zbraň s kompletním předpažbím, podle kterého lze zrekonstruovat tvar hlavice klínku. Jeho rozměry jsou dané průchozími otvory v oválných podložkách a šířkou předpažbí. Veškeré kovové součásti mimo svazku hlavní byly postupně opatrně zbaveny vrstev konzervačního vosku s prachem a ostrůvků koroze. Zdobené části po očistění mají téměř dokonalý povrch. Pouze v horní části botky okolo velké zapuštěné hlavy šroubu je dříve, při výrobě vyleštěná plocha narušena jamkovou korozí.

Okolo pásků ze žlutého kovu proběhlo odstranění koroze velmi citlivě. U tausií nelze použít jakýkoliv chemický prostředek, který narušuje korozní krustu. Měkký kov může mít podkorodovanou základnu, která nabobtná a tím dojde k uvolnění výzdoby měkkým drátkem.

Následovala výroba nového klínku. Těleso klínku se mírně zužuje, jeho hlavice přesně kopíruje úhel plochy předpažbí, které je zároveň zaoblené. Plocha hlavice je fazetovaná a povrchově upravena aby korespondovala s ostatními díly garnitury.

Damaškové hlavně byly při výrobě chemicky upraveny. Tím je u celku dosaženo kresebného efektu nestejnoměrně probarvených pásků. Místně, a to převážně v zádlabu předpažbí, napadla koroze povrch v podobě tmavších nepravidelných ploch. Korozní krusta byla částečně odstraněna potěrem vzlínavou směsí oleje a odkartáčováním pomocí kartáčku s měkkým silonovým vlasem. Pracovní proces trval zhruba týden, než byl výsledek uspokojivý.

Dále jsou hlavně stabilizovány tanátem a je na nich vytvořena politura jako ochrana proti otěru. Zapažbení zbraně z ořechového dřeva mělo zásadní porušení před pravým zámkem. Oslabená hrana vybrání pro hlavně se v minulosti odlomila v délce asi 50 milimetrů. Poškození bylo opraveno směsí klíhu, který postupně degradoval a drolil se. Uvolněný hlavňový svazek zřejmě přispěl k opětnému porušení opravy. Nejprve byl dokonale napařením odstraněn klíh. Domořeno místo praskliny podle odstínu pažby a vše opět vylepeno směsí zabarveného dvousložkového lepidla. Po opracování spoje je celý povrch pažby vyčištěn od konzervačních prostředků, domořen a je na něm obnovena původní šelaková úprava.

Po celkové montáži je na kovové součásti zbraně nanesena ochranná vrstva vosku pro dlouhodobé uložení v depozitáři.

Petr Moudrý

 

Aktuálně



Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…