Restaurování dvojky s perkusními zámky

Jednou ze zbraní, která prošla před uložením do nového depozitáře v Lešanech restaurováním, je perkusní dvojka s esovitě v krku prohnutou pažbou. Palné zbraně s vyhnutím jsou určeny pro střelce s vadou oka. Majitel si ji zasazoval do pravého ramene, ale mířil zdravým levým okem.

 

Průhyb pažeb u jednotlivých zbraní je rozdílný, zřejmě podle tvaru hlavy majitele, zda ji měl kulatou či protaženou oválnou. Dvojka má damaškové hlavně s velmi dobře zachovalým temně hnědým zabarvením. Pouze v některých částech je povrchová úprava částečně setřelá, případně s ulpělými ostrůvky zatmavlé koroze. Ta nemůže být odstraněna, protože by došlo k nevratnému poškození zabarvení materiálu, ale bude citlivě stabilizována a přizpůsobena sému okolí.

Lišta je opatřena signaturou výrobce: F: KAHLER IN BRAUNAU. Komorové šrouby jsou částečně zdobené rytinou rostlinného ornamentu s orámováním pásky ze žlutého kovu. Také oba zámky mají totožný styl výzdoby i signaturu. Na ploše pravé zámkové desky pod kohoutem je vyryto FRANZ a na opačné levé desce KAHLER. Rozviliny ornamentu zde ještě doplňují figury lišky a loveckého psa. Na spodní straně předpažbí v místě pro příčný hlavňový klínek je do masivu dřeva zapuštěný štítek z bílého kovu s vyrytými iniciálami vlastníka: P.B.S.

Ostatní kovové součásti mají podobnou, velmi citlivě provedenou výzdobu a celá zbraň působí jako velmi dobře harmonicky zvládnutý umělecko-řemeslný celek.

Veškeré plochy zámků i garnitury byly pokryty ostrůvky koroze a zdegradovanými konzervačními prostředky (vosky s částicemi prachu), které zabarvily kov do hnědého odstínu. Snad nejvíce ulpěla koroze okolo základny perkusních pistonů, kde bývá plocha narušena vlivem používání roznětek a také okolo šroubů spodní plochy botky. Povrch pažby vyrobené z kvalitního ořechového masivu s výraznou kresbou letorostů je vlivem používání celý pokrytý četnými jamkami, vrypy a zatvrdlými konzervačními prostředky v podobě zatmavlých nepravidelných ploch.

Snad největší nedostatek pušky je fakt, že jí zcela schází hlavňový klínek, který zajišťuje svazek hlavní v předpažbí. Zbraň byla uložena v depozitáři vodorovně, ale při manipulaci se hlavně uvolnily ze zapažbení, a tím neustále hrozilo nevratné poškození.

Restaurování začalo fotodokumentací celku a jednotlivých, převážně porušených částí. Dále byla vyhledána vzhledově podobná zbraň s kompletním předpažbím, podle kterého lze zrekonstruovat tvar hlavice klínku. Jeho rozměry jsou dané průchozími otvory v oválných podložkách a šířkou předpažbí. Veškeré kovové součásti mimo svazku hlavní byly postupně opatrně zbaveny vrstev konzervačního vosku s prachem a ostrůvků koroze. Zdobené části po očistění mají téměř dokonalý povrch. Pouze v horní části botky okolo velké zapuštěné hlavy šroubu je dříve, při výrobě vyleštěná plocha narušena jamkovou korozí.

Okolo pásků ze žlutého kovu proběhlo odstranění koroze velmi citlivě. U tausií nelze použít jakýkoliv chemický prostředek, který narušuje korozní krustu. Měkký kov může mít podkorodovanou základnu, která nabobtná a tím dojde k uvolnění výzdoby měkkým drátkem.

Následovala výroba nového klínku. Těleso klínku se mírně zužuje, jeho hlavice přesně kopíruje úhel plochy předpažbí, které je zároveň zaoblené. Plocha hlavice je fazetovaná a povrchově upravena aby korespondovala s ostatními díly garnitury.

Damaškové hlavně byly při výrobě chemicky upraveny. Tím je u celku dosaženo kresebného efektu nestejnoměrně probarvených pásků. Místně, a to převážně v zádlabu předpažbí, napadla koroze povrch v podobě tmavších nepravidelných ploch. Korozní krusta byla částečně odstraněna potěrem vzlínavou směsí oleje a odkartáčováním pomocí kartáčku s měkkým silonovým vlasem. Pracovní proces trval zhruba týden, než byl výsledek uspokojivý.

Dále jsou hlavně stabilizovány tanátem a je na nich vytvořena politura jako ochrana proti otěru. Zapažbení zbraně z ořechového dřeva mělo zásadní porušení před pravým zámkem. Oslabená hrana vybrání pro hlavně se v minulosti odlomila v délce asi 50 milimetrů. Poškození bylo opraveno směsí klíhu, který postupně degradoval a drolil se. Uvolněný hlavňový svazek zřejmě přispěl k opětnému porušení opravy. Nejprve byl dokonale napařením odstraněn klíh. Domořeno místo praskliny podle odstínu pažby a vše opět vylepeno směsí zabarveného dvousložkového lepidla. Po opracování spoje je celý povrch pažby vyčištěn od konzervačních prostředků, domořen a je na něm obnovena původní šelaková úprava.

Po celkové montáži je na kovové součásti zbraně nanesena ochranná vrstva vosku pro dlouhodobé uložení v depozitáři.

Petr Moudrý

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha