Restaurování ochrany hlavy koně

Restaurování ochrany hlavy koně

27. 01. 2019

Jednou z akvizic Vojenského historického ústavu Praha nedávné doby je velmi kvalitně provedená ochrana hlavy koně v podobě proplétaného koše. Jde o velmi přínosný nákup, protože ve sbírce instituce jsou pouze plátové ochrany lebky koně jako součásti kompletu zbroje.

Ochrana kryje tlamu a částečně lebku nad nozdrami. Připevňovala se pomocí řemení provlečeného do osmi kulatých poutek rozmístěných po obvodu rámu. Nosná konstrukce byla vytvarovaná a snýtovaná z profilovaných pásků pomocí nýtů s kulatou hlavou, které zároveň slouží jako efektní výzdoba vnější strany koše.

Tvůrce kompletu jako umělecký kovář či zámečník se zřejmě inspiroval tehdejší podobou ozdobných mříží anebo překrytů. Jsou zde použity totožné prvky, jako například již zmíněné tvary nýtů, dále zvlněné zakončení konce sloupečků, ozdobné rýhování nebo konce ve tvaru spirály, charakteristické pro součásti vinařských dekorů. Taktéž celá konstrukce je mřížové podoby. Součástí jsou dvě rozměrově rozdílné prořezávané růžice ozdobené rýhováním. Pod menší z nich je na ploše pásu stylizované vročení 1562. Celkové rozměry jsou: výška 220 mm, průměr 225 mm. Tvar není ideální, protože některé úponky jsou částečně zdeformované.

Po vyfotografování byl proveden vizuální průzkum koroze, poškození a pevnosti snýtované konstrukce. Poškození ploch povrchu bylo zřejmě způsobeno nešetrnou manipulací. Četné oděrky a jamky po úderech mají na ploše především kulaté nýty, součásti základního rámu a upínací kroužky. Závěrečná povrchová úprava (ochrana) kovu se nezachovala v žádné části ani v méně mechanicky namáhaných partiích, jako například ve spojích úponků či okolo nýtů. Plochy byly zřejmě z vnější části upraveny pouze leštěním.

Atmosférická koroze pokryla vnější stranu v podobě nepravidelných ostrůvků. Nenarušuje strukturu kovu do hloubky. Naproti tomu zevnitř měly veškeré ploché části na povrchu celistvou korozní krustu temného zabarvení. Ta je velmi tvrdá, částečně propojená s neodstraněnými okujemi po tepelném zpracování kovu. V některých partiích se odlupuje v podobě drobných šupinek.

Před restaurováním byl celek nejdříve několikrát dokonale omyt od ulpělých nečistot lihovým prostředkem pomocí silonového kartáčku. Vnitřní plochy se na povrchu zabarvily do matně šeda. Ve spojích a vlasových trhlinách vystupovalo zabarvení ulpělé koroze. Korozní produkty byly postupně odstraňovány pouze mechanicky, rotačním, případně plochým ručním kartáčem.

Chemické odrezení bylo vyloučeno z důvodu hrozby nevratného narušení překovaných vrstev kovu. Nejdéle prošly odrezovacím procesem součásti s výzdobou rýhováním, pokud možno až na čistý povrch. V průběhu celého procesu byly díly koše částečně vyrovnány. Především části s konci ve tvaru volut a také dva kroužky pro upínací řemínky. Po odrezení a vyleštění vnějšku do polomatna proběhla stabilizace směsí taninu v lihu. Dále fixace puklin taninovým roztokem s příměsí šelakové politury. Vrchní část s výzdobou má tím polomatné železné zabarvení, vnitřní matně černé. Po vyzrání stabilizace a odpaření rozpouštědla byl na povrch aplikován mikrokrystalický vosk.

Petr Moudrý

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…