Restaurování ochrany hlavy koně

Jednou z akvizic Vojenského historického ústavu Praha nedávné doby je velmi kvalitně provedená ochrana hlavy koně v podobě proplétaného koše. Jde o velmi přínosný nákup, protože ve sbírce instituce jsou pouze plátové ochrany lebky koně jako součásti kompletu zbroje.

Ochrana kryje tlamu a částečně lebku nad nozdrami. Připevňovala se pomocí řemení provlečeného do osmi kulatých poutek rozmístěných po obvodu rámu. Nosná konstrukce byla vytvarovaná a snýtovaná z profilovaných pásků pomocí nýtů s kulatou hlavou, které zároveň slouží jako efektní výzdoba vnější strany koše.

Tvůrce kompletu jako umělecký kovář či zámečník se zřejmě inspiroval tehdejší podobou ozdobných mříží anebo překrytů. Jsou zde použity totožné prvky, jako například již zmíněné tvary nýtů, dále zvlněné zakončení konce sloupečků, ozdobné rýhování nebo konce ve tvaru spirály, charakteristické pro součásti vinařských dekorů. Taktéž celá konstrukce je mřížové podoby. Součástí jsou dvě rozměrově rozdílné prořezávané růžice ozdobené rýhováním. Pod menší z nich je na ploše pásu stylizované vročení 1562. Celkové rozměry jsou: výška 220 mm, průměr 225 mm. Tvar není ideální, protože některé úponky jsou částečně zdeformované.

Po vyfotografování byl proveden vizuální průzkum koroze, poškození a pevnosti snýtované konstrukce. Poškození ploch povrchu bylo zřejmě způsobeno nešetrnou manipulací. Četné oděrky a jamky po úderech mají na ploše především kulaté nýty, součásti základního rámu a upínací kroužky. Závěrečná povrchová úprava (ochrana) kovu se nezachovala v žádné části ani v méně mechanicky namáhaných partiích, jako například ve spojích úponků či okolo nýtů. Plochy byly zřejmě z vnější části upraveny pouze leštěním.

Atmosférická koroze pokryla vnější stranu v podobě nepravidelných ostrůvků. Nenarušuje strukturu kovu do hloubky. Naproti tomu zevnitř měly veškeré ploché části na povrchu celistvou korozní krustu temného zabarvení. Ta je velmi tvrdá, částečně propojená s neodstraněnými okujemi po tepelném zpracování kovu. V některých partiích se odlupuje v podobě drobných šupinek.

Před restaurováním byl celek nejdříve několikrát dokonale omyt od ulpělých nečistot lihovým prostředkem pomocí silonového kartáčku. Vnitřní plochy se na povrchu zabarvily do matně šeda. Ve spojích a vlasových trhlinách vystupovalo zabarvení ulpělé koroze. Korozní produkty byly postupně odstraňovány pouze mechanicky, rotačním, případně plochým ručním kartáčem.

Chemické odrezení bylo vyloučeno z důvodu hrozby nevratného narušení překovaných vrstev kovu. Nejdéle prošly odrezovacím procesem součásti s výzdobou rýhováním, pokud možno až na čistý povrch. V průběhu celého procesu byly díly koše částečně vyrovnány. Především části s konci ve tvaru volut a také dva kroužky pro upínací řemínky. Po odrezení a vyleštění vnějšku do polomatna proběhla stabilizace směsí taninu v lihu. Dále fixace puklin taninovým roztokem s příměsí šelakové politury. Vrchní část s výzdobou má tím polomatné železné zabarvení, vnitřní matně černé. Po vyzrání stabilizace a odpaření rozpouštědla byl na povrch aplikován mikrokrystalický vosk.

Petr Moudrý

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha