Restaurování pistole s křesadlovým zámkem

Součástí sbírky palných zbraní Vojenského historického ústavu je početná kolekce civilních pistolí s křesadlovými zámky. Většinou jde o puškařsky a umělecko-řemeslně provedené kusy od renomovaných mistrů. Pistole, jejíž restaurování popisujeme, byla vyrobena ve velmi elegantním tvaru se střídmou, avšak velmi dobře technicky provedenou výzdobou. Je francouzské provenience s datací okolo roku 1720.

 

Pistole má mosaznou garnituru s výzdobou propletených rozvilin, včetně výrazné hlavice pažby připevněné hřebem ve tvaru maskaronu. Pažba z ořechového masivu má na povrchu velmi dobře zachovalou polomatnou šelakovou polituru. Na ní řezaná reliéfní výzdoba je převážně okolo kovových součástí.

Nepůvodní nabiják byl dříve nahrazen dřevěnou kulatinou s hrubším opracováním povrchu a bez zakončení. Železné součásti včetně zámkové desky mají výzdobu provedenou jemnou rytinou opět v podobě rostlinných rozvilin. Zámková deska ve spodní části před kohoutem je signována velkými písmeny L V M. Celková délka zbraně je 532 mm, ráže hladké hlavně 15,6 mm.

Největší restaurátorské zásahy do kompletu zbraně byly provedeny v části zapažbení, respektive v předpažbí. Boky zádlabu pažby nejsou tak masivní jako u armádních pistolí, a proto na nich byly praskliny a další stopy porušení způsobené používáním. K destrukci ještě přispíval podélný, pod celou délkou hlavně vyvrtaný prostor pro nezbytný nabiják.

U naší restaurované pistole je ještě jedna zvláštnost, že předpažbí není zakončeno, dalo by se říci, zpevněno nákončím. Z těchto důvodů je vybrání pro hlaveň prasklé téměř až k otvoru pro přední šroub zámkové desky. Také okolo ní je pažba částečně porušená v podobě odštěpků po délce letorostů masivu. Ještě v předpažbí schází kónický čep pro vnitřní poutko připevnění středu hlavně. Železné součásti měly na povrchu místně narostlé ostrůvky koroze překryté zdegradovanou vrstvou konzervačního vosku. Garnitura vyrobená z mosazi byla v hloubce reliéfu napadena divokou patinou.

Po vyfotografování veškerých součástí, které byly restaurovány, byl popsán stav předmětu před zahájením prací. Tentokrát srovnávací materiál není nutný, protože jde o restaurování konkrétního kusu, kde je specifikace úpravy povrchu daná průzkumem předmětu.

Po demontáži pistole prošla největšími restaurátorskými zásahy pažba. Dřevěné vybrání hlavně bylo slepeno směsí dvousložkového lepidla epoxy CHS 1200 s příměsí hnědé hlinky pro zabarvení lepeného spoje. Následně po vytvrzení ve vnitřní části vylaminováno z důvodu zpevnění praskliny.

Dále byly spoje zabroušeny, a to třikrát, jako příprava kvalitního základu výsledné povrchové úpravy. Po namoření do původního zestárlého tónu zabarvení dřeva byla na povrch aplikována polomatná šelaková politura. Mosazné a železné součásti byly nejprve zbaveny zdegradovaných konzervačních prostředků, korozních produktů včetně divoké patiny.

Následovala stabilizace, zapatinování z důvodu sjednocení celkového povrchu zbraně. Po montáži veškerých komponentů byl na povrch předmětu kromě pažby aplikován mikrokrystalický vosk.

Petr Moudrý

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha