Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

Restaurování předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

15. 10. 2015

Od začátku letošního roku probíhaly intenzivní restaurátorské přípravy sbírkových předmětů pro výstavu V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren, která byla v Armádním muzeu Žižkov otevřena letos v květnu. Výstavní projekt je situován v žižkovském muzeu do nově vzniklých prostor bývalého depozitáře a snad nejpůsobivější jsou dotýkané osobní předměty z fondu varií.

V případě vystavených osobních předmětů je nutné, aby zůstaly v co nejpůvodnějším stavu. Restaurátorské zásahy proto téměř nepotřebovaly, spíše prošly konzervací, aby se odstranily prachové částice.

Dlouhé i krátké palné zbraně měly na povrchu vrstvy konzervačního oleje, případně voskového přípravku KRNB. U větších předmětů, převážně z dělostřeleckého fondu, se dlouhodobá konzervace prováděla přípravkem Resistin, který se ve větší míře používal v osmdesátých letech minulého století v tehdejší dělostřelecké restaurátorské dílně Karlín. Podobnou metodou se ošetřovaly letecké motory nebo nálezy trosek letounů, které jsou také součástí expozice.

Samostatnou kapitolu představovalo restaurování pěchotního a dělostřeleckého střeliva, případně jeho řezů, kde jsou na jednotlivých kusech použity kombinace materiálů včetně barvené sádry, která simuluje střelný prach či trhavinu. Sádrové výplně ve styku s kovem přebírají korozní zabarvení a často se drolí. Ještě je nutné připomenout předměty z fondu spojovací techniky. Polní telefony, vysílačky a jejich součásti většinou pokrýval ulpělý prach, který musel být opatrně odstraněn, aby nedošlo k porušení původní barvy a nápisů.

Nejprve byly předměty, u nichž proběhly větší restaurátorské zásahy, vyfotografovány, a byla u nich zvolena metoda zásahů, respektive způsob odstraňování korozních produktů. Výsledkem byl odrezený, případně stabilizovaný povrch s ohledem na původní povrchové úpravy včetně našablonovaných instruktážních nápisů. Chybějící součásti se nedoplňovaly.

Snad největšími restaurátorskými zásahy prošla letecká raketa, u níž bylo nutné nejprve z tělesa odstranit vrstvu nátěru Resistinem, který podkorodoval do podoby tmavých nepravidelných ploch. Po důkladném omytí v rozpouštědle se koroze odstranila odkartáčováním, a to pouze směrem po obvodu. Po odleštění korozních produktů naplno vynikly stopy obrábění vzniklé při výrobě. Na spodní části se stabilizačními křidélky se podařilo plně zachovat původní zabarvení všech ploch. Nakonec byl tubus napuštěn tanátovacím prostředkem, který stabilizuje zbytky pevně zakotvené koroze.

Podobným restaurátorským procesem prošla i mina, která má ve vnitřní části svazek dobových letáků. Dlouhé palné zbraně mají většinou původní chemicky načerněný povrch. U pušek, které vznikly těsně před povstáním, byly plně respektovány úpravy svařováním jednotlivých součástí, které mají tepelně zabarvený povrch. Také dřevo zapažbení bylo očištěno od zbytků zestárlé konzervace a dále napuštěno lněným olejem. Tím plně vynikla jeho struktura, případně vyryté nápisy a data od vlastníků zbraní.

Veškeré kovové předměty, které prošly restaurováním, mají povrch napuštěný mikrokrystalickým voskem s konečným rozleštěním.

Petr Moudrý

 

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…