Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

01. 01. 2021

Před časem jsme vám přinesli článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek leteckého materiálu – vrtule, ojnice a lehkého kulometu. Ve vnitřních i venkovních expozicích Leteckého muzea Kbely se však nacházejí i další sbírkové předměty, které v nedávné době prošly restaurováním. Jedním z těchto exponátů je i rotační kulomet 9A-624.Kulomet je umístěn v pohyblivém střeleckém stanovišti USPU-24 ve vrtulníku Mi-24, který se nachází na ploše Leteckého muzea Kbely.

Kulomet vznikl v tulské konstrukční kanceláři CKIB SOO na základě zadání Ministerstva obrany SSSR z druhé poloviny šedesátých let, které požadovalo vývoj nové výzbroje pro vyvíjené bitevní vrtulníky Mil Mi-24. Vrtulník ve verzích Mi-24D a později Mi-24V byl do výzbroje československé armády zaváděn od roku 1978 včetně uvedeného typu kulometu. V Leteckém muzeu Kbely se nachází vrtulník Mil Mi-24D, evidenční číslo 0220.

Rotační kulomet byl lafetován ve stroji již delší dobu. Proti povětrnostním vlivům se plachtoval pouze mimo sezonu v zimním období. Ze střeleckého stanoviště vyčnívala podstatná část svazku hlavní se středovou pružinou. Původní zakonzervování silnou vrstvou zbrojní vazelíny povrch zbraně částečně ochránilo. Konzervační prostředek v kombinaci s prachovými částicemi byl proti vlhkosti vcelku účinný. V loňském roce, krátce před opožděným otevřením expozice kbelského muzea, bylo zahájeno restaurování kulometu.

Po přesunu na tamní restaurátorské pracoviště prošel svým prvním restaurováním. Po fotodokumentaci a částečné demontáži proběhlo první odstranění konzervačních prostředků staršího data, kdy stroj procházel pravidelnou údržbou leteckými mechaniky. Na válcové části s ovládáním byl původně proveden nástřik černé polomatné barvy, bez barvy základní, pouze na holý kov. Barva byla cca z 80 % zachovalá, zbytek setřelý častou manipulací. Na povrchu drobnějších součástí, které vyčnívají, barva zcela chyběla.

Pohyblivé součásti ovládacího mechanismu, součásti nabíjení či výhozu prázdných nábojnic mají matnou povrchovou úpravu v barvě kovu. Především na jejich povrchu pod vrstvou vazelíny byla v nepravidelných ostrůvcích koroze. Svazek hlavní s mohutnou pružinou má konečnou úpravu provedenou chemickým černěním z důvodu zahřívání při střelbě. Stejně tak tato úprava měla četné nedostatky. Snad nejvíce setřený až na holý kov byl  úsťový třmen čtyř hlavní, zajištěný pružinami. Veškeré šrouby na povrchu válcové části mají matice zajištěné svárem. Nelze je povolit. Z tohoto důvodu byly ze zbraně před restaurováním demontovány jen některé součásti.

Samotné restaurování začalo odstraněním zbrojní vazelíny. Zdlouhavým omytím, celkem třikrát v úkapové vaně pomocí silonových, případně mosazných kartáčů a soupravy na čištění hlavní. Na rozpuštění překrytu vazelíny byla zvolena rozpouštědla, která nenaruší černý matný nástřik válcové části. Po třetím omytí byla z napadených ploch odstraněna pouze místně koroze a nakonec provedena stabilizace. Čtveřice hlavní prošla procesem chemického černění za studena s konečnou stabilizací. Po očištění povrchů se na hlavních objevily přejímací značky a na ploše víka číslo 8504469.

Po montáži kulometu do stanoviště vrtulníku bude zvoleno adekvátní zakonzervování povrchu.

 

Základní technické údaje rotačního kulometu 9A-624.:

Hmotnost: 48 kg

Délka: 1345 mm

Délka hlavně: 1000 mm

Ráže: 12,7 mm

Náboj: 12,7 x 107 mm

Kadence: 4000–5000 ran/min

Úsťová rychlost střely: 785–820 m/s

 

Miroslav Khol, Petr Moudrý

 

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…