Rukávové označení jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar

Nevyčerpatelnou pokladnici předmětů v rámci podsbírky Varia Mise představuje konvolut materiálu pocházející z působení Provinčního rekonstrukčního týmu Armády České republiky v afghánské provincii Lógar. Do tohoto ojedinělého fondu spadá vše, co si lze obecně pod působením našich vojáků v zahraničí představit. Jedná se o stejnokroje, výstrojní součásti, tiskový a obrazový materiál, zdravotnické pomůcky, věci osobní potřeby, atd. Zcela ojedinělým se již dnes jeví objemný soubor topografických a fotografických map.

Provinční rekonstrukční tým byl nejdéle působící jednotkou Armády České republiky v rámci operace NATO ISAF v Afghánistánu. Mezi léty 2008 až 2013 se v Lógaru vystřídalo celkem 11 rotací. Hlavní úloha příslušníků České armády zde spočívala v ochraně expertů z civilní části PRT, kteří v přidělené provincii řídili a dozorovali průběh mnoha renovačních procesů. Jednalo se především o odborníky z odvětví veterinární medicíny, stavebnictví a zemědělské rostlinné i živočišné výroby. Obě části Provinčního rekonstrukčního týmu působily z americké základny FOB Shank, která se nachází nedaleko lógarského správního střediska Pul-i-Alamu.

Předmětem na fotografii je rukávové označení příslušníků jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar Armády České republiky v rámci operace ISAF v Afghánistánu. Ústředním motivem označení je lipový list, který asociuje jednak symboliku České republiky a zároveň poukazuje na nekonfliktní a přátelský rozměr mise. Po obvodu označení je v horní části umístěn zkrácený název jednotky PRT LOGAR. V pravé dolní části znaku je stejný nápis vyobrazen v paštunštině. V levé části pak v daríjštině, která je východním dialektem perštiny a v Afghánistánu ji zejména v centrální a severní části země používá cca 7 miliónů obyvatel. Po majoritní paštunštině zde představuje druhý úřední jazyk. Znak Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar, za jehož vznikem stojí Komise vojenské symboliky a tradic Vojenského historického ústavu Praha, je vyhotoven v afghánských národních barvách.

Prezentovaný exponát přibyl do fondu Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha ve druhé polovině roku 2013.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha