Slavnost v Českém Těšíně

Nahrubo střižený filmový záznam zachycuje průběh části vojenské slavnosti, která se uskutečnila v roce 1922 v Českém Těšíně u příležitosti 5. výročí vzniku pěšího pluku č. 8 „Slezského“.

Pěší pluk č. 8 „Slezský“ sice vznikl 1. října 1920 sloučením 8. střeleckého pluku ruských legií a 100. pěšího pluku domácího vojska, ale za den svého založení považoval 28. červenec 1917. Tehdy se z nedávno založeného 4. záložního praporu československých legií v Rusku stal pluk, který následně prošel bojovými operacemi i ústupem československého vojska přes Sibiř.
Do vlasti se po dlouhé pouti z Vladivostoku vrátil v červnu 1920. Jeho velitelem byl době slavnosti pplk. pěch. Ing. Bohumil Rytíř (1889–1955). Ukázka zachycuje sportovní slavnost na fotbalovém hřišti, která následovala po projevech a defilé vojáků městem. Slavnost byla zakončena lidovou veselicí pod širým nebem.

Kopie filmu byla do sbírek Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha