Soubor osobních předmětů brig. gen. Ing. Vladimíra Trněného, UNPROFOR

V letech 1992 až 1995 probíhala na území občanskou válkou sužované Jugoslávie mezinárodní mírová operace Organizace spojených národů UNPROFOR (United Nations Protection Forces). Tehdejší Česká a Slovenská Federativní republika byla v této operaci zastoupena společným československým praporem v počtu 500 osob, který od března 1992 působil v oblasti Plitvických jezer v republice Srbská Krajina. Prapor zde kontroloval prostor o rozloze bezmála 2000 km2 a střežil hranici mezi znesvářenými Srby a Chorvaty v celkové délce 90 km.

Mezi nejdůležitější úkoly praporu patřila kontrolní činnost na řadě propouštěcích stanovišť, tzv. Check pointech. Příslušníci Československé armády dále organizovali provoz mobilních pozorovacích týmů, dohlíželi nad uložením zbraní znepřátelených stran a v neposlední řadě zabezpečovali nerušený přísun humanitární pomoci.

Po zániku federace 1. 1. 1993 působil v oblasti samostatný prapor Armády České republiky. Svůj operační úkol v rámci mezinárodních sil UNPROFOR zakončil v březnu 1995.

Exponáty na fotografiích představují soubor osobních předmětů brig. gen. Ing. Vladimíra Trněného, který jako zástupce velitele mírového praporu OSN působil v operaci UNPROFOR v roce 1992. Jmenovaný jej daroval do sbírek Vojenského historického ústavu Praha v roce 2013.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha