Stálá expozice ženijního vojska v Bechyni

Stálá expozice ženijního vojska v Bechyni

12. 07. 2017

Na konci června 2017 byla u 15. ženijního pluku Bechyně v rámci akce Den ženisty slavnostně otevřena Stálá expozice ženijního vojska, jež se tak zařadila do série výstavních počinů, které byly realizovány v rámci projektu Posádková muzea pod záštitou VHÚ Praha. Jde o první etapu výstavby budoucího muzea, v rámci níž byl zrekonstruován vstupní vestibul budovy velitelství pluku a provedeny stavební úpravy krčku spojující vestibul a prostory plánovaného muzea tak, aby zde mohl vzniknout výstavní prostor a instalovat současná expozice.

 

Expozici ženijního vojska, nad níž převzal záštitu velitel Pozemních sil Armády České republiky generálmajor Štefan Kaleta, slavnostně zahájil 29. června náčelník Generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Josef Bečvář společně s velitelem 15. ženijního pluku plukovníkem Jiřím Lustykem a starostou města Bechyně Pavlem Houdkem. Tím byla dovršena první etapa výstavby budoucího muzea ženijního vojska.

Spolu s novou expozicí byly hostům představeny i další navazující prostory, na jejichž úpravách se podílel VHÚ Praha. Vstupní hale tak kromě bojového praporu pluku a fotodokumentačních leporel, seznamujících průřezově návštěvníky s ženijní technikou od jejích počátků do současnosti, čerstvě vévodí i dvojice panelů věnovaných životu a dílu osobnosti generála Karla Husárka. Bechyňský pluk nese čestný název „GENERÁLA KARLA HUSÁRKA“ již od roku 2005. Osobnost generála Husárka je na jednom z panelů představena např. textem z knihy Rozpravy o strategii (1933): „Stát mocensky slabší musí hledati oporu ve spojencích, aby v dohodě s nimi zavčas mohl jasně určiti vlastní vojenské cíle.“

Všechny prostory nové expozice jsou sladěny do tří základních barev ženijního vojska – modré, hnědé a světle oranžové nacházející se ve znaku ženijního pluku. I dlaždice v modro hnědé kombinaci ve spojovacím krčku byly položeny tak, aby plynule navazovaly na velkoformátové panely (170 x 150 cm) ve stejných barvách. Pro umocnění pocitu výstavní atmosféry byly tyto panely osazeny po celé ploše oken spojovacího krčku.

Expozici doplňuje dvojice velkoformátových fotografií s ženijní technikou a zdařilé panorama rozčleněné třemi černobílými fotografiemi, které se nechaly inspirovat jednotlivými druhy ženijního výcviku.

Na fotografie následně navazuje trojrozměrná instalace ženisty, ženijní techniky, výstroje a příslušenství a jednoho prvku z tzv. hesko wall systému, které „vystupují“ z fotografie do reálného světa. Můžeme se tak setkat s výcvikem ženistů na vodním cvičišti, kladením min nebo typickým výjevem ze zahraničních operací, například v Afghánistánu.

Tak jako i v případě předchozích projektů posádkových muzeí se na grafické podobě spolu s příslušníky 15. ženijního pluku, zejména vrchním praporčíkem – nadpraporčíkem Michalem Guralem, podíleli akademický malíř VHÚ Praha Pavel Holý a garant celého projektu nadpraporčík Leoš Krejča.

Odborné texty zpracoval kolektiv historiků VHÚ Praha pod vedením Jaroslava Láníka, autory jsou Tomáš Jakl, Ivo Pejčoch, Karel Straka a Prokop Tomek. Texty jsou podpořeny i ojedinělou obrazovou přílohou (např. lodní jednotky ženijního vojska) a přibližují bohatou historii ženijního vojska, vývoj ženijní techniky, zásadní okamžiky v dějinách ženijních útvarů a základen, jejich reorganizaci a redislokaci, významné události, konkrétní osobnosti ženijního vojska a v neposlední řadě jsou věnované vzdělávání nových ženijních specialistů.

Zájem těch, kteří byli přítomni na vernisáži – včetně zahraničních účastníků – v rámci Dne ženisty, opětovně potvrdil skutečnost, že projekt posádkových muzeí má mezi útvary svůj význam a pozici. VHÚ Praha tak nenásilnou formou přispívá k prohlubování zájmu příslušníků dané jednotky o vojenskou historii a současně zvyšuje tak potřebné povědomí o obecných dějinách naší armády a historických souvislostech.

RED

 

 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…