Státní vlajka České republiky od 13. jednotky NSE

13. jednotka NSE (National Support Element) působila v roce 2014 v Afghánistánu v rámci 10. úkolového uskupení AČR v misi ISAF (International Security Assistance Force). Celkem 61 vojáků zabezpečovalo logistickou podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu.

Každá jednotka na zahraniční misi má během svého působení na domovské základně vyvěšenu státní vlajku ČR. Vlajka se vztyčuje při příjezdu na základnu a stahuje při odjezdu do vlasti. Tvoří tak jeden ze symbolů působení v zahraniční misi. Po návratu do ČR je vlajka předána do sbírek VHÚ, který ji uchovává pro další generace. Vlajka od 13. jednotky NSE vybočuje tím, že ji podepsali účastníci mise. Mimo podpisů najdeme na vlajce nápis: 10. ÚU CZECH TF RS. Ten odkazuje na to že, jednotka spadala pod 10. úkolové uskupení v rámci mise Resolute Support.

K vlajce je připojena i skupinová fotografie vojáků 13. jednotky NSE s touto vlajkou.

Vlajka byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha