Státní vlajka České republiky od 4. jednotky OMLT

 

4. jednotka poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) působila v rámci Úkolového uskupení AČR ISAF v afghánské provincii Wardak od dubna do listopadu roku 2012. Jejím hlavním úkolem bylo cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěších jednotek Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku a mentorování bylo zvýšit operační schopnosti všech jednotek kandaku, zajistit bezpečné prostředí, volnost pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací. Jednotku tvořilo 54 vojáků, většina z nich pocházela od 72. mechanizovaného praporu Přáslavice. Doplňovali je příslušníci z dalších deseti útvarů AČR.

Každá jednotka na zahraniční misi má během svého působení na domovské základně vyvěšenu statní vlajku ČR. Vlajka se vztyčuje při příjezdu na základnu a stahuje při odjezdu do vlasti. Tvoří tak jeden ze symbolů působení v zahraniční misi. Po návratu do ČR je vlajka předána do sbírek VHÚ, který ji uchovává pro další generace. Vlajka 4. jednotky OMLT vybočuju tím, že je poseta anglicky psanými vzkazy od vojáků koaličních sil ze základny, kde působili naši vojáci. Vzkazy byly napsány po slavnostním svěšení vlajky před odjezdem vojáků do vlasti a svědčí o dobrých vztazích mezi vojáky na základně. Najdeme zde několik desítek vzkazů, které děkují za službu vojáků v Afghánistánu. Nápisy pokrývají celou plochu vlajky.

Prezentovaná vlajka obohatila sbírkový fond Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha v první polovině roku 2013.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha