Státní vlajka ČR od 1. jednotky AČR, Mali – EUTM

Státní vlajka s podpisy příslušníků 1. jednotky AČR, Mali – EUTM, jejímž úkolem byla ochrana velitelství výcvikové mise EUTM v Bamaku, doprovod velitele a štábu mise a částečně i výcvik malijské armády. Při plnění tohoto úkolu Češi spolupracovali s francouzskými, německými a malijskými jednotkami.

Příslušníci 1. jednotky AČR, Mali – EUTM  odletěli do Mali 14. až 16. března 2013. Celkem se jednalo o 34 vojáků, z toho bylo 32 příslušníků 43. výsadkového mechanizovaného praporu z Chrudimi. Činnost v Mali jednotka zahájila na počátku dubna 2013. Velitelem jednotky byl nadporučík Marek Štěpánek. Jednotku v Mali vystřídala 2. jednotka AČR, Mali – EUTM v září 2013.

Státní vlajka ČR opatřená podpisy příslušníků 1. jednotky AČR, Mali – EUTM byla vyvěšena v místech, kde působili naši vojáci v Mali. V horní části vlajky je vyhotoven text: 1. ÚU (úkolové uskupení) EUTM Mali 2013. Pod tímto textem najdeme podpisy všech vojáků této mise.

Státní vlajka ČR od 1. jednotky AČR, Mali – EUTM byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2013.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha