Tesák Vojenských lesních podniků

Tesák Vojenských lesních podniků

31. 10. 2018

Na sklonku dvacátých let minulého století byly na území první Československé republiky slučováním bývalých velkostatků zřizovány vojenské dělostřelecké střelnice. Pro jejich správu byl zřízen státní obchodní podnik Vojenské lesní podniky (VLP).

 

Zpočátku byla ústroj jeho zaměstnanců velmi pestrá, ale protože se jednalo o podnik vojenský, bylo nezbytné tuto pestrost odstranit a nahradit ji jednotným stejnokrojem lesní služby. Ten byl zaveden nejdříve provizorním předpisem a následně potvrzen v roce 1935 přijatým služebním řádem, jenž přesně definoval vzhled stejnokroje a výstrojních součástek i způsobu jejich nošení. Tento předpis pro zaměstnance podniku ještě nezaváděl poboční chladnou zbraň. To se stalo až o dva roky později, kdy nově vydaný předpis již obsahoval paragraf s přesným popisem loveckého tesáku jako součásti stejnokroje zaměstnanců VLP. Ten pak byl nošen při slavnostních příležitostech, přičemž úředníci podniku si jej pořizovali na vlastní náklady, lesní dozorci a hajní jej po dobu své služby měli zapůjčeny z podnikového inventáře.

Tesák VLP byl nošen ve dvou provedeních – pro vyšší úředníky byly všechny kovové části jílce a pochvy zlaceny, pochva pak byla vyrobena z hnědé kůže. Podúředníci a zřízenci nosili tesák, jehož kovové části byly tmavě mořeny a kůže pochvy byla černá.

Tesák Vojenských lesních podniků byl užíván i po celé období Protektorátu Čechy a Morava, kdy byla prováděna úprava státního znaku na mušli jílce, a nošen byl až do roku 1948. Po komunistickém převratu byl lovecký tesák, co by symbol „feudální“ habsburské monarchie i „buržoazní“ první republiky z výstroje lesních zaměstnanců vyřazen.

Čepel přímá, jednosečná, se středovým hrotem. Na vnitřní straně pod příčkou ražena značka výrobce „Lov“. Jílec s horní a dolní objímkou, příčkou a mušlí ve tvaru elipsy, na které je uprostřed malý státní znak a po obou stranách motivy lipových ratolestí, pšeničných klasů a smrkové větvičky. Rukojeť z parohu, nahoře zakončená šroubovací čepičkou s knoflíkem, na kterém jsou v oválu reliéfové iniciály „VLP“. Pochva ocelová, potažená hlazenou hnědou kůží s obústkem a botkou. Obústek má v horní části upevněn závěsný hák ve tvaru smrkové šišky a je zdoben stejně jako botka lipovými listy a ratolestmi. Na vnitřní straně horního kování ryta písmena „N.J.“.

Délka 493 mm, délka čepele 351 mm, šířka čepele 24 mm, délka pochvy 358 mm, hmotnost 454 g, hmotnost s pochvou 576 g.

Jan Šach

 

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…