Tesák Vojenských lesních podniků

Na sklonku dvacátých let minulého století byly na území první Československé republiky slučováním bývalých velkostatků zřizovány vojenské dělostřelecké střelnice. Pro jejich správu byl zřízen státní obchodní podnik Vojenské lesní podniky (VLP).

 

Zpočátku byla ústroj jeho zaměstnanců velmi pestrá, ale protože se jednalo o podnik vojenský, bylo nezbytné tuto pestrost odstranit a nahradit ji jednotným stejnokrojem lesní služby. Ten byl zaveden nejdříve provizorním předpisem a následně potvrzen v roce 1935 přijatým služebním řádem, jenž přesně definoval vzhled stejnokroje a výstrojních součástek i způsobu jejich nošení. Tento předpis pro zaměstnance podniku ještě nezaváděl poboční chladnou zbraň. To se stalo až o dva roky později, kdy nově vydaný předpis již obsahoval paragraf s přesným popisem loveckého tesáku jako součásti stejnokroje zaměstnanců VLP. Ten pak byl nošen při slavnostních příležitostech, přičemž úředníci podniku si jej pořizovali na vlastní náklady, lesní dozorci a hajní jej po dobu své služby měli zapůjčeny z podnikového inventáře.

Tesák VLP byl nošen ve dvou provedeních – pro vyšší úředníky byly všechny kovové části jílce a pochvy zlaceny, pochva pak byla vyrobena z hnědé kůže. Podúředníci a zřízenci nosili tesák, jehož kovové části byly tmavě mořeny a kůže pochvy byla černá.

Tesák Vojenských lesních podniků byl užíván i po celé období Protektorátu Čechy a Morava, kdy byla prováděna úprava státního znaku na mušli jílce, a nošen byl až do roku 1948. Po komunistickém převratu byl lovecký tesák, co by symbol „feudální“ habsburské monarchie i „buržoazní“ první republiky z výstroje lesních zaměstnanců vyřazen.

Čepel přímá, jednosečná, se středovým hrotem. Na vnitřní straně pod příčkou ražena značka výrobce “Lov”. Jílec s horní a dolní objímkou, příčkou a mušlí ve tvaru elipsy, na které je uprostřed malý státní znak a po obou stranách motivy lipových ratolestí, pšeničných klasů a smrkové větvičky. Rukojeť z parohu, nahoře zakončená šroubovací čepičkou s knoflíkem, na kterém jsou v oválu reliéfové iniciály “VLP”. Pochva ocelová, potažená hlazenou hnědou kůží s obústkem a botkou. Obústek má v horní části upevněn závěsný hák ve tvaru smrkové šišky a je zdoben stejně jako botka lipovými listy a ratolestmi. Na vnitřní straně horního kování ryta písmena “N.J.”.

Délka 493 mm, délka čepele 351 mm, šířka čepele 24 mm, délka pochvy 358 mm, hmotnost 454 g, hmotnost s pochvou 576 g.

Jan Šach

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha