Útok na Heydricha byl vojenskou operací ANTHROPOID…

Útok na Heydricha byl vojenskou operací ANTHROPOID…

27. 05. 2013

Před 71 lety – 27. května 1942 – provedli českoslovenští parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Připomeňme si význam této akce tváří v tvář nejrůznějším mýtům, které ji dodnes provázejí.

Datum 27. května 1942 patří mezi osudové mezníky našich moderních dějin, popsané ve stovkách novinových článků, řadě knih i televizních a filmových dokumentů i v několika hraných filmech. Protože útok dvojice československých vojáků na významného nacistického zločince Reinharda Heydricha vyvolal ze strany německého okupačního aparátu vlnu teroru, jejímž nejsmutnějším symbolem je tragický osud obce Lidice a popravy stovek nejobětavějších příslušníků domácího odboje, zůstává tato událost do dnešních dní zdrojem typicky českých sporů o smyslu boje proti silnějšímu a brutálnímu nepříteli.

Je potřebné si proto stále připomínat i skutečnost, že cíl operace ANTHROPOID – architekt holocaustu Reinhard Heydrich, který v lednu 1942 předsedal konferenci ve Wannsee, na které bylo rozhodnuto o zavraždění miliónů Židů, se ve svých plánech zcela konkrétně zabýval i fyzickou likvidací českého národa. Když okamžitě po nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora v Praze vyhlásil v září 1941 stanné právo, nechal během krátké doby popravit 486 českých vlastenců.

Šlo o skutečnou elitu národa. Mezi popravenými byla řada generálů, vysokých důstojníků, novinářů, univerzitních profesorů, funkcionářů Sokola, Junáka a dalších osobností Masarykovy republiky. Zbavit národ jeho přirozených vůdců v okamžicích tvrdé prověrky charakterů byla ďábelská a především účinná metoda.

Rozhodnutí o útoku na Reinharda Heydricha bylo vedením našeho zahraničního odboje přijato již mezi 27. září a 2. říjnem 1941, po prvních zprávách o průběhu stanného práva a popravách, jimiž se Heydrich okamžitě po svém příjezdu v Čechách uvedl. Připomeňme si, že mezi popravenými byli i generálové Josef Bílý, Hugo Vojta, Oleg Svátek, řada důstojníků generálního štábu i osobností civilního života.

Proto byli již 3. října 1941 do londýnské budovy Porchester Gate, kde tehdy sídlilo v šestém patře velení zpravodajské služby ministerstva národní obrany československé vlády v exilu, povoláni od svých jednotek rotmistr Jozef Gabčík a rotný Karel Svoboda, jedni z prvních absolventů základního parašutistického výcviku.

V přítomnosti dalších tří důstojníků jim šéf zpravodajců plk. gšt. František Moravec stanovil úkol: zlikvidovat některého z vedoucích německé okupační správy v tehdejším protektorátě, Reinharda Heydricha nebo Karl Hermanna Franka. Záznam z porady, pořízený těsnopisem a strojopisným přepsáním, pořizoval tehdy mjr. pěch. Karel Paleček, který oba muže znal, protože je pro tajné poslání do vlasti osobně vybíral.

Operaci s krycím označením ANTHROPOID, která měla být podle Moravcových optimistických představ původně realizována již 28. října 1941 v den československého státního svátku, zdrželo Svobodovo zranění při výcviku, kdy musel být nahrazen Gabčíkovým velkým kamarádem, rotmistrem Janem Kubišem, a poté i počasí. To umožnilo letcům ze 138. perutě zvláštního určení RAF vysadit parašutisty v okupované vlasti až v noci z 28. na 29. prosince 1941. Po spojení s domácím odbojem a řadě příprav byl nakonec útok na Heydricha realizován 27. května 1942.

Od té doby byly o této události popsány historiky a novináři stohy papíru, ve kterých se uhnízdila nejedna falešná legenda a politicky účelová polopravda. Mezi ty nejznámější patří tvrzení, že atentát na Heydricha zorganizovali Britové na přání Heydrichova rivala v Německu, šéfa Abwehru admirála Canarise…

Dalším zlozvykem mnoha publicistů je přejímání dobové nacistické terminologie, že Gabčík a Kubiš „spáchali atentát“. Je proto třeba stále zdůrazňovat, že šlo o útok v rámci vojenské operace československých vojáků s širokou podporou domácího (především sokolského) odboje.

Bohužel zapomínání skutečného rámce naší minulosti patří trvale k našim nešvarům. Snažme se tomuto jevu bránit. Budeme-li marnivě zapomínat na naše hrdiny a význam jejich činů, snadno se může stát, že sami zapomene být stateční ve chvíli, kdy to my a naše okolí budeme nejvíce potřebovat…

Jindřich Marek

 

AktuálněPřed Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

Před Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

01. 07. 2022
Na počátku letošního roku jsme si připomněli již 160. výročí založení tělovýchovné…
Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

30. 06. 2022
Před 105 lety, 2. července 1917, se českoslovenští dobrovolníci bojující na straně…
Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

27. 06. 2022
Bitva u Zborova 2. července 1917, tedy před 105 roky, byla nejvýznamnější…
Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

23. 06. 2022
V noci z 22. na 23. června 1941 došlo nad Nizozemskem k sestřelení britského bombardéru…
ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

23. 06. 2022
„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora,…