V polské Gdyni se setkali vojenští historici

V polské Gdyni se setkali vojenští historici

25. 05. 2022

Ve dnech 23.–27. 5. 2022 se v polské Gdyni konal 21. ročník mezinárodní vědecké konference Euroatlantické pracovní skupiny pro studium konfliktů (Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group – CSWG) s názvem „Speciální operace v minulosti a přítomnosti. Důsledky pro tvůrce politik“ (Special Operations in Past and Present. Implications for Policy Makers).  

Konference se uskutečnila v době nevybíravé ruské agrese vůči Ukrajině, proto se účastníci shodovali na tom, jak je důležité otevřeně a do hloubky reflektovat minulost. Samotnému tématu – speciálním silám – se jednotlivé příspěvky věnovaly z různých úhlů pohledu, ať už dějinných, nebo metodologických.

Konferenci otevřel referát komandéra (v. v.) Dr. Zbigniewa „Ziggyho“ Kołakowského, reprezentanta polských námořních speciálních sil, jenž se soustředil nejen na současný stav speciálních sil ve světě, ale i na izraelskou operaci z roku 1969 vůči tzv. Zelenému ostrovu (operace Bulmus 6) v držení Egypťanů.

Několik příspěvků se zaměřilo na speciální síly v období druhé světové války, což je v současnosti mezi historiky velmi reflektované téma. Diskuse se při této příležitosti stočila na to, jak u některých někdejších sovětských satelitů (Rumunsko) byly tyto operace vytlačovány z oficiální paměti společnosti. Další referáty si za téma vybraly zdánlivé detaily – jeden z příspěvků se tak kupříkladu věnoval roli kaplanů u britských speciálních sil za druhé světové války.

Konference se zaměřila i na pojetí speciálních sil ve státech někdejšího sovětského bloku, včetně jejich transformace. Tomuto tématu se věnoval i historik VHÚ Praha PhDr. Petr Janoušek, Ph.D., který přednesl příspěvek s názvem „Czechoslovak/Czech Elite Military Units in the Post-communist Era“. Tematicky se tento referát velmi dobře doplňoval s příspěvkem slovenských kolegů Mgr. Mateje Medveckého, Ph.D., a plukovníka Mgr. Miloslava Čaploviče, Ph.D., jenž se naopak věnoval počátečnímu období studené války a nesl název „73rd Infantry Regiment – First Spec Ops Unit in Communist Czechoslovakia (1949–1954)“.

Při reflexi současnosti si pozornost získal příspěvek německého odborníka Dr. Svena Behnkeho, jenž analyzoval koncept tzv. vnitřního vedení (Innere Führung) v německé armádě. Tento referát – podobně jako referát Dr. Janouška – poukázal na to, jak důležité je vnímat speciální síly nejen ve vojenském, ale i ve společenském kontextu, kdy platí, že voják je zároveň zodpovědným občanem a činitelem v demokratickém státě a takto by také měl svou roli chápat.

Konferenci společně pořádaly Polská námořní akademie v Gdyni a nizozemský Vojenský historický ústav. Zúčastnilo se jí více než 30 historiků ze 17 států.

RED

 

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…