V srpnu 2022 se v Praze uskuteční 26. Generální konference Mezinárodní rady muzeí

V srpnu 2022 se v Praze uskuteční 26. Generální konference Mezinárodní rady muzeí

16. 10. 2021

Praha a Česká republika přivítají v týdnu od 20. do 28. srpna 2022 již 26. Generální konferenci ICOM / International Council of Museums – Mezinárodní rady muzeí. Hlavní heslo konference zní „Síla muzeí / The Power of Museums“.

Muzejní odborníci celého světa nastaví nová témata a směřování muzejního oboru na další minimálně tři roky. Hlavními tématy budou síla, pozice a možnosti muzeí při budování svobodné, demokratické a vzdělané společnosti; reakce muzeí na výzvy a potřeby 21. století; schopnost vyrovnat se s dopady pandemie COVID-19, společenskými i ekonomickými. Během ICOM Prague 2022 budou představeny výsledky hledání nové definice muzea.

Více informací najdete na stránkách ICOM Prague 2022.

 

International Council of Museums – Mezinárodní rada muzeí

Mezinárodní rada muzeí je jediná celosvětová muzejní asociace. Poskytuje muzeím a muzejníkům národní, mezinárodní i regionální prostor pro dialog a výměnu etických standardů a inovací.

Od založení v roce 1946 je hlavním úkolem ICOM prezentace a ochrana muzeí, kulturního a přírodního dědictví, hmotného i nehmotného, z minulosti i současnosti pro budoucnost. Zároveň akcentuje zásadní roli muzeí v udržitelném rozvoji společnosti, jako jedinečný zdroj informací, inspirace a interpretace.

ICOM v současnosti sdružuje téměř 49 000 profesionálů ze 142 zemí a regionů světa, sdružených ve 118 národních výborech. Kromě toho zaštiťuje také 6 nadnárodních aliancí a 32 mezinárodních výborů, které jsou určeny různým muzejním specializacím.

Hodnoty a principy ICOM jsou vyjádřeny Etickým kodexem ICOM, který je oficiálně uznáván jako nejdůležitější mezinárodní etický standard pro muzea. Nastavuje základní standardy muzejní práce a jeho myšlenky jsou obsaženy v řadě legislativ mnoha zemí světa.

ICOM se také široce zabývá ochranou kulturního dědictví v nebezpečích, ať už přírodních katastrof, nebo těch způsobených lidskou činností. Mezinárodní výbor pro odolnost muzeí vůči katastrofám (DRMC) zajišťuje odbornou pomoc a odborníky na pomoc zemím, které se ocitají v mimořádných krizových situacích a zajišťují také preventivní ochranu.

Jako hlavní zástupce muzejní komunity na mezinárodních fórech, se ICOM zasazuje o takovou politiku, která přinese prosperitu celému poli kulturního dědictví. Vydává stanoviska k výzvám, kterým čelí, jako je nezávislost muzeí nebo přiměřenost veřejného financování. ICOM od roku 1977 také koordinuje Mezinárodní den muzeí 18. května, oslava muzeí, která je slavena ve více než 150 zemích světa.

 

 

AktuálněATENTÁT 80: Výstava před budovou Generálního štábu v Praze 6 je další připomínkou Operace ANTHROPOID

ATENTÁT 80: Výstava před budovou Generálního štábu v Praze 6 je další připomínkou Operace ANTHROPOID

26. 05. 2022
Jedním z významných počinů připomínajících letošní 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha je…
ATENTÁT 80: několik málo minut po půl jedenácté, 27. května 1942

ATENTÁT 80: několik málo minut po půl jedenácté, 27. května 1942

26. 05. 2022
„Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem…
Ministryně obrany a ministr kultury umístili na výstavě v Národním muzeu cenné exponáty připomínající atentát na Reinharda Heydricha

Ministryně obrany a ministr kultury umístili na výstavě v Národním muzeu cenné exponáty připomínající atentát na Reinharda Heydricha

25. 05. 2022
Ministryně obrany Jana Černochová a ministr kultury Martin Baxa vložili ve středu…
ATENTÁT 80: Vyšlo výjimečné číslo časopisu Historie a vojenství, věnované atentátu na Reinharda Heydricha

ATENTÁT 80: Vyšlo výjimečné číslo časopisu Historie a vojenství, věnované atentátu na Reinharda Heydricha

25. 05. 2022
V těchto dnech si připomínáme 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora…
Národní památník hrdinů heydrichiády je od 12. května do 17. června 2022 uzavřen

Národní památník hrdinů heydrichiády je od 12. května do 17. června 2022 uzavřen

24. 05. 2022
  AKTUÁLNÍ INFORMACE: Upozorňujeme návštěvníky, že z důvodu rekonstrukce bude Národní památník…