Předplatné časopisu Historie a vojenství

Časopis vychází 4× ročně, cena výtisku 99,- Kč. Roční předplatné je 370,- Kč.

 

Předplatné časopisu v České republice:

A.L.L. production, s.r.o.,

P.O. Box 732, 111 21 Praha 1

tel.: +420 840 306 090

e-mail: predplatne@predplatne.cz

Předplatné je vybíráno prostřednictvím obchodní společnosti A.L.L. production, s.r.o. ve prospěch vydavatele

 

Předplatné časopisu ve Slovenské republice:

Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja

P.O. Box 183, 830 00 Bratislava 3

tel.: +421 244 458 821, +421 244 458 816

e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 

Předplatné mimo ČR a SR zajišťuje a objednávky přijímá:

Mediaservis s.r.o., Zákaznické Centrum, Vídeňská 995/63, 639 63 Brno

e-mail: export@mediaservis.cz

tel. kontakt: +420 532 165 165

 

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha