VHÚ převzal zrenovované letouny Aero L-29 Delfín a cvičný bitevník Avia/Iljušin Il-10

VHÚ převzal zrenovované letouny Aero L-29 Delfín a cvičný bitevník Avia/Iljušin Il-10

22. 04. 2021

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 byly slavnostně předány dva letouny ze sbírek VHÚ, které v prošly ve státním podniku LOM PRAHA v minulých letech pečlivou renovací. Jedná se o cvičný letoun Aero L-29 Delfín a cvičný bitevní letoun Avia CB-33, který vycházel ze sovětského letounu Il-10. Slavnostní předání se uskutečnilo za účasti ředitele Vojenského historickému ústavu Praha, brigádního generála Aleše Knížka, a Jiřího Protivy, ředitele LOM PRAHA.

„Chtěl bych velmi poděkovat Vojenskému historickému ústavu Praha, že s námi spolupracuje a chtěl bych říct, že máme velký zájem, abychom tuto spolupráci akcelerovali i prohloubili,“ řekl při slavnostním předávání ředitel LOM PRAHA Jiří Protiva. „Poděkování také patří i našim zaměstnancům, kteří na renovaci podíleli. Letouny jsou renovovány na vysoké profesionální úrovni. Máme v našem podniku šikovné odborníky, kteří mohou tuto práci na špičkové úrovni provádět.“

Ředitel VHÚ, brigádní generál Aleš Knížek, zmínil: „Chtěl by rovněž vyjádřit poděkování LOMu PRAHA, za dlouholetou spolupráci, také Lukáši Syrovému a týmu okolo něj, kteří se na restaurování podílejí. Děkuji také zaměstnancům VHÚ, kurátorovi Janu Sýkorovi – společně s Lukášem vytvořili skutečně neodmyslitelnou dvojici a bez jejich aktivity by tyto exponáty dnes tady nestály. Jde o letouny, které se v našich sbírkách nacházejí již dlouho, ale nikdy nebyly v tak krásném stavu jako dnes. Avie přibyla do našich sbírek už v 60. letech minulého století, Delfín L-29 o desetiletí později. Splácíme tím jistý dluh – oba letouny jsme nevystavovali, nyní pro ně najdeme místo v naší expozici ve Kbelích. Snad nám to situace dovolí a brzy otevřeme naše letecké muzeum a návštěvníci oba letouny uvidí.“

Autorem následujících řádků, které podrobně popisují historii obou letounů i postup renovace, je Jan Sýkora, kurátor letecké sbírky VHÚ:

 

Avia CB-33, e. č. 5271

Asi nejnáročnějším projektem posledních dvou let byla celková renovace cvičného bitevního letounu Avia CB-33, nacházejícího se ve sbírce VHÚ již od roku 1967. Letoun Avia CB-33 byl cvičnou verzí bitevního letounu Iljušin IL-10 (označovanou Il-10 UT), licenčně vyráběnou v bývalém Československu v polovině padesátých let minulého století. U nás postavené stroje sloužily v čs. letectvu, ale byly určeny i pro export. CB-33 se od bojové B-33 lišil kabinou instruktora, umístěnou v původním stanovišti palubního střelce.

Ve sbírce VHÚ se dochovala tato cvičná verze v relativně dobrém stavu, včetně téměř kompletního motoru. Šlo o velmi vzácný historický letoun, který se ve světě nachází pouze v několika málo kusech. Byl vyroben v Závodech Jiřího Dimitrova v Letňanech patrně v roce 1954. Je doložena jeho služba u 45. dělostřeleckého průzkumného leteckého pluku umístěného v Líních. Po vyřazení ze stavu letectva byl přelétnut na táborské záložní letiště Všechov, odkud byl po zemi dopraven do Sezimova Ústí a posléze umístěn na letišti Aeroklubu Tábor.

Na podzim roku 1967 byl po získání do sbírky VHÚ přemístěn zpět do leteckých opraven Plzeň-Líně, kde na něm proběhla částečná oprava pro muzejní účely, ukončená v roce 1969. Po několika složitých peripetiích byl letoun občasně vystavován ve vnější expozici Leteckého muzea VHÚ až do počátku devadesátých let minulého století. Poté byl již trvale uložen v depozitáři muzea.

Práce na tomto historickém stroji byly započaty ve státním podniku LOM PRAHA studiem dobové dokumentace a přesným zaznamenáním stavu letounu, rozložení barev a dochovaných znaků i popisů. Přes veškerou snahu se řada složitých přesunů a demontáží podepsala na vnějším i vnitřním stavu letounu. Ten byl v sídle opravce po úvodní dokumentaci postupně zcela odstrojen až na holý drak. I jednotlivé díly konstrukce byly demontovány a podrobeny revizi.

Po celkovém chemickém odbarvení byly na draku provedeny nezbytné klempířské a zámečnické práce, z nichž nejnáročnější byla výměna čelního pancéřového štítku a nová instalace většiny lanovodů k řídicím plochám, dvířkům pumovnic, fotokomory a k nouzovému vysouvání podvozku. Zcela renovována musela být také vzduchová a elektrická instalace. Jako velice náročná se ukázala operace spojená s demontáží vrtule, vyjmutím motoru, vyčištěním jeho pancéřového uložení, renovací celého agregátu a doplňkového vybavení včetně chladicího systému, nádrží a instalací. Mnoho času zabrala také oprava a kompletace pumového prostoru spolu s šachtami hlavního podvozku.

Asi nejvíce úsilí bylo při renovaci věnováno opravě, doplnění a kompletaci obou pilotních prostorů letounu. Přes všechnu snahu chyběla řada ovládacích prvků, mnohé byly nepůvodní nebo poškozené. Došlo tak na výrobu nového ovládání stavění vrtule, vyvážení, vlečného zařízení, bočních pultů a ovládání plynových pák instruktora. Získána a zamontována musela být chybějící páka nouzového odhozu pum, ovládací skříňky ESBR a palubního telefonu.

Částečně ze zdrojů VHÚ a částečně nákupem od sběratelů byly obě pilotní palubní desky kompletovány původními přístroji, signálními světly, spínači a ovladači. Posuvné překryty obou pilotních míst byly zrenovovány a doplněny tak, aby je bylo možné otevírat.

Kompletní renovací prošel také podvozek letounu včetně ostruhového kola. U toho bylo též nutné opravit a zprovoznit aretaci ostruhy, ovládanou z kabiny. Vrtule V-42 byla po sejmutí zcela rozebrána, odbarvena a u povrchovaných částí byla obnovena antikorozní ochrana. Poté byla specialisty smontována, seřízena a nastříkána do původních barev s dobovými popisy. Podobným způsobem byly ošetřeny všechny díly a agregáty letounu ještě před zpětnou montáží do draku letadla. V rámci celkové kompletace byly zhotoveny nové čalounické prvky a poutací pasy k pilotním sedadlům.

Před finálním barvením byl zkompletován celý stroj včetně vnějších částí křídel. U nich byly zrenovovány a opraveny úchyty a instalace palubních zbraní i fotokulometu S-13. Celkový nástřik CB-33 původními barevnými odstíny probíhal v lakovně LOM. Ten byl pak doplněn kruhovými státními symboly a evidenčním trupovým číslem. Spolu se závěrečnou výpravou letounu byly obnoveny na draku známé popisy, štítky v kabině a barevné označení přístrojů.

V Hlavním depozitáři VHÚ byly k tomuto stroji nalezeny původní kanony NS-23 KM i originální sovětská fotokomora AFA-IM, pravé křídlo pak bylo ještě doplněno o fotokulomet S-13, zadní část trupu a kabiny radiostanicí RSI-6 s radiopolokompasem RPKO-10 a palubním dohovořívacím zařízením SPU-2.

V budoucnu se s tímto unikátním exponátem počítá pro expozici v Bombardovací hale na Staré Aerovce, kde bude svědčit o rozmachu našeho bitevního letectva v padesátých letech minulého století.

 

Aero L-29 Delfín, e. č. 0108

K rozsahem menší, ale velice zajímavé renovaci došlo v LOM PRAHA, s. p. v případě cvičného proudového letounu Aero L-29 Delfín, kde byla provedena konzervační a restaurátorská záchrana unikátního zbarvení .

V československém vojenském letectvu sloužilo mnoho cvičných proudových letounů tohoto typu různých variant od předsériových strojů přes průzkumné verze až po standardní dvoumístné L-29. Snad jediným kamuflovaným Delfínem byl ale stroj výrobního čísla 290108, vyrobený jako osmý kus prvního výrobního bloku pro naši armádu. Zalétán byl v červenci 1962 piloty Miloslavem Šmídtem a Miroslavem Křemenem a následně převzat zástupcem vojenské správy a předán VÚ 6989 Prešov, kde sloužil převážně k výcviku vojenských pilotů. Prodělal dvě generální opravy. První v roce 1968 v Leteckých opravnách Kbely a druhou v LO Trenčín o čtyři roky později. Nějakou dobu také sloužil u VÚ 9957 Košice.

Právě od tohoto útvaru byl stroj převeden do stavu Výzkumného a zkušebního střediska 031 Praha. Podle požadavků VZS 031 na něj byl v únoru 1975 nanesen experimentální nátěr kamuflážními barvami vyvinutými v rámci výzkumného úkolu LERAN. Tyto speciální syntetické barvy měly snížit tepelné vyzařování letounu a omezit tak jeho zachycení zbraněmi s infračerveným naváděním. Celý výzkumný program měl být využit především při ochraně bojových letadel a vrtulníků naší armády.

Po ukončení zkoušek zůstal letoun v novém kabátě ve stavu střediska. Poslední let s ním podle palubního deníku provedl známý nadzvukový letec zalétávací a zkušební pilot Július Zvara dne 15. března 1977. Poté byl Delfín převeden do sbírky Leteckého muzea VHÚ a uložen v depozitáři. I přes nesporně zajímavý vzhled nebyl nikdy expozičně využit a zůstal v původní šedo-zelené kamufláži až do nového tisíciletí.

Vinou častého přesouvání letounu v rámci reinstalací depozitářů utrpělo jeho zbarvení postupně jisté újmy. Proto bylo v roce 2018 rozhodnuto o jeho urychlené renovaci a konzervaci, aby mohl být co nejdříve vystaven v původním stavu v expozici Leteckého muzea. Konzervační práce začaly po přesunu do sídla opravce vyjmutím obou vystřelovacích sedadel a důkladným vyčištěním všech interiérů a dutin stroje. Poté byl letoun vyzvednut na hydraulické zvedáky, byla sejmuta všechna kola a začalo se s renovací podvozkových šachet.

Zároveň se na draku prováděly drobné klempířské práce a retuše poškozené původní barvy. V obou kabinách byly doplněny chybějící přístroje, oživeno interiérové zbarvení a restaurováno čalounění včetně upínacích pasů. Celý letoun pak byl smontován a zkompletován. Byly zaleštěny škrábance na akrylátových překrytech a provedena závěrečná výprava letounu. Pak byly odzkoušeny funkce podvozku, brzdicích štítů, klapek a motor protočen na sucho s následnou mokrou konzervací. Poté byla na celý letoun několikrát aplikována konzervační emulze a po zaschnutí jednotlivých vrstev vždy přeleštěna.

Výsledkem bylo nebývalé oživení původní speciální syntetické barvy, takže letoun vypadal znovu jako v letech svého působení ve Výzkumném a zkušebním středisku. Nyní by měl být v tomto stavu vystaven spolu s dalšími vojenskými stroji v expozičním hangáru Leteckého muzea VHÚ.

 

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

17. 09. 2022
V naší sérii článků, v nichž vám představujeme novou podobu Armádního muzea Žižkov, se…