Vlaječka příslušníků 1. strážní roty BAF – Afghánistán

Ochrana americké letecké základny Bagram ve východoafghánské provincii Parwan představovala hlavní úkol 1. strážní roty BAF (Bagram Air Field) AČR, která zde v rámci Severoatlantické operace ISAF působila sedm měsíců od října 2013 do dubna 2014. Naši vojáci organizačně podléhali velení amerického úkolového uskupení TF 1-320 a jako prostor odpovědnosti jim byl přidělen severní perimetr základny v distriktu Kohistan v provincii Kapisa. 1. strážní rota BAF celkově čítala 149 vojáků. Jádro jednotky s věkovým průměrem 32 let tvořili příslušníci 73. tankového praporu Přáslavice. Kontingent doplňovali vojáci z dalších deseti útvarů AČR.

Vlaječku České republiky o rozměrech 23 x 22 cm používala během automobilních patrol na anténě svého obrněného vozidla kategorie MRAP (Mine Resistant – Ambush Protected) 3. četa 1. strážní roty BAF. Na předmětu, který do sbírky Vojenského historického ústavu Praha věnovali přáslavičtí v roce 2014, je zřetelné opotřebení po čtyřměsíčním provozu v bagramské bezpečnostní zóně.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha