Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

Vojenská puška Winchester vz. 1866 a její (staro)nová podoba

28. 03. 2013

Když se řekne „winchestrovka“, většina laiků si vybaví především pušky z westernových románů. Zbraně Winchester mají přitom mnoho podob a jsou rozšířeny po celém světě. Jeden z historických exemplářů vojenské pušky Winchester vz. 1866 prošel v restaurátorských dílnách VHÚ pečlivým restaurováním.

 

Ve sbírkovém fondu palných zbraní Vojenského historického ústavu Praha je systém zbraní Winchester zastoupen početnou řadou modelů a variant. Jen armádních „šestašedesátek“ zde nalezneme patnáct kusů. Pušky původně z tureckých objednávek se na naše území a následně do sbírek VHÚ dostaly převážně z Bosny a Hercegoviny jako zbraně zabavené rakousko-uherskou armádou.

Vojenská puška Winchester vz.1866 v ráži 44 RF má odsuvný závěr ovládaný lučíkem. Celý mechanismus je uložený v mosazném pouzdře. Nabíjení zabezpečuje trubicový zásobník v předpažbí pod hlavní s kapacitou 16 nábojů, který se plní zezadu otvorem uprostřed pouzdra.

Zrestaurovaný exemplář má na válcové hlavni shora vyraženo „WINCHESTER’S-REPEATING-ARMS-NEWHAVEN.CT./KING’S IMPROVEMENT-PATENTED-MARCH 29.1866.OCTOBER 16.1860“ a pod pákou lučíku výrobní číslo 89399.

 

Zbraň se vzhledem ke svému špatnému stavu a neúplnosti nedala použít k výstavním ani badatelským účelům. V minulosti zřejmě kdosi rozhodl, že ji zneschopní demontáží vnitřních součástí, včetně pružiny podavače trubicového zásobníku a mosazné krycí destičky s nabíjecím otvorem krytým odpruženou klapkou.

Veškeré železné součásti pokrývala vrstva koroze a zestárlých konzervačních prostředků. Na povrchu neměly téměř žádnou původní úpravu, spíše jen oděrky. Hlaveň byla ještě pod základnou hledí porušená od sevření nevhodným nástrojem, zřejmě mělo dojít k její demontáži z mosazného středu. Ke všemu při tomto drastickém demontážním pokusu došlo k jejímu vychýlení. Proto muselo přijít zrestaurování, či spíše rekonstrukce celé zbraně, včetně doplnění chybějících součástí.

VHÚ má k dispozici bohatý srovnávací materiál v řadě ostatních vojenských pušek stejného modelu, které jsou vcelku zachovalé a po stránce mechanické kompletní. Pro srovnání jsme vybrali pušku s výrobním číslem 70629. Ta má sice bohužel u pouzdra provrtanou hlaveň, ale vnitřní mechanizmus úplný.

Samotné restaurování začalo fotodokumentací, demontáží a důkladným porovnáním dílů a detailů se srovnávacím materiálem. Dále byly odstraněny zdegradované konzervační prostředky, včetně korozní vrstvy na všech plochách. Nejvíce byla korozní krustou napadena hlaveň a to téměř po celé své délce, kompletně rámeček hledí se základnou a ve dřevě předpažbí skrytý trubicový zásobník.

Součásti neměly na skrytých plochách v pažbě ani závěru zachovalé zbytky jakékoli protikorozní úpravy. Nejnáročnější částí restaurování bezesporu byla výroba chybějících dílů. Použité materiály, tvar, včetně povrchové úpravy to vše je adekvátní původnímu srovnávacímu materiálu. V závěru je doplněná soustava pák, šroub (osa) kohoutu, šroub krycích destiček a mosazná destička s nabíjecím otvorem krytým odpruženou klapkou.

Nakonec zbyla ořechová pažba. Její masiv neměl na povrchu žádné pukliny, pouze malé oděrky způsobené nevhodnou manipulací. Po opatrném odstranění špíny a zestárlých konzervačních prostředků byla celkově obnovena polomatná šelaková politura.

Zbraň je v současnosti plně funkční a po zakonzervování mikrokrystalickým voskem uložena v depozitáři VHÚ.

Petr Moudrý

 

 

 

 

AktuálněDětský den v Lešanech v sobotu 23. září

Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

21. 09. 2023
V sobotu 23. září bude Vojenské technické muzeum v Lešanech u Týnce nad Sázavou…
Armádní muzeum na Žižkově navštívili současný i bývalý velitel Nebraské národní gardy

Armádní muzeum na Žižkově navštívili současný i bývalý velitel Nebraské národní gardy

19. 09. 2023
Bývalý i současný velitel Nebraské národní gardy v minulých dnech navštívili Armádní…
Když prší v poušti…

Když prší v poušti…

19. 09. 2023
Nedávná přírodní katastrofa s tisíci mrtvými v prostoru přístavního města Derna (arabsky Darná, درنة‎)…
Problémy výstavby důstojnického sboru v druhé polovině 50. let

Problémy výstavby důstojnického sboru v druhé polovině 50. let

15. 09. 2023
Jednání a usnesení IX. a X. sjezdu Komunistické strany Československa v letech 1949…
Výstava o atentátu na Heydricha v Kišiněvě

Výstava o atentátu na Heydricha v Kišiněvě

11. 09. 2023
Ve čtvrtek 7. září 2023 proběhla ve Vojenském muzeu v Kišiněvě (Muzeul armatei…