Výročí pěšího pluku 2 (Vojenský zpravodaj č. 28)

Ukázka zachycuje oslavy 20. výročí založení pěšího pluku 2 „Jiřího z Poděbrad“, které se konaly dne 19. května 1936 v Litoměřicích.

Pluk ve své poválečné podobě vznikl 26. srpna 1920 v rámci unifikace československé branné moci sloučením 2. střeleckého pluku ruských legií a 10. střeleckého pluku domácího vojska. Od svého legionářského předchůdce převzal nejen číslo a čestné jméno „Jiřího z Poděbrad“, ale i rok založení a celé plukovní dějiny před rokem 1920.
Přes svůj smíšený původ se tak stal nositelem legionářských tradic vybojovaných v bitvě u Zborova 2. července 1917, následných bojů s bolševiky v roce 1918 i dobrodružství na transsibiřské magistrále v roce 1919.
Ukázka pochází z filmového periodika Vojenský zpravodaj č. 28, který připravila filmová skupina Vojenského technického a leteckého ústavu.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Vojenský zpravodaj č. 28“: Filmová skupina Vojenského technického a leteckého ústavu; 1936; technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, němá, 340 metrů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha