Výročí vytvoření 1. československé divize v roce 1940

Výročí vytvoření 1. československé divize v roce 1940

15. 01. 2014

Dne 15. ledna 1940 byla z dosavadních československých jednotek ve Francii vytvořena 1. čs. divize, čímž v podstatě organizace naší zahraniční armády na západní frontě v letech 2. světové války dosáhla svého vrcholu. Historie našich jednotek ve Francii se začala psát ještě před vypuknutím války a uzavřela se až spolu s tragickou porážkou Francie v červnu 1940.

Již během května až srpna 1939 bylo z Polska do Francie odesláno více než dvanáct set československých vojáků. Naprostá většina z nich podepsala závazek ke službě v Cizinecké legii, protože v dobách míru nemohli být přijati do svazku pravidelné francouzské armády. Něco okolo šesti set z nich bylo ještě před zahájením války odesláno k jednotkám Cizinecké legie a koloniální armády, ponejvíce ve francouzské severní Africe (především v Alžíru, kde se nacházelo „hlavní město“ legie – Sidi-bel-Abbés).

Ihned v den vstupu Francie a Velké Británie do války, 3. září 1939, odeslal Edvard Beneš britskému ministerskému předsedovi Chamberlainovi telegram, v němž konstatoval, že Čechoslováci bojují na straně Spojenců proti Hitlerovi. Již od 2. srpna 1939 v Paříži fungovala Československá vojenská kancelář, v jejímž čele stanul div.gen. Sergěj Ingr, a která se po uznání Čs. národního výboru stala zárodkem jeho vojenské správy.

Na počátku září 1939 byl pro výcvik budoucích čs. jednotek francouzskou vojenskou správou vybrán tábor v jihofrancouzském městě Agde, kam 26. září 1939 dorazili čs. vojáci uvolnění z Cizinecké legie a koloniální armády. Ještě před uzavřením oficiální čs.-francouzské vojenské dohody zde vznikly první dva pěší prapory čs. armády, a sice 1. čs. náhradní prapor (28. září) a 1. čs. pěší prapor (29. září).

Dne 2. října 1939 byla uzavřena dohoda o obnovení čs. branné moci na půdě Francie. Během podzimu proudily do Agde stovky dalších dobrovolníků – již počátkem října dorazila „Bronowická“ skupina Čs. legionu z Polska, v polovině listopadu přijel velký transport dobrovolníků z Palestiny, přicházeli také vlastenecky motivovaní vystěhovalci z kontinentální Francie, první uprchlíci z obsazené vlasti, kterým se podařilo do zahraničí odejít tzv. balkánskou cestou (přes Slovensko na francouzský konzulát v Budapešti a dále přes Jugoslávii, Řecko a Turecko do libanonského Bejrútu a odtud lodí do Marseille). Pěší prapor byl k 28. říjnu 1939 reorganizován na pěší pluk 1 a v polovině listopadu vznikl i pěší pluk 2. Zároveň byly položeny základy dalších jednotek. Koncem roku 1939 v čs. jednotkách ve Francii sloužilo 3 293 vojáků.

Dne 17. listopadu 1939 byl francouzskou vládou uznán Československý národní výbor v Paříži jako jediný reprezentant čs. exilu a zárodek budoucí exilové vlády. Ještě téhož dne národní výbor vyhlásil mobilizaci čs. občanů. Na přelomu let 1939/1940 byly ze stávajících útvarů v Agde vytvořeny výcvikové skupiny. Důvodem této reorganizace byl očekávaný příliv mobilizovaných záložníků. Ti byli povoláváni k čs. jednotkám po Novém roce 1940. Službu jich celkem nastoupilo 8 169. Na přelomu let 1939/1940 do čs. armády také vstoupily přes čtyři stovky bývalých příslušníků mezinárodních brigád španělské republikánské armády. Šlo především o stoupence komunistické strany. V obou případech se však jednalo o problematické rozhodnutí. Značná část z nich totiž nebyla ideově spjata s myšlenkami československého zahraničního odboje tolik, jako dobrovolníci z domova, a poválečná obnova samostatného státi jim byla v lepším případě lhostejná, pokud ji přímo neodmítali.

Právě díky jejich příchodu však mohlo být počátkem ledna 1940 rozhodnuto o postavení divize, realizovaném o několik dní později (viz výše). Ta byla složena z velitelství, tří pěších pluků, dělostřeleckého pluku a dalších divizních jednotek. Kromě Agde byla rozmístěna na dalších 11 místech. Materiální zabezpečení čs. vojáků bylo velmi skromné a postupné vyzbrojování a vystrojování čs. jednotek bylo poznamenáno řadou nedostatků. Koncem května 1940 sloužilo v divizi více než 12 tisíc vojáků.

Bylo však více než zřejmé, že divize nebude moci být, vzhledem k nepřipravenosti některých jednotek, do bojů zasazena jako celek. Proto bylo rozhodnuto vyslat na frontu dva pěší pluky a některé další útvary (telegrafní, radiotelegrafní, ženijní a protitankové). Ty se mezi 6. a 11. červnem 1940 přesunuly do přifrontového pásma, kde byly zařazeny do vyšších útvarů francouzské armády.

Jako první se do kontaktu s nepřítelem dostal 13. června pěší pluk 2. V té době však již byla situace Francie téměř beznadějná. Čs. vojáci se sice úspěšně zapojili do obranných bojů na řekách Marna a Loira, avšak již 19. června byl vydán rozkaz k odpoutání se od nepřítele a ústupu, jehož cílem bylo Agde. Začal dramatický zápas o záchranu československých vojáků, které na cestě zastihla zpráva o uzavření příměří mezi Francií a Německem.

Díky vstřícnosti britských představitelů se podařilo do jižní Francie vyslat lodě, které do 27. června 1940 odvezly většinu čs. vojáků, přejících si pokračovat v boji proti Německu. Jednalo se přibližně o 4 800 mužů. Divize byla v polovině srpna 1940, již na půdě Britských ostrovů, reorganizována na 1. čs. smíšenou brigádu

Jiří Plachý

 

AktuálněObtíže při výstavbě armády po roce 1945

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…
Jiří Sozanský – Invaze 68 

Jiří Sozanský – Invaze 68 

30. 11. 2023
Vernisáží v den 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v…
Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

29. 11. 2023
Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu 2023 na slavnostním galavečeru…
VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

29. 11. 2023
Stalo se již tradicí, že pracovníci Vojenského historického ústavu Praha vystupují v médiích…
Oldřich Doležal / 1912 – 1983

Oldřich Doležal / 1912 – 1983

28. 11. 2023
V roce 1935 nastoupil na firemní letiště společnosti Baťa v Otrokovicích jako…