Výsadkové vojsko v roce 1969; Československý front posílili i sovětští vojáci

Výsadkové vojsko v roce 1969; Československý front posílili i sovětští vojáci

24. 09. 2020

V březnu 1969 schválila Rada obrany státu novou koncepci výstavby Československé lidové armády, která již počítala s operačním začleněním Střední skupiny sovětských vojsk, jako třetího operačního svazu, do sestavy Československého frontu. Úkol ČSLA zůstal od šedesátých let prakticky stejný. Udržovat pro Československý front vyčleněné svazy, svazky, útvary a jednotky na vysokém stupni bojové pohotovosti a zvyšovat jejich manévrovost a údernou a palebnou sílu tak, aby Československý front mohl provádět útočné či obranné operace vycházející z vypracovaného operačního plánu.

Tím, že na československém území přibyl další operační svaz, mohlo československé velení po dohodě se Spojeným velením v Moskvě přistoupit při reorganizaci ČSLA k částečnému snížení celkových počtů armády. Dalším z faktorů snižování byl nepříznivý demografický vývoj populace, který by neumožňoval naplnit roční kontingent pro armádu.

ČSLA rovněž trpěla nedostatkem moderní výzbroje a částečně i výstroje. Výsadkové vojsko postrádalo dostatek přepravních kapacit pro vysazení svých jednotek v týlu nepřítele. Československé vojenské dopravní letectvo mělo jen omezený počet středních dopravních letounů a velkokapacitní letadla zajišťovala v případě potřeby Sovětská armáda.

Protokol o vyčlenění vojsk do sestavy Spojených ozbrojených sil z června 1970 stanovil, že ČSLA bude mít v letech 1970 – 1975 v míru a ve válce jeden vzdušněvýsadkový pluk a jeden vzdušněvýsadkový prapor zvláštního určení.

Na základě těchto skutečností byla v září 1969 reorganizována 22. výsadková brigáda na 22. výsadkový pluk. Stávající 65., 71., 72. výsadkový prapor a 22. výsadkový protitankový oddíl byly nahrazeny 1. a 2. padákovým výsadkovým praporem. V rámci reorganizace byl v Holešově zrušen 7. výsadkový pluk zvláštního určení (ZU) a jeho zbylá část se přesunula do Prostějova a byla začleněna do 22. výsadkového pluku jako padákový prapor zvláštní určení. Součástí 22. výsadkového pluku se staly i dvě roty hloubkového průzkumu operačně určené pro 1. a 4. armádu. V létě 1969 se z Chrudimi do Prostějova přesunuli příslušníci 1. výsadkové průzkumné roty (do roku 1968 Luštěnice) a 4. výsadkové průzkumné roty.

Na podzim téhož roku se 22. výsadkový pluk v Prostějově skládal z 1. padákového výsadkového praporu, 2. padákového výsadkového praporu, padákového praporu ZU, 1. výsadkové průzkumné roty ZU, 4. výsadkové průzkumné roty ZU, velitelské roty, spojovací roty a roty týlového zabezpečení. U jednoho svazku se tak ocitly padákové jednotky a jednotky hloubkového průzkumu, přičemž převažovaly průzkumné jednotky nad padákovými.

Jan Šach

Aktuálně



Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

11. 12. 2023
V pondělí 11. prosince se v atriu Armádního muzea Žižkov od 17 hodin koná diskuse…
Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

11. 12. 2023
Vojenský historický ústav Praha připravuje na 18. a 19. června  2024 vědeckou konferenci Nepravidelná…
Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…
Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…
Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

07. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov je…