Výstava „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“

Vojenský historický ústav Praha připravil v rámci orálně historického výzkumného projektu Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací výstavu s názvem  „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“. Jejím cílem je ukázat působení českých vojáků v zahraničí za uplynulých 30 let na základě osobních vzpomínek dvanácti vybraných českých novodobých válečných veteránů, kteří jsou zde představeni na osobitých portrétních fotografiích doplněných autentickými citacemi z rozhovorů.

 

Lidé si příběhy vypravují, naslouchají jim a od pradávna se z nich učí. Zrcadlí se v nich prožitek jedince a individuální zkušenost. Jde-li o vypravování vojáků, kteří byli nasazeni ve válečných konfliktech, napříč mnoha světadíly, hodnota vzpomínek v sobě nese hluboké poselství pro budoucí generace.

Výstava „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“ zobrazuje nedávnou historii novodobých misí a zároveň prezentuje výsledky historického výzkumu VHÚ Praha. Od roku 2017 byly nahrány desítky rozhovorů s našimi novodobými válečnými veterány, jež jsou uloženy v orálně historické sbírce VHÚ Praha. Na pozadí velkých i malých dějinných událostí se odehrává nespočet lidských příběhů.

V České republice je v současné době přibližně 15 000 novodobých válečných veteránů. Z pochopitelných důvodů se tak na výstavě může prezentovat jen pouhý zlomek z nich. Expozice přináší dvanáct silných lidských příběhů, tří žen a devíti mužů. Každý je jiný, společné je jim nasazení v novodobé zahraniční operaci.

Nasazení v misi je pro vojáka, v jakékoliv hodnosti a odbornosti, nejnáročnějším obdobím jeho vojenské kariéry. Mezi vybranými veterány jsou vojákyně a vojáci různých hodností (mužstvo, poddůstojníci a důstojníci), zastoupeny jsou rovněž nejrůznější vojenské odbornosti (velitelé, bojovníci, štábní pracovníci, logistik, kaplan, lékařka a mírový pozorovatel OSN).

Tematicky jsou představeny mise v Zálivu, Afghánistánu, Iráku, na Balkáně, v Pobaltí a mise OSN ve Středoafrické republice. Jedním z narátorů byl i štábní praporčík in memoriam Patrik Štěpánek, který v roce 2018 zemřel v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka. I Patrik Štěpánek svůj příběh přímo v Afghánistánu vyprávěl pracovníkům VHÚ Praha, kteří zde prováděli terénní výzkum.

Výstava  vznikla ve spolupráci Vojenského historického ústavu Praha a městské části Praha 3, připravili ji pracovníci Odboru zahraničních aktivit, komunikace a propagace VHÚ Praha.

Výstavu je možné vidět v Galerii pod radnicí v Praze 3 na Havlíčkově náměstí 9/700. Je otevřená pro veřejnost od 16. ledna 2020 do 26. března 2020 a vstup je zdarma.

RED

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha