Výstava na Vítězném náměstí, kterou připravil VHÚ, mapuje 20 let České republiky v NATO

Výročí dvaceti let České republiky v Severoatlantické alianci, které připadá na 12. březen tohoto roku, připomíná výstava v Praze 6 na Vítězném náměstí, před budovou Generálního štábu Armády České republiky. Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha a mapuje nejen období let 1999-2019, ale vrací se i do hlubší historie a ukazuje poválečné dějiny poznamenané soubojem dvou vojenskopolitických bloků.

 

Výstavu nesoucí název 20 let České republiky v NATO autorsky připravili historici VHÚ Jaroslav Láník a Prokop Tomek. Vernisáže výstavy na pražském Vítězném náměstí se účastnili významní hosté: primátor Prahy Zdeněk Hřib, senátor Pavel Fišer, kardinál Dominik Duka, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, generálmajor Jaromír Zůna a další.

Generálmajor Zůna byl také v roce 1999 přímo u slavnostního aktu vstupu ČR na NATO, který se odehrál v knihovně presidenta Trumana v americkém městě Independence ve státě Missouri.

Ve svém proslovu při zahájení výstavy generál mimo jiné zmínil: „Samotný akt i výběr místa v sobě měl silnou symboliku historickou, ale odrážel i bezpečnostní a geopolitické reality doby, ve které se uskutečňoval. Dnešní výstava zachycuje nejen tuto historickou a pro Českou republiku významnou událost, ale vrací se až do roku 1949, roku založení Organizace severoatlantické smlouvy.“.

Generál Zůna dále řekl: „Česká republika se od svého vstupu do NATO profilovala jako spolehlivý a aktivní člen Aliance, významně přispívající k naplnění jejího trvalého účelu, kterým je obrana svobod a bezpečnosti jejích členů politickými i vojenskými prostředky. Volba náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Petra Pavla do čela Vojenského výboru NATO byla pouze jedním z řady uznání úsilí a kvalit, kterých bylo dosaženo při transformaci naší země a jejích ozbrojených sil do aliančních struktur.

Armáda České republiky urazila od roku 1999 dlouhou cestu. Stala se plně profesionální a moderní armádou, která je schopna převzít a splnit i nejnáročnější úkoly v zahraničních operacích, na které jsme v minulosti neměli odvahu ani pomyslet. Tento úspěch by pro nás měl být motivací, abychom si uchovali tempo změn, udrželi hodnoty a kvalitativní ukazatele, kterých jsme v průběhu realizace projektu profesionalizace a integrace do NATO dosáhli, a nebáli se dalších transformačních kroků a rozhodnutí, která bude nutné učinit.“

Expozice čítá na dvě desítky panelů, které lze rozdělit do dvou hlavních částí. V té první je zachycen politický a vojenský vývoj v letech 1945-1989, tedy v období, ve kterém se po skončení druhé světové války utvářely a působily dva hlavní vojenskopolitické bloky a jejich hlavní vojenské organizace: NATO a Varšavská smlouva. Druhá část výstavy ukazuje vývoj po roce 1989 především s důrazem na Českou republiku a její působení v rámci NATO. Zde jsou představeny i jednotlivá pole, na nichž se Česká republika v rámci NATO představila – jedná se o zahraniční operace, chemické jednotky, součinnost v oblasti letecké atd.

Výstava 20 let České republiky v NATO bude také dne 12. března 2019 umístěna výjimečně jeden den na Pražském Hradě.

RED

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha