XLVI. kongres Mezinárodní komise pro vojenskou historii v Athénách

XLVI. kongres Mezinárodní komise pro vojenskou historii v Athénách

06. 09. 2021

Ve dnech 29. 8. – 3. 9. 2021 se v Athénách konal XLVI. kongres Mezinárodní komise pro vojenskou historii (ICMH). Vzhledem k letošnímu dvoustému výročí vypuknutí řecké války za nezávislost byly jeho tématem války za nezávislost od 18. století v nejširších souvislostech. Za Českou republiku, respektive Vojenský historický ústav Praha, se kongresu účastnil historik Tomáš Jakl.

Organizačnímu výboru kongresu v čele s generálmajorem Georgiosem Rachmanidisem, prezidentem Řecké komise pro vojenskou historii, se i přes ztížené podmínky, diktované světovou pandemickou situací, podařilo zorganizovat úspěšné setkání více než stovky vojenských historiků z 28 zemí Evropy, Severní Ameriky, Afriky a Asie. Ve čtrnácti pracovních panelech zaznělo přes čtyři desítky referátů.

Součástí kongresu byl i bohatý kulturní program, který zahrnoval návštěvu historické bitevní lodi Georgios Averof, návštěvu bojiště u Marathónu, návštěvu ženijní školy s ukázkami výcviku, a návštěvu athénského Válečného muzea. Ještě daleko bohatší paralelní kulturní program byl určen pro osoby doprovázející účastníky kongresu.

Vědecký pracovník Vojenského historického ústavu Praha Mgr. Tomáš Jakl přednesl v rámci VII. pracovního panelu příspěvek „Češi a Slováci v letech 1914-1918 – světová válka, válka za nezávislost a občanská válka – tři souběžné kontexty“. Příspěvek vzbudil pozornost publika, o čemž svědčí i množství otázek, které přednášející zodpovídal v diskuzní sekci panelu. Podstatnou součástí kongresu bylo také navazování mezinárodních vědeckých kontaktů.

Přednesené příspěvky je možné shlédnout na YouTube na kanále „XLVI International Congress of Military History“ ZDE.

 

AktuálněVojenská technika na Slavnosti svobody – Plzeň podepsala smlouvu o spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha

Vojenská technika na Slavnosti svobody – Plzeň podepsala smlouvu o spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha

29. 11. 2021
Výpůjčky vojenské techniky a vojenského vybavení z druhé světové války na Slavnosti svobody…
Průzkumné hlídky ve Vádí es Sehel

Průzkumné hlídky ve Vádí es Sehel

29. 11. 2021
Od října do prosince 1941 bránil Československý pěší prapor 11 – Východní…
Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…