Pamětní odznaky organizačních celků AČR

Čestný pamětní odznak Za službu míru

Zřízen rozkazem ministra obrany České republiky z 28. března 1995, Věstník MO č. 22/1995.

 

Čestný pamětní odznak Za službu v misi IFOR

Zřízen rozkazem ministra obrany České republiky z 2. září 1996, Věstník MO č. 19/1996.

 

Čestný pamětní odznak 50 let NATO

Zřízen rozkazem ministra obrany České republiky ze 17. ledna 1999, Věstník MO č. 8/1999.

 

Čestný pamětní odznak 10 let školicího a vzdělávacího střediska Ministerstva obrany Komorní Hrádek

Zřízen rozkazem ministra obrany České republiky z 21. dubna 2000, Věstník MO č. 18/2000.

 

Čestný pamětní odznak k 10. výročí války v Perském zálivu

Zřízen rozkazem ministra obrany České republiky z 2. května 2001, Věstník MO č. 16/2001.

 

Čestný pamětní odznak Summit NATO Praha 2002

Zřízen rozkazem ministra obrany České republiky ze 17. října 2002, Věstník MO č. 22/2002.

 

Pamětní odznak NATO 1999-2004

Zřízen rozkazem ministra obrany České republiky z 18. února 2004, Věstník MO č. 5/2004. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Čestný pamětní odznak k 60. výročí ukončení 2. světové války

Zřízen rozkazem ministra obrany České republiky ze 27. září 2004, Věstník MO č. 23/2004. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Vojenské akademie v Brně 1951-2004

Zřízen rozkazem ministra obrany České republiky ze 23. srpna 2004, Věstník MO č. 21/2004.

 

Pamětní odznak 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“

Zřízen nařízením Generálního štábu Armády České republiky. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Čestný pamětní odznak k 50. výročí vzniku čs. výsadkového vojska

 

Čestný pamětní odznak Za službu v misi SFOR

 

Čestný pamětní odznak Za službu v mírové misi na Balkáně

 

Pamětní odznak vojenské střední školy Jana Lucemburského

 

Pamětní odznak 9. roty chemické a radiační ochrany Liberec

 

Pamětní odznak Vojenské logistiky

Zřízen 31. ředitelstvím logistické podpory Stará Boleslav. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 4. průzkumného praporu Bechyně

Zřízen 4. pzpr Bechyně. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Čestný odznak generála JUDr. Viktora Spěváčka

Zřízen 31. ředitelstvím logistické podpory Stará Boleslav. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Velitelství vzdušných sil

Zřízen Velitelstvím vzdušných sil Stará Boleslav. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak metrologie a technického dozoru

Zřízen Ústřední základnou pro metrologii a technický dozor. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Ústřední opravárenské základny automobilní techniky

Zřízen Ústřední opravárenskou základnou automobilní techniky Čáslav. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Ústřední opravárenské základny prostředků velení

Zřízen Ústřední opravárenskou základnou prostředků velení. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Automobilního skladu Nový Jičín

Zřízen Automobilním skladem Nový Jičín. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Vojenské akademie Vyškov

Zřízen VA Vyškov. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Ústřední základny zbraní a zbraňových systémů

Zřízen ÚZZZS Štěpánov u Olomouce. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Ústřední opravárenské základny zbraní a zbraňových systémů

Zřízen Ústřední opravárenské základny zbraní a zbraňových systémů Jaroměř. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 7. polní nemocnice

Zřízen Ředitelstvím logistické a zdravotnické podpory Stará Boleslav. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 601. skupiny speciálních sil

Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak výcvikové základny mírových sil Český Krumlov

Zřízen Střediskem obsluh výcvikových zařízení. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak střediska Centre of Excellence

Zřízen VA Vyškov. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak vojenské policie – Irák

Zřízen Ředitelstvím logistické a zdravotnické podpory Stará Boleslav. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak střední technické školy

Zřízen Střední technickou školou v Moravské Třebové. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 5. dopravní základny logistické a zdravotnické podpory

Zřízen 5. dopravní základnou logistické a zdravotnické podpory Bělá pod Bezdězem. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Výzkumného střediska Doksy

Zřízen Výzkumným střediskem Doksy. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak speciálních sil mise Enduring Freedom z Afghánistánu

Zřízen Ředitelstvím logistické a zdravotnické podpory Stará Boleslav. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně

Zřízen VLA JEP Hradec Králové. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Ústřední základny materiálu všeobecného použití

Zřízen Ústřední základnou materiálu všeobecného použití Přelouč. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 2. mechanizované brigády Písek

Zřízen 2. Mechanizovanou brigádou Písek. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Letecké opravárenské základny Brno

Zřízen LOZ Brno. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Veterinární základny Grabštejn

Zřízen Veterinární základnou Grabštejn. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 51. NPP SOR

Zřízen VÚ 4468 Pardubice. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 7. mechanizované brigády – „Dukelské“ , Hranice

Zřízen 7. Mechanizovanou brigádou. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Inspekce ministra obrany ČR

Zřízen nařízením ředitele IMO ČR z 1. května 2005. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Úřadu kontroly bezpečnosti výcviku, letů a služeb

Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak KFOR 2004 42. mechanizovaný prapor „Svatováclavský“, 5. česko-slovenský prapor

Zřízen Ředitelstvím logistické a zdravotnické podpory, oddělení logistické podpory jednotek v zahraničí, Stará Boleslav. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak VZ 4218 Ústí nad Orlicí

Zřízen VZ 4218. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Centra simulačních a trenažérových technologií Brno-Vyškov

Zřízen Centrem simulačních a trenažérových technologií Brno. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 152. záchranného praporu Kutná Hora

Zřízen 152. zpr Kutná Hora. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Ústřední základny elektroniky a optiky

Zřízen náčelníkem ÚZEO Hradec Králové v roce 2004.

 

Pamětní odznak společného poradního týmu vrchního velitele NATO v Evropě

Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 26. brigáda velení, řízenía průzkumu Stará Boleslav

Zřízen 26. bVŘPr Stará Boleslav. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

Pamětní odznak 70 let STŠ Moravská Třebová

Zřízen rozkazem velitele Střední technické školy MO ze dne 12. července 2004. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Opravárenské základny letectva České Budějovice

Zřízen Opravárenskou základnou letectva České Budějovice. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Čestný pamětní odznak 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka za službu v misi ISAF na území Afghánistánu

Zřízen 102. pzpr Prostějov. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Hradní stráže Praha

Zřízen HS Praha. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Vojenského zařízení 1337 Bohuslavice nad Vláří

Zřízen VZ 1337. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR Praha

Zřízen Ka NGŠ. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Krajského vojenského velitelství Praha

Zřízen KVV Praha. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Zabezpečovací základny Vyškov

Zřízen zabz Vyškov. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 70. výročí trvání Ústřední zdravotnické základny Bystřice pod Hostýnem

Zřízen ÚZZ Bystřice pod Hostýnem. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Krajského vojenského velitelství Brno

Zřízen KVV Brno. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak NATO Response Force pro účastníky rotací sil reakce NATO (NRF) Stará Boleslav

Zřízen rozkazem ministra obrany z 3. ledna 2005. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Zdravotnické služby AČR Hradec Králové

Zřízen VZ 1380 Hradec Králové. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Krajského vojenského velitelství Pardubice

Zřízen KVV Pardubice. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 155. záchranného praporu

Zřízen VZÚ 5872 Bučovice. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Vojenského historického ústavu Praha

Zřízen velitelem Vojenského historického ústavu. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak duchovní služby AČR

Zřízen duchovní službou AČR. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Ředitelství výcviku a doktrín

Zřízen ŘeVD Vyškov. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak generála Josefa Kohoutka, Sekce plánování sil MO ČR Praha

Zřízen SPS MO ČR čj. 50466-2/2006/DP-1203. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Krajského vojenského velitelství Ostrava

Zřízen KVV Ostrava. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Zásobovací základny řízených střel Mladkov

Zřízen Zásobovací základnou řízených střel Mladkov. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Základny neopravovaného materiálu Brno

Zřízen rozhodnutím náčelníka Základny neopravovaného materiálu Brno v červnu 2004. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Agentury pro nábor a profesionalizaci ozbrojených sil

Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Základny munice Týniště nad Orlicí

Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Velitelství mnohonárodní brigády KFOR MNB (C) v Kosovu

Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Distribučního centra Pardubice

Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Zvláštního vojenského zdravotnického týmu

Zřídilo Společné operační centrum MO ČR. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 217. letky oprav letecké nadzvukové techniky Čáslav

Zřízen 217. LOLNT Čáslav. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Vojenského zpravodajství

Zřízen nařízením ředitele VZ Praha čj. 1/24-65. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Vojenského ústředního archivu Praha

Zřízen VÚA Praha. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak generála Karla Janouška

Zřízen zvláštním rozkazem ředitele odboru vojenského letectví MO č. 8/2006 ke dni 1. září 2006. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav

Zřízen VeSPoDV Stará Boleslav. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha

Zřízen Krajským vojenským velitelstvím hlavního města Prahy. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Ředitelství personální podpory Praha

Zřízen ŘePP Praha. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Krajského vojenského velitelství Jihlava

Zřízen KVV Jihlava. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Výcvikové základny ve Vyškově

Zřízen rozkazem velitele VZ. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška

Zřízen VGHMÚř Dobruška. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 7. zásobovací základny řízených střel Jaroměř

Zřízen 7. ZZŘS v Jaroměři. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Základny opravovaného materiálu Štěpánov

Zřízen Základnou opravovaného materiálu Štěpánov. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 24. základny dopravního letectva „T.G. Masaryka“

Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Ústřední vojenské nemocnice Praha

Zřízen rozkazem ředitele ÚVN Praha č. 53/1/2006/DP-ÚVN ze dne 15. srpna 2006. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Agentury vojenských informací a služeb

Zaveden ředitelem AVIS, Věstník ředitele AVIS č. 9 z 16. 2. 2007. Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Měřičského ústavu Litoměřice

Výtvarná předloha vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Posádkového velitelství Praha

Zřízen posádkovým velitelstvím Praha, zvláštní rozkaz č. 6/2006-2316 z 2. srpna 2006. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Kříž Vojenské policie

Zřízen rozkazem náčelníka Vojenské policie č. 16 ze dne 11. 6. 2006. Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak 104. zabezpečovacího praporu Olomouc

Výtvarná podoba schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Skladu nadpočetného majetku Mladeč

Výtvarná podoba vytvořena a schválena VHÚ.

 

Pamětní odznak Vojenského zařízení 1337 Trávčice

 

Pamětní odznak 157. záchranného praporu Hlučín
Pamětní odznak ASC Dukla
Pamětní odznak Vojenského zařízení 1337 Dobronín
Pamětní odznak 253. praporu zabezpečení Strakonice
Pamětní odznak Základny oprav Lázně Bohdaneč
Pamětní odznak 153. ženijního praporu Olomouc
Pamětní odznak k 90. výročí vzniku Československé republiky

 

Pamětní odznak 71. mechanizovaného praporu
Pamětní odznak 25. protiletadlové raketové brigády Strakonice

 

Pamětní odznak 53. brigády pasivních systémů a EB Opava
Pamětní odznak Za účast v operaci Enduring Freedom
Pamětní odznak 43. výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim
Pamětní odznak 10. let v NATO
Pamětní odznak University obrany Brno
Pamětní odznak VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
Pamětní odznak 251. protiletadlového raketového oddílu Strakonice
Pamětní odznak 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu Pardubice/Jince
Pamětní odznak Střediska ženijní techniky a materiálu Kostelec nad Labem
Pamětní odznak 23. základny vrtulníkového letectva Přerov
Pamětní odznak SOF ISAF
Pamětní odznak 14. brigády logistické podpory Pardubice
Pamětní odznak Velitelství Vojenské policie Tábor
Pamětní odznak ASK Strakonice „RMS Mauretania“
Pamětní odznak 20. let 4. brigády rychlého nasazení
Pamětní odznak 103. střediska CIMIC PSYOPS Lipník nad Bečvou
Pamětní odznak 101. spojovacího praporu Lipník nad Bečvou
Pamětní odznak 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec
Pamětní odznak 9. jednotky PRT
Pamětní odznak 5. jednotky OMLT
Pamětní odznak Operace KAMBA
Pamětní odznak 11. jednotky PRT Lógar
Pamětní odznak 153. ženijního praporu Olomouc
Pamětní odznak 152. ženijního praporu Rakovník
Pamětní odznak 11th AAT (Afghanistan Advisor Team)
Pamětní odznak 2. úkolového uskupení EU TM
Pamětní odznak Vojenská akademie Vyškov
Pamětní odznak 10. výročí založení Univerzity Obrany
Pamětní odznak Velitelství vojenské policie Stará Boleslav
Pamětní odznak Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště
Pamětní odznak 1. jednotky MAT (Military Advisor Team)
Pamětní odznak 7. úkolového uskupení AČR ISAF
Pamětní odznak k 95. výročí vzniku Vojenského zpravodajství
Pamětní odznak 141. zásobovacího praporu Pardubice
Pamětní odznak 231. vrtulníkové letky Přerov
Pamětní odznak k 10. výročí založení 252. protiletadlového raketového oddílu Strakonice
Pamětní odznak Národního úřadu pro vyzbrojování – Generálmajora Josefa Balabána
Pamětní odznak plukovníka I. m. Josefa Valčíka
Pamětní odznak k 10. výročí založení Správy letiště Pardubice
Pamětní odznak VZ 6817 Boletice
Pamětní odznak 1. strážní roty BAF ISAF
Pamětní odznak 26. pluku velení, řízení a průzkumu
Pamětní odznak 7. mechanizované brigády „Dukelské“
Pamětní odznak 8. úkolového uskupení AČR ISAF
Pamětní odznak Velitelství vojenské policie Olomouc
Pamětní odznak KVV Plzeň
Pamětní odznak KVV Zlín
Pamětní odznak 73. tankového praporu „HANÁCKÝ“