Šedesát let od příměří na Korejském poloostrově

Šedesát let od příměří na Korejském poloostrově

26. 07. 2013

V neděli 25. června 1950 ve 4.00 překročila bez varování severokorejská vojska 38. rovnoběžku a zaútočila na území Korejské republiky. Využila velké převahy v tancích, dělostřelectvu a letectvu a během prvních tří dní způsobila nepřipravené, méně zkušené a také menší armádě Korejské republiky těžké ztráty.

 

Téhož dne večer přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci vyzývající obě strany k ukončení bojových operací a návratu vojsk do původních pozic. A 27. června přijala Rada bezpečnosti rezoluci o podpoře Korejské republiky, čelící ozbrojené agresi.

Do konfliktu se na straně Korejské republiky zapojila koalice sil členů OSN, která zvrátila dosavadní vývoj války. Ovšem poté, co do bojů zasáhly i síly tzv. čínských dobrovolníků na straně Korejské lidově demokratické republiky, se nakonec v létě 1951 ustálila fronta zhruba na místě, kde konflikt začal, tedy na 38. rovnoběžce. Od 10. července 1951 probíhaly s přestávkami rozhovory mezi oběma stranami a 27. července 1953 bylo příměří konečně podepsáno. Do dnešního dne ale konflikt formálně neskončil. Ostře střežené demilitarizované pásmo i moře byly během následujících desetiletí dějištěm řady ozbrojených incidentů a oblast je dodnes ohniskem napětí.

Válečný konflikt, známý jako korejská válka, se stal ojedinělým měřením sil mezi Východem a Západem v prvním období studené války. Pro Sovětský svaz byla rozhodná účast Spojených států překvapením. Válka stála obrovské oběti na životech, které ale možná odvrátily hrozící válku větších rozměrů.

 

Československé stopy v korejské válce

V době korejské války stálo tehdejší komunistické Československo bezvýhradně na straně severokorejských agresorů. Československá účast na korejské válce sestávala na straně Korejské lidově demokratické republiky z vyslání chirurgické polní pohyblivé nemocnice a po příměří civilní nemocnice. Pohnutky poskytnutí této pomoci byly v prvé řadě politické a vojenské. První skupina byla do Koreje vyslána na jaře 1952. Výsledky práce lékařů a zdravotníků v nesmírně těžkých podmínkách byly obdivuhodné a bez ohledu na politickou situaci humanitární přínos pro obyvatele Korejského poloostrova byl nepochybně veliký.

Československo se stalo vedle Polska, Švédska a Švýcarska spolugarantem dodržování příměří v Dozorčí komisi neutrálních států (DKNS). V tehdejší vypjaté době nebyla pro vedení KSČ hlavním kritériem skutečná nestrannost. Zprvu velice početná československá delegace v komisi se snažila zejména hájit zájmy KLDR a ČLR. Velení armády nepovažovalo účast v DKNS za mírovou misi, ale za bojový úkol. V tehdejším chápání bylo vyslání „Zvláštní skupiny čs. armády k činnosti na linii příměří v Koreji“ označováno dokonce za druhý největší úkol čs. armády po bojové cestě československého armádního sboru v SSSR v době druhé světové války.

V letech 1953-1954 bylo Československo i jedním z delegátů v Repatriační komisi neutrálních států. Komise měla po uzavření příměří za úkol dohlížet na podmínky života válečných zajatců, na průběh repatriace válečných zajatců obou stran a na tzv. vysvětlovací činnost obou stran (informování o možnostech repatriace). I v této komisi brali českoslovenští zástupci ohled hlavně na severokorejské a čínské zájmy, zejména při tzv. vysvětlovací činnosti, protože u severokorejských a čínských zajatců šlo spíše o přesvědčování k návratu do vlasti.

Na straně vojsk OSN působili naši krajané jen jako jednotlivci. Známý je vojenský kaplan českého původu Emil Kapaun (1916-1951). Narodil se v USA v rodině českých přistěhovalců. V roce 1940 byl vysvěcen na kněze a v roce 1944 vstoupil do armády. Během korejské války padl v listopadu 1950 do zajetí. Během bojového nasazení své jednotky a také v zajetí se choval statečně a k vojákům nesmírně obětavě. Zemřel v zajetí 23. května 1951 ve věku 35 let. Po smrti byla statečnost Emila Kapauna mimořádně oceněna. Byl vyznamenán Distinguished Service Cross a prezident USA Barack Obama jej vyznamenal 11. dubna 2013 nejvyšším americkým vojenským vyznamenáním, Medailí cti. V současnosti probíhá v katolické církvi kanonizační proces otce Kapauna.

Major gšt. Karel Hora (1908-1989). Byl účastníkem bojů II. světové války v cizinecké legii a vojsku Svobodných Francouzů. Po únoru 1948 odešel znovu do zahraničí. V letech 1952-1953 se účastnil bojů na Korejském poloostrově jako dobrovolník ve francouzském praporu OSN. V cizinecké legii sloužil do roku 1961. Své válečné zážitky i z války na Korejském poloostrově zaznamenal v pamětech „Moje matka cizinecká legie“.

Generálmajor v. v. Václav Bergman (1915-2002). Od roku 1935 profesionální vojenský letec, jako stíhač se účastnil roku 1940 války ve Francii a Bitvy o Británii. Příslušníkem RAF byl až do roku 1945. V září 1948 odešel podruhé do zahraničí a znovu vstoupil do RAF. V letech 1950-1953 sloužil jako kapitán průzkumného letadla v Malajsii a Japonsku, odkud se podílel na plnění bojových úkolů ve válce na Korejském poloostrově. Do výslužby odešel z RAF roku 1970. Za službu v Koreji obdržel druhý britský záslužný letecký kříž (DFC).

Prokop Tomek

 

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…