Žižkovská vojenská knihovna má poklady. Třeba knihu rebelujících českých šlechticů.

Žižkovská vojenská knihovna má poklady. Třeba knihu rebelujících českých šlechticů.

06. 09. 2011
Vzácné inkunábule z 15. století, tisíce starých tisků z doby před rokem 1800, ale i další desítky tisíc knih zabývajících se vojenskou problematikou. To vše najde čtenář v Knihovně Vojenského historického ústavu Praha. Knihovna disponuje vůbec největší sbírkou tištěných militarií na území České republiky.
Více než 150 000 výtisků má ve svých sbírkách Knihovna VHÚ Praha. Drtivá většina z nich je dislokována do oddělení Referátu historických fondů, které sídlí v budově Armádního muzea v Praze na Žižkově. Druhým oddělením je Referát speciálních fondů, který najdete v Praze 6, Rooseveltově ulici.
V prvorepublikové budově žižkovského muzea zabírá knihovna velkou část jednoho z křídel budovy, hlavní místnost se sbírkami knih, ale třeba i rukopisů nebo starých map, je v podzemí, pod výstavními prostorami. Knihy tu zabírají dvě patra.
„Přes 150 000 položek je na specializovanou knihovnu poměrně velký počet, i když s univerzálními knihovnami typu Národní knihovny či Knihovny Národního Muzea se to srovnávat nedá, tam jdou počty do miliónů,“ říká Mgr. Zdeněk Munzar, vedoucí Knihovny VHÚ. „Pokud jde o čistě vojensko-historickou problematiku, pak je Knihovna VHÚ Praha bezkonkurenčně na špici. Milovník vojenství tady najde soustředěnou většinu materiálů, které už jinde v Česku nejsou k dispozici.“
Samozřejmě převažují knihy zabývající se primárně historií vojenství, nicméně jsou tu i publikace, které se k této oblasti vztahují volněji. „Máme například knihy z oblasti politologie nebo lékařství, ale také uměleckých řemesel, což je důležité třeba v případě starých zbraní. Anebo knihy o architektuře, které se věnují pevnostnímu stavitelství,“ vypočítává Zdeněk Munzar.
Knihovna disponuje několika unikátními knihami, které patří mezi tzv. inkunábule, tedy prvotisky vytištěné ještě před rokem 1500. Další téměř dvě stovky knih pochází z 16. století. Celkem je starých tisků – tedy těch do roku 1800 – přes 6 500. Většina knih z fondů pochází z 19. a především z 20. století. Roční přírůstek je zhruba 1 000 kusů, mírná většina je přitom ze zahraniční produkce. Knihy Vojenský historický ústav kupuje, ale dochází také k výměnám a některé výtisky dostává knihovna darem.
K jedinečným knihám mohou patřit mnohé publikace. Každý, kdo se věnuje historii vojenství, tu najde ze „svého“ období něco výjimečného. Pro někoho to může být například kniha věhlasného malíře Albrechta Dürera z 16. století, která se věnuje pevnostnímu stavitelství. Za pozornost stojí i malá knížka „… Artykul o deffensy …“ vydaná českým stavovským sněmem v květnu roku 1618, v níž stavové obhajují svůj postup proti císařským místodržícím. Je to spisek, který úzce souvisí se začátkem Třicetileté války, neboť v něm svolávají zemskou hotovost, tedy de facto mobilizují. Svébytnou částí sbírkového fondu jsou rukopisy, kam patří například psaná zpráva o zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu 25. února 1634, anebo rukou psaný slovník německo-české vojenské terminologie, který vytvořil v 19. století setník Ferdinand Čenský, učitel češtiny na vídeňské novoměstské akademii.
„Disponujeme i nejucelenější sbírkou legionářské literatury,“ říká Zdeněk Munzar. „Větší soubor této literatury na světě už neexistuje. Jsou tu velice cenné exilové věci z Ruska. Také máme pozůstatky knihovny, která byla součástí Čs. samostatné obrněné brigády bojující za 2. světové války na západní frontě. A máme i tzv. knihy plukovních dějin, což je historie pluků rakouské armády. Je to asi 450 svazků. Po Vídni a Berlínu je naše sbírka největší.“
Mapová část knihovny obsahuje na 15 000 kusů map. Jde o plány bitev, pevností, některé jsou tištěné, jiné kreslené rukou. Jsou zde například výkresy vytvořené na počátku 19. století členy knížecí rodiny Thurn-Taxisů, přesněji pěti chlapci ve věku 11-15 let. Jejich náčrtky měly sloužit jako průprava pro budoucí vojenské angažmá. Mezi vzácné patří i kreslené rozmístění českých vojsk za ruské občanské války na Sibiři.
Jak jsou všechny tyto knihy i cennosti přístupné veřejnosti? Zájemce si ze sbírkových fondů může půjčovat prezenčně, knihy je možné studovat ve studovně v žižkovské budově. Od úterý do čtvrtka je otevřeno dopoledne od 8 hodin do 11.30 a odpoledne od 12.30 do 16.00 nebo 18.00 (přesný rozpis na této stránce). Stále také probíhá digitalizace fondů. Dokončený je například seznam ztrát vydávaný za 1. světové války, proslulé „Verlustlisten“. V něm si můžete například najít svého pradědečka, který padl v zákopech Světové války. Také téměř čtyřmi desítkami nejzajímavějších rukopisů mohou čtenáři listovat na svém monitoru (Manuscriptorium). Knihovna je také zapojena do programu EOD (eBooks on Demand), díky kterému je možné objednat si digitalizaci historické knihy, která již nepodléhá autorským právům. E-knihu pak získáte ve formátu PDF ve vysoké (tiskové) kvalitě.
1 – Jedna z místností knihovny
2 – Studovna Knihovny VHÚ na Žižkově
3 – Výpůjční protokol. Kombinace moderní počítačové techniky i kartičkové tradice.
4 – Ze sbírkových fondů
5 – Hlavní místnost, kde jsou uloženy knihy
6 – Dvě patra hlavní místnosti, dolů vedou schůdky
7 – V pozadí „vykukuje“ slovník pana Otty
8 – Ladné záhyby knihovního zábradlí
9 – Knihovní značka
10 – Vzpomínky na tažení maršála Dauna
11 – Mapa z roku 1761
12 – Plán ležení z roku 1739
13 – I papírová kartotéka se stále používá
14 – Vedoucí knihovny VHÚ-RHF Praha Zdeněk Munzar

AktuálněOsmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

17. 09. 2022
V naší sérii článků, v nichž vám představujeme novou podobu Armádního muzea Žižkov, se…
Nové zastřešení dvorany Armádního muzea Žižkov detailně a efektně

Nové zastřešení dvorany Armádního muzea Žižkov detailně a efektně

11. 09. 2022
Rozměrově největším novým prvkem rekonstruovaného Armádního muzea Žižkov je zastřešení dvorany. Mohutná…