Agentura personalistiky AČR měla ve VHÚ slavnostní nástup k 10. výročí vzniku

Agentura personalistiky AČR měla ve VHÚ slavnostní nástup k 10. výročí vzniku

14. 04. 2023

Již 10 let má veškeré personální záležitosti v Armádě ČR na starosti Agentura personalistiky AČR. Toto kulaté výročí si její členové připomněli ve čtvrtek 13. dubna slavnostním nástupem ve Armádním muzeu Žižkov. K přítomným příslušníkům i občanským zaměstnancům této agentury promluvil náčelník Generálního štábu generálmajor Karel Řehka. Zdůraznil, že personální práce je velice důležitou součástí činnosti armády, protože jejich „rukama“ prošly desetitisíce zájemců o službu v profesionální armádě či aktivní záloze. Úkolem personalistů není jen nábor a vzdělávání personálu. Vojákům řídí služební kariéry, hodnotí jejich profesní připravenost, zkoumá atmosféru v týmech a připravuje je na civilní kariéru.

Agentura personalistiky Armády ČR, která měla ve čtvrtek 13. 4. v aule Vojenského historického ústavu slavnostní nástup k 10. výročí svého založení, personál pro Armádu ČR nejen nabírá. Podle jejího ředitele plukovníka generálního štábu Vladimíra Studeného vojákům řídí služební kariéru, hodnotí jejich profesní kvality, vede jejich evidenci a stará se o jejich vzdělávání.

„Vaší práce si velice vážím, protože vím, že práce s lidmi je jedna z nejtěžších. Armádu se snažíme samozřejmě modernizovat, ale k obsluze moderních technologií potřebujeme i vyškolenou obsluhu, protože bez ní by ty stroje nefungovaly. Proto jsem rád, že zde mohu být a osobně vám poděkovat za vaši práci,“ řekl ve svém projevu náčelník Generálního štábu Armády ČR generálmajor Karel Řehka Připomněl, že význam lidských zdrojů byl dlouhodobě podceňován. Armáda stárne, není naplněná a je nutné to systémově řešit. „Jeden z kroků, jak za sedm let dosáhnout 30 000 vojáků z povolání a 10 000 vojáků v aktivní záloze, je například virtuální náborové středisko, které zjednoduší a zrychlí celý vstupní proces do armády,“ vysvětlil generál Řehka.

„Přes 28 tisíc zaměstnanců resortu obrany (VZP i občanští zaměstnanci) bylo v poslední dekádě vysláno do jazykových, kariérových či odborných kurzů v ČR. Další více než čtyři tisíce prošly obdobnými kurzy v zahraničí,“ upozorňuje plukovník Studený s tím, že jeho podřízení rovněž velitelům pomáhají vybírat personál pro nasazení v zahraničí. Tato skupina čítá už více než 12 tisíc osob, z toho 674 žen. „V mezinárodních štábech NATO a do služeb vojenské diplomacie bylo vysláno 1046 lidí, 84 z toho žen.“

Vojákům, kterým zaniká služební poměr, armádní personalisté zajišťují rekvalifikaci a ve spolupráci s dalšími odborníky i aktivity, které jim usnadňují přechod tzv. „do civilu“. Těm nejúspěšnějším pak připravují ocenění: „Za deset let existence Agentury personalistiky jsme zpracovali 56 555 návrhů na udělení vojenských vyznamenání,“ vyzdvihuje plukovník gšt. Vladimír Studený. Všem svým podřízeným na závěr slavnostního aktu předal pamětní medaile k 10. výročí založení Agentury personalistiky.

Stejnou medaili obdrželi také čestní hosté:

  • generálmajor Ing. Karel Řehka – náčelník Generálního štábu Armády České republiky
  • plukovník gšt. ICLic. Mgr. et Mgr. Jaroslav Knichal – hlavní kaplan Armády České republiky
  • Ing. Oto Rolenec – bývalý ředitel Agentury personalistiky Armády České republiky
  • brigádní generál Ing. Vratislav Beran – přidělenec Ministerstva obrany ČR v Londýně, bývalý ředitel Agentury personalistiky Armády České republiky
  • brigádní generál Mgr. Aleš Knížek – ředitel VHÚ
  • Ing. Milan Lauber, Ph.D. – ředitel Vojenských lázeňských a léčebných zařízení
  • generálporučík Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA – generální ředitel HZS
  • Ing. Jiří Kašpárek – ředitel Vojenského technického ústavu
  • Ing. Jaroslav Linhart, Ph.D., MBA – generál v.v.
  • plk. gšt. Jiří ROČEK – náčelník Vojenské policie

 

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…