Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022

Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících převážně z 18. a 19. století. Z tohoto časového období se vymyká pouze zápisník Emila Kaňovského z přednášek na poddůstojnické škole ve Velké Británii z roku 1942, který byl k digitalizaci určený s ohledem na 80. výročí jeho vzniku. Všechny letos zpracované rukopisy si můžete prohlédnout on-line zde.

V tomto roce jsme k digitalizaci vybrali raně novověké a novověké rukopisy, které patří provenienčně především do střední Evropy s přesahy zejména na další území bývalé habsburské monarchie. Obsah zvolených exemplářů je vhodný jako pramen pro výzkum dějin vojenství, vojenské vědy, vojenské správy či vojenské techniky, a také vojenského školství, případně dalších dílčích témat. Teritoriálně sahají vybraná díla na území habsburské monarchie, tedy i Českých zemí, ale i Německa, Španělska atd. Z jazykového hlediska se jedná o dokumenty zejména německé, ale také dva francouzské a jeden rusko-německý.

Velkou část vybraných rukopisů tvoří předpisy, příručky a teoretická pojednání sloužící k vzdělávání v různých oblastech vojenství. Některé rukopisy obsahují kromě textové části také množství ilustrací s barevnými plány různých formátů, technickými nákresy, ilustracemi výstroje či vlajek atd. V těchto případech je význam digitalizace a potřeba vytvoření kvalitních obrazových kopií dokumentů důležitá vzhledem k nutnosti zachování informací pro současné i budoucí badatele bez možného rizika porušení vazby či složených příloh uvedených exemplářů.

Nejhojněji jsou mezi vybranými rukopisy zastoupeny příručky a odborná pojednání z různých vojenských oborů. Stavbě opevnění se věnují rukopisy č. 5, 24 a 25. Nejvíce příruček a učebnic je věnováno dělostřelectvu – rukopisy č. 6 a 7 obsahují přednášky pro žáky bubenečské dělostřelecké školy, a dále se artilerii věnují také rukopisy č. 8, 14, 22. Několik pojednání je věnováno taktice (č. 15, 20, 21), další jezdectvu (č. 10, 19), ale také matematice (č. 16 a 17), autorem posledně zmíněných byl významný rakouský důstojník a vojenský teoretik Johann Baptist Schels. Zařadit sem musíme také vojenské přednášky pro důstojníky 2. divizionu hulánského pluku č. 2 polního maršála Karla Filipa knížete Schwarzenberga od majora tohoto útvaru Karla Jana hraběte Clam-Martinice (č. 23), soubor teoretických studií o manévrování různými vojenskými jednotkami (č. 26–30) a pojednání o postavení vojska při obraně a útoku (č. 13).

Na učebnice navážeme sice výrazně mladším, jen osmdesát let starým, ale neméně zajímavým poznámkovým sešitem Emila Kaňovského z vojenské školy v Británii (č. 9).

Drobný svazek s č. 2 přináší kompendium rakouských regimentů. Dva další rukopisy se zabývají popisem stavu armády jednotlivých zemí, a to konkrétně Pruska (č. 1) a Španělska (č. 31).

Jednotlivě je třeba jmenovat ještě kompletně ilustrovaný svazek věnovaný námořním vlajkám (č. 4) z majetku Jeronýma knížete Colloredo-Mansfelda, c. a k. námořního důstojníka a signatáře prohlášení české šlechty z let 1938-1939, sbírku písní s melodiemi pro rakouskou zeměbranu od Heinricha Josepha von Collin (č. 18), doplněk k průzkumu špitálů ve Štýrském Hradci, který vedl v roce 1817 Josef Ruiz de Roxas (č. 3), rukopis věnovaný vojenskému trestnímu právu (č. 11) a sbírku vybraných citátů různých vojenských teoretiků a myslitelů shromážděnou významným španělským důstojníkem Ludwigem hrabětem von Penne-Villemur (č. 12) v době jeho služby v rakouské císařské armádě.

 

Seznam dokumentů

 1. Stand der Preusse. Armée [rukopis] [S. l. : s.n., 17–]. Sign.: IIR A 360
 2. Perpetuelles Oesterreichisches Militar Compendium: aller seit ihrer Errichtung bis nun zu bestandenen und noch bestehenden Regimenter und Corpse nebst Beyfügung aller anderen verschiedenen Militar Branchen [rukopis] [S. l. : s.n., 181-]. Sign.: IIR A 489
 3. RUIZ de ROXAS, Joseph Chevalier: Der K. K. Herr General Major Chevalier Joseph de Ruiz de Roxas. Supplement zu der Spital Untersuchung vom Jahre 1817.: Welche der K. K. Herr General Major Chevalier von Ruiy de Roxas auf allerhöchsten Befehl in der Stadt Grätz vornahm [rukopis] [S. l. : s. n.], 1835. Sign.: IIR B 1275
 4. Pavillons des Puissances Maritimes [rukopis] [S. l. : s.n., 1818–1819]. Sign.: IIR B 1343
 5. UNTERBERGER, Leopold von: Anfangs Gründe der Befestigungs Kunst. Erster Band [rukopis] [S. l.] : Pecen, 1801. Sign.: IIR B 2022
 6. Bubnaischer Artillerie Unterricht [rukopis] [S. l.] : Heimbucher, 1807. Sign.: IIR B 2027
 7. Artillerie Unterricht [rukopis] [S. l.] : Fer. Drabek, [18–]. Sign.: IIR B 2032
 8. SCHLEMMER: Das nachstehendes Artillerie Lehr- Buch vom stuckjuncker Schlemmer eigenhändig geschrieben, und Verfertiget sige bescheinige hiemit [rukopis] Münster : J. Bone, 11.8.1802. Sign.: IIR B 8168
 9. KAŇOVSKÝ, Emil: Note Book W.L.A. N.C.O.s School 28.2.-21.3.1942 [rukopis] [S. l.] : Emil Kaňovský, 1942. Sign.: IIR B 8640
 10. Abrichtung des Manes zu Pferd [rukopis] Lodi. : [s.n.], 1817. Sign.: IIR C 2960
 11. Militair Strafgesetze [rukopis] [S. l. : s.n., post 1808]. Sign.: IIR C 2971
 12. PENNE-VILLEMUR, Ludwig von: Auszug der Meinungen verschiedener alter und neuer Schriftsteller welche über die Kriegs Kunst geschreiben haben [rukopis] [S. l. : s.n.], 1807. Sign.: IIR C 2990
 13. JÄGERMANN: Gedanken über Stellung Vertheidigung, und Angriff einer Ordre de Bataille en Quarres [rukopis] Wien : Fleischer, [ante 1802]. Sign.: IIR C 3603
 14. RUCKER: Theorie der Artillerie [rukopis] [S. l. : s. n., post 1829]. Sign.: IIR C 3663
 15. [Der taktischen Gegenstande welche in den folgenden 20 Vortragen enthalten sind] [rukopis] [S. l. : s.n., 1801–1850]. Sign.: IIR C 3665
 16. SCHELS, Johann Baptist: Versuch eines mathematischen Handbuches für Oesterreichs Krieger. Erster Band, Arithmetik, Algebra  [rukopis] [S. l.] : Johann Baptist Schels, [1804–1805]. Sign.: IIR C 3669/1
 17. SCHELS, Johann Baptist: Versuch eines mathematischen Handbuches für Oesterreichs Krieger. Zweiter Band, Theoretische Geometrie, Trigonomotrie, praktische Geometrie [rukopis] [S. l.] : Johann Baptist Schels, [1804–1805]. Sign.: IIR C 3669/2
 18. COLLIN, Heinrich Joseph von: Lieder mit Melodien für dei Oesterreichische Landwehre. Erste Abtheilung [rukopis] [S. l. : s.n., post 1809]. Sign.: IIR C 13292
 19. Auszug des Exerciti zu Pferd Wie ingleichen aller Comando Wörter, und was sich für eine Enderung in der Stellung ergiebt [rukopis] [S. l. : s.n., 1751–1800]. Sign.: IIR C 13294
 20. VOLKMANN, Anton von: Tactische Vortraege welche vom Herrn General v. Volkmann während den Wintermonaten 1817/18 dem Löbl. Officiers Corps, Cadetten und Feldwebels seiner Brigade gelehrt, und auf dem plastischen Modell der Naturgegend Salzburgs mit Beispielen erleitert wurden [rukopis] [S. l. : s.n., post 1818]. Sign.: IIR C 13296
 21. Höhere Takctik 2ter Cours. I.-[IX.] Heft [rukopis] [S. l. : s.n., 18–]. Sign.: IIR C 16804
 22. MARKEVIČ, Andrej Ivanovič: Kupfertafeln zu Markewitsch, Rukowodstwo k artilleriisskomu isskusstwu 1ster Theil [rukopis] [S. l. : s.n., post 1820]. Sign.: IIR D 635
 23. CLAM-MARTINIC, Karel Jan: Militärische Vorlesungen gehalten für die Herrn Offiziers der 2ten Majors Division des Uhlanen Regiments Fürst Schwarzenberg [rukopis] [S. l. : s.n.], 1820. Sign.: IIR F 246
 24. La Science de la guerre quatriéme patrie contenant la Fortification permanente, Précédée par un discours sur son utilité [rukopis] [S. l. : s.n., 1751–1800] Sign.: IIR F 445
 25. POSSELER: [Fortifikace a fortifikační práce] [rukopis] [S. l. : s.n., 1811]. Sign.: IIR F 1563
 26. Freymüthige Betrachtungen ueber die Manoevrirungs Fähigkeit I. Theil, Ordre de Bataille mit den hierauf bezunehmenden Erörterungen im Allgemeinen für Artillerie insbesondern [rukopis] [S. l. : s.n., post 1812]. Sign.: IIR F 541/1
 27. Freymüthige Betrachtungen über die Maneuovirungs Fähigkeit IIten Theil, Führungs eines Bataillons [rukopis] [S. l. : s.n., post 1812]. Sign.: IIR F 541/2
 28. Freymüthige Betrachtungen über die Maneuverirungs Fähigkeit III. Theil, Führung einer Brigade [rukopis] [S. l. : s.n., post 1812]. Sign.: IIR F 541/3
 29. Freymüthige Betrachtungen uiber die Maneuvrirungs Fähigkeit IV Theil, Eine Armée Division won 12 Bataillon, 8 Escadrons, 3 Batterien [rukopis] [S. l. : s.n., post 1812]. Sign.: IIR F 541/4
 30. Freymüthige Betrachtungen ueber die Maneuvrirungs Fähigkeit Vten Theil, Verwanderung der Reserve Cavallerie [rukopis] [S. l. : s.n., post 1812]. Sign.: IIR F 541/5
 31. Spanien als Kriegs Macht seinen innern Anlagen und seinem jetzigen Stande nach betrachtet [rukopis] [S. l. : s.n., post 1812]. Sign.: IIR F 547

 

AktuálněV Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…