Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022

Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových expozicích Armádního muzea Žižkov, jsou určeny nejen dětským návštěvníkům. Některé vystavené předměty je možné vzít si i do vlastních rukou.

Muzejní expozice, místnost plná skleněných krychlí a kvádrů, ve kterých jsou ukryty poklady světa hlídané přísným pohledem kustoda. Tato doba je již dávno pryč. Výstavy jsou k návštěvníkům vstřícnější, předměty jsou zasazovány do diorám, aby se před očima příchozích rozvíjel jejich příběh. Kdysi proslulá věta Nedotýkejte se vystavených exponátů! je nahrazována piktogramem, který vybízí k potěžkání předmětu nebo jeho vyzkoušení.

Návštěvník se ze statického příjemce informací stává aktivním účastníkem edukativního (vzdělávacího) programu. Současný trend interaktivních expozic přináší velké množství zvukových, vizuálních a hmatových podnětů, díky nimž lze volně cestovat časem. V případě nové expozice Armádního muzea Žižkov především do dávných bitev i moderních válečných střetů ve 20. století, ale také do osudových okamžiků našeho státu. Tuto dobrodružnou cestu do minulosti vám přináší celý tým pracovníků Vojenského historického ústavu Praha – vedle historiků a kurátorů také muzejní edukátoři.

 

Jak těžký je meč?

Na první pohled by se mohlo zdát, že muzejní pedagogika je oborem mladým, spojeným s rozvojem muzejnictví i rozšířením možností v oblasti školství. Ve skutečnosti bychom ale spojení historie a výuky prostřednictvím názorných příkladů a historických předmětů našli už v období antického Řecka. Pokud jde o historii méně vzdálenou, určitě zmiňme britského knihovníka Johna Alfreda Charltona Dease (1874–1951), vedoucího Sunderlandské veřejné knihovny, muzea a výtvarné galerie v severní Anglii. Deas na počátku 20. století vedl kroužky a přednášky pro zrakově postižené, kterým umožňoval bližší seznámení se sbírkovými předměty a výtvarnými díly prostřednictvím dotyku.

Obdobným způsobem spolupracovala se základními školami také některá americká muzea v New Yorku. Žákům byly přímo ve školní třídě prezentovány sbírkové předměty, především indiánské a eskymácké oblečení, nástroje nebo hračky. Z první dekády 20. století je nutné zmínit Annu Billings Gallupovou, která stála v čele Brooklynského dětského muzea, a pod jejím vlivem se rozvíjel princip „hands-on“. Pod tímto pojmem se skrývá svobodné dotýkání se sbírkových předmětů.

Připomeňme ale, že v případě takového postupu je potřeba vytvořit repliky původních předmětů; u originálů se jedná o nenahraditelné unikáty a častým dotykem by došlo k jejich rychlému znehodnocování.

V nových expozicích Armádního muzea Žižkov vychází Vojenský historický ústav Praha ze zmiňovaného principu „hands-on“. Tým tvořený historiky, pedagogem a speciálním pedagogem připravil celou paletu populárně-naučných aktivit. Návštěvníci si mohou ve vlastních rukách potěžkat repliky zbraní, se kterými bojovali římští vojáci anebo husitští bojovníci, ale také zjistí, jak fungovala za první světové války polní pošta a co si jejím prostřednictvím lidé posílali. Poznáte, zda byste unesli zavazadlo vojáka z první či druhé světové války a jak a čím se dnes vojáci chrání na zahraničních misích české armády.

Získané znalosti si děti i dospělí mohou ověřit prostřednictvím kvízů a her na dotykových obrazovkách. A protože se snažíme odstraňovat bariéry, jsou interaktivní prvky v expozici také přizpůsobeny osobám se speciálními návštěvnickými potřebami.

 

Pracovní listy pro každého

Veškeré interaktivní prvky jsou včleněny do připravených vzdělávacích programů pro školní a zájmové skupiny. VHÚ cílí prostřednictvím lektorovaných programů na kompletní škálu návštěvníků z řad dětí i mládeže: programy jsou připraveny jak pro mateřské a oba stupně základních škol, tak pro střední školy, tedy mládež do věku 18–19 let. V rámci edukačních programů si děti i žáci rozšíří znalosti v oblasti vojenské historie, ale mohou také poznat, jaká je cesta sbírkového předmětu do muzejních sbírek.

Prostřednictvím příběhů inspirovaných reálnými osobami budou žáci sledovat tzv. malé a velké dějiny, konkrétní válečné střety, zároveň poznají život vojáků v době konfliktů i v časech míru. Na návštěvníky čekají zajímavá videa, práce s haptickými předměty, uskuteční se setkání s pamětníky a poutavé výklady.

Na webových stránkách VHÚ www.vhu.cz naleznete v sekci Vzdělávání pracovní listy pro rodiny s dětmi a školy. Listy obsahují testy, hádanky, hry i drobné úkoly. Děti se poutavou formou seznámí například s legionáři z první světové války, k dispozici jsou témata jako československé ženy v protinacistickém odboji, Židé v československé armádě a letectvu za druhé světové války atd. Na zájemce o starší dějiny čeká interaktivní brožurka, která seznamuje čtenáře s dějinami vojenského zdravotnictví od středověku po novověk. A kdo rád vyrábí věci z papíru, může sám sebe či svého blízkého ocenit vyznamenáním.

Rodiče dětí, které zajímá dějepis, také mohou využít naši nabídku letních příměstských táborů Letem světem muzeem. Ty organizuje Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Národním muzeem. Děti se stávají malými muzejníky, hravou formou se seznamují s muzejním prostředím a českými dějinami. Zájemci o vojenskou historii se mohou těšit i na kratší, jednodenní akce.

U příležitosti státních svátků spojených s českou státností a významných dnů Armády České republiky připravuje VHÚ bohatý program pro širokou veřejnost. Muzejní pedagogové svou pozornost nezaměřují jen na návštěvníky z kategorie dětí a mládeže. Nově vzniklé expozice nabízejí také velký prostor pro mezigenerační dialog. A v nabídce kulturně-edukativních programů nebudou chybět ani tematické přednášky a komentované prohlídky pro zájemce z řad dospělé veřejnosti.

Barbora Kulihová

AktuálněGenerál Petr Pavel byl zvolen prezidentem České republiky. Prohlédněte si fotogalerii z akcí VHÚ, kterých se nový prezident v minulosti zúčastnil.

Generál Petr Pavel byl zvolen prezidentem České republiky. Prohlédněte si fotogalerii z akcí VHÚ, kterých se nový prezident v minulosti zúčastnil.

28. 01. 2023
V sobotu 28. ledna 2023 zvítězil Petr Pavel ve volbě prezidenta České…
Restaurování lovecké kulovnice s vnitřním kolečkovým zámkem

Restaurování lovecké kulovnice s vnitřním kolečkovým zámkem

27. 01. 2023
Pro novou expozici Armádního muzea Žižkov Vojenského historického ústavu Praha byla v…
Před třiceti lety: konec společného státu znamenal počátek budování nových armád

Před třiceti lety: konec společného státu znamenal počátek budování nových armád

25. 01. 2023
V roce 1993 vznikly Armáda České republiky a Armáda Slovenskej republiky. Málokdo si…
V Armádním muzeu Žižkov se konal křest knihy reportérky CNN Prima NEWS o válce na Ukrajině

V Armádním muzeu Žižkov se konal křest knihy reportérky CNN Prima NEWS o válce na Ukrajině

23. 01. 2023
Reportérka CNN Prima NEWS Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger zažili počátek…
Do třetice předměty s příběhem: pistole Otakara Jaroše, střecha z Hirošimy, měsíční kámen a přilba českého veterána

Do třetice předměty s příběhem: pistole Otakara Jaroše, střecha z Hirošimy, měsíční kámen a přilba českého veterána

23. 01. 2023
V následujícím materiálu naleznete čtyři „předměty s příběhem“, které pocházejí z období…