Důsledky Mnichovské dohody: Adolf Hitler při prohlídce objektu čs. lehkého opevnění

Důsledky Mnichovské dohody: Adolf Hitler při prohlídce objektu čs. lehkého opevnění

Odstoupením pohraničních oblastí po tzv. Mnichovské dohodě ze dne 30. září 1938 přišlo nacistické Německo o zásadní překážku, která by mu komplikovala případnou válečnou konfrontaci s odhodlanou československou armádou. Pilíř obrany Československé republiky tvořily stovky pohraničních pevností, které rázem padly do rukou nepříteli. Fotografie zachycuje Adolfa Hitlera při prohlídce jednoho z objektů československého lehkého opevnění dne 6. října 1938. 

V projevu 10. listopadu 1938 Adolf Hitler prohlásil: „Je to fantastický úspěch. Je tak obrovský, že jej přítomnost ani nemůže zhodnotit. Velikost a dosah tohoto úspěchu jsem si uvědomil, když jsem stál uprostřed českého opevňovacího systému betonových bunkrů. Teprve tam jsem poznal, co to znamená dobýt téměř 2 000 km opevnění bez jediného výstřelu.“

V tomto konkrétním případě se jedná o mírně vlevo sešikmený objekt N1/30/A-180, který se dodnes nachází v severních Čechách poblíž silnice mezi obcí Chřibská a Česká Kamenice. Nedaleko tohoto objektu se nachází dřívější zájezdní hostinec Křížový Buk, kde byla v krizových zářijových dnech roku 1938 umístěna rota Stráže obrany státu (SOS).

Zmar, který prožívali českoslovenští vojáci při opouštění pevnostních úseků, nelze vylíčit a mnohým se natrvalo vryl do paměti. V oblasti Křížového Buku situaci komplikovaly nejen protičeské nálady německého obyvatelstva, ale i některých slovenských záložníků. Po odchodu z oblasti čs. vojáci zapálili vnitřní dřevěné obložení stěn a odnášeli cennou výzbroj a vybavení. Odstoupením pohraničí ztratila čs. armáda možnost postavit se nepříteli v rovnocenném boji a postupně došlo k demobilizaci záložníků.

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…