Čističky lokomotiv za první světové války

Čističky lokomotiv za první světové války

Na snímku jsou zachyceny čističky lokomotiv za první světové války. Jak vidno, součástí jejich pracovního oděvu byly kalhoty.

Ženská práce v průmyslu nepředstavovala natolik nezvyklý krok, jak by se mohlo zdát. Ženy a dívky pracovaly například v britských dolech za průmyslové revoluce i na rakouských dolech na přelomu století. V zemědělství a v celé řadě dalších profesí ženy samozřejmě pracovaly odjakživa.

Přesto bylo před první světovou válkou všeobecné rozšířené přesvědčení, že o obživu rodiny se má starat muž. Po vypuknutí války, když velké množství mužů odešlo na frontu, a poté, co vzniklo obrovské množství nových pracovních míst ve válečné výrobě, vyvstala velká potřeba pracovní síly. Volná místa všeho druhu byla logicky zaplněna ženami. Jednalo se často o namáhavou práci v nebezpečném prostředí, za nižší plat, než jaký dostávali muži. Velká byla také potřeba ošetřovatelek pečujících o zraněné vojáky.

Ženy, které se zapojily do válečného úsilí, až na několik ojedinělých případů přímo nebojovaly. Výjimku tvořily ženské prapory, vytvářené po Únorové revoluci z března 1917 v Rusku (známé zejména díky ostraze Zimního paláce za VŘSR).

Přínos žen pro válečné úsilí se odrazil i v jejich politické emancipaci. Jako první na světě mohly ženy volit do národního parlamentu od roku 1893 na Novém Zélandu, od roku 1902 v Austrálii, od roku 1906 ve Finsku. V Rakousku mohly v letech 1873–1907 do Říšské rady ženy za jistých vzácných okolností (vlastnily-li deskový velkostatek) volit v kurii velkostatků. Většina demokratických zemí na světě však teprve po první světové válce ocenila ženské zásluhy poskytnutím volebního práva. Do československého parlamentu mohly ženy poprvé volit a být voleny roku 1920.

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…