Čs. pistole „Z“ – výroba v Opočně

Čs. pistole „Z“ – výroba v Opočně

Firma F. Dušek, továrna na zbraně, kola a šicí stroje se sídlem v Opočně, vyráběla kromě jiných palných a střelných zbraní od roku 1936 také samonabíjecí pistole v ráži 6,35 mm Browning, z nichž nejrozšířenějším se stal model s obchodním označením Duo. Z konstrukčního hlediska se jednalo o zjednodušenou modifikaci, vycházející z belgické pistole Browning 1906. Pistole měla dynamický (uzavřený) závěr, bicí mechanismus tvořil přímoběžný úderník, jehož zápalník plnil funkci vyhazovače nábojnic. Spojení hlavně s tělem zajišťovaly tři ozuby v její zadní části, jež zabíhaly do odpovídajících vybrání na těle. Jednořadý schránkový zásobník měl kapacitu šest nábojů a v těle pistole jej držela západka zásobníku, umístěná vespod rukojeti.

Duškův závod vyráběl pistole Duo nepřetržitě i během okupace, kdy je nakupovali především obchodníci z Německa. Jelikož se jednalo o malý podnik, první vlna znárodnění v říjnu 1945 neměla na majetkovou podstatu firmy vliv. Razantní změnu vlastnických vztahů přinesl až rok 1948, kdy byla firma znárodněna na základě paragrafu 4 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků ke dni 1. ledna 1948. K jejímu znárodnění zestátněním došlo podle zákona č. 114/48 Sb. a jeho majetková podstata byla podle vyhlášky ministerstva průmyslu č. 1254 ze dne 27. června 1948 začleněna do České zbrojovky, n. p., Strakonice. Období, kdy znárodněná firma nesla název Česká zbrojovka, n. p. – závod Opočno, trvalo pouze dva roky, jelikož od 1. ledna 1950 se stala na základě vyhlášky ministra průmyslu č. 1703 z 26. července 1949 jedním ze závodů Zbrojovky Brno, n. p. Vyčlenění závodu v Opočně z majetkové podstaty České zbrojovky předznamenalo delimitační kroky následujících let, jimiž strakonická továrna ztrácela své výsadní postavení ve výrobě krátkých palných zbraní.

Po převedení do majetkové podstaty Zbrojovky Brno se opět změnil název někdejší Duškovy firmy a dále byla vedena jako Zbrojovka Brno, n. p. závod 07 – Opočno. Ani u toho dlouho nezůstalo, neboť brněnská zbrojovka nesla od 1. ledna 1954 jméno hrdiny Slovenského národního povstání: Závody Jana Švermy, národní podnik. S ním byly přejmenovány rovněž jednotlivé závody spadající do brněnského koncernu. Na sklonku téhož roku, 11. listopadu, došlo na základě paragrafu 5 zákona č. 22/48 Sb. k výmazu původní firmy F. Dušek z obchodního rejstříku, což znamenalo definitivní tečku za existencí nejstarší puškařské firmy u nás.

Právní akt v podobě výmazu tehdy již dávno znárodněné firmy neměl na výrobu pistolí v Opočně žádný vliv, ale průběžné reorganizace a restrukturalizace, jež se staly průvodním jevem československého průmyslu, nemohly opočenský závod minout. Zcela radikální změnu představovalo nakonec převedení závodu pod Elektrosignal, n. p. Praha – Holešovice k 1. dubnu 1958 na základě příkazu ministerstva přesného strojírenství č. 25/58 ze dne 10. 3. 1958.

Pod značkou Duo se pistole v Opočně vyráběly naposledy v roce 1950, což souviselo s převedením závodu pod brněnskou zbrojovku. Tehdy se změnilo značení na levé straně závěru, kde písmena ČZ vystřídalo písmeno Z, ale na střenkách, jež Opočnu dodával závod Plastima v Jablonci nad Nisou, zůstávalo tradiční označení DUO. V průběhu roku 1950 došlo k odstranění nápisu Duo z popisu na závěru a střenky vyráběných pistolí již nesly emblém v podobě písmene Z ve spirále.

Během roku 1950 bylo Československou státní zkušebnou zbraní a střeliva ověřeno celkem 15 594 pistolí, z nichž plných 8294 bylo ještě vedeno pod starým označením Duo a rovných 7300 již pod značkou „Z“. Poslední objem 4700 pistolí s názvem Duo zaznamenávají zkušební protokoly 27. června 1950. Stejně jako v předchozích letech dodával opočenský závod na trh pistole také v poniklovaném provedení a během roku 1950 jich vyrobil 2740 kusů. Tovární údaje k celkové produkci toho roku hovoří o 15 405 vyrobených pistolích, avšak tento rozdíl mohl být způsoben převedením oněch 189 pistolí do jiného zúčtovacího období.

V průběhu roku 1951 produkce pistolí mírně klesla, takže během něj bylo zkušebnou ověřeno 13 910 kusů. O rok později se počet přezkoušených pistolí snížil na 11 390, avšak v roce 1953 byla produkce nejnižší od roku 1941 – pouze 4600 pistolí „Z“. O rok později vyrobil závod rovných 5000 kusů, v roce 1955 se produkce zvýšila na 7600 pistolí.

Rok 1956 byl ale posledním rokem, kdy se pistole „Z“ v Opočně vyráběly nepřetržitě. V jeho průběhu zde bylo vyrobeno celkem 8100 pistolí, jejichž výrobní čísla ležela v rozsahu 243 800–281 900.

V letech 1957–1959 vystřídala ve výrobním programu pistole vz. 45, jejíž výrobu závod převzal z České zbrojovky ve Strakonicích. Po ukončení jejich výroby v polovině roku 1959 se v Opočně zbývající půlrok vyráběly pistole „Z“. Prvních 500 kusů z nakrátko obnovené výroby bylo zkušebnou ověřeno 30. srpna a jejich výrobní čísla ležela v rozsahu 251 901–252 400. Do 30. prosince 1959, kdy zkušebna ověřila posledních 160 pistolí „Z“ s výrobními čísly 254 741–254 900, bylo vyrobeno rovných 3000 kusů. Celkově tak opočenský závod vyrobil 60 900 pistolí, jež nesly označení „Z“.

S výrobou poslední partie se definitivně uzavřela historie výroby samonabíjecích pistolí v Opočně, jež trvala nepřetržitě od roku 1936 a dala celkově neuvěřitelných 307 274 kusů. Tím se stal závod v Opočně z historického hlediska největším výrobcem kapesních pistolí na našem území.

Exemplář z roku 1950 získalo muzeum v roce 1984 převodem z VÚ 1217 Moldava nad Bodvou.

 

Ráž: 6,35 mm Browning

Celková délka: 114,5 mm

Délka záměrné: (pouze drážka na závěru)

Délka hlavně: 53,5 mm

Výška: 78 mm

Šířka: 22 mm

Kapacita zásobníku: 6 nábojů

Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem: 370 g

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…