Čs. sportovní pistole ZKP 568 A Sport

Čs. sportovní pistole ZKP 568 A Sport

Přestože československá zbrojní konstrukce dosáhla v řadě odvětví výrazných úspěchů, štěstí na poli sportovních samonabíjecích pistolí neměla. Nikoliv snad proto, že by na rýsovacích prknech a vývojových dílnách nevznikaly životaschopné prototypy, spíše z toho důvodu, že k jejich sériové výrobě chyběly v daném čase kapacity, vytížené jinými výrobními programy. Významnou roli ovšem sehrála v řadě případů delimitace zbrojní výroby ze Závodů Jana Švermy, n. p. Brno, někdejší a také pozdější Zbrojovky Brno.

Jméno Augustina Nečase (1918–1989) je spojováno především s konstrukcí revolveru ZKR 590 Grand, patřící ve své době mezi špičkové výrobky dané kategorie. Daleko méně jsou v povědomí jeho sportovní pistole, což je dáno především tím, že se sériové výroby nedočkaly.

V průběhu roku 1964 navrhl A. Nečas dvě sportovní pistole se shodným základem a společným označením ZKP 568, avšak v rozdílných rážích. První v ráži .22 long rifle dostala dodatkové označení Sport s rozlišovacím písmenem A za modelovým označením a druhá s názvem Rapid byla zařízena na náboje .22 short a shodné modelové označení doplňovalo písmeno B.

Jisté je, že výkresy funkčního vzorku pistole v ráži .22 LR již existovaly v prosinci 1963, kdy je konstruktér předložil k oponentuře. Model Sport byl navržen s dvěma délkami hlavně 4 a 6 palců, zatímco Rapid měl jednotnou délku hlavně 165 mm. V prototypové dílně Závodů Jana Švermy v Brně byly vyrobeny čtyři pistole Rapid a dva prototypy pistolí Sport, ovšem brněnská zbrojovka s jejich sériovou výrobou vzhledem k nedostatku výrobních kapacit do budoucna nepočítala. Po dokončení výrobní dokumentace v červnu 1965 tak nebylo jasné, zda se pistole vůbec někdy do výroby dostanou.

Oba modely měly hlaveň pevně nalisovanou do těla pistole, dynamický závěr s kladívkovým bicím mechanismem a originálně řešený vratný systém umístěný v odnímatelném můstku se stavitelným hledím, který byl také předmětem čs. patentu číslo 122 089 s názvem Mechanismus závěru automatické pistole s dynamickým závěrem, přihlášeným 12. května 1965. V zadní části můstku byla umístěna suvná západka, odpružená vratnou pružinou. Hmatník západky vyčníval ze zadní části siluety zbraně a po jeho zatlačení stačilo můstek přizdvihnout a uvolnit přední konec z lůžka nad hlavní.

Mikrometricky stavitelné, rovněž patentově chráněné hledí držel na rybinové drážce můstku upínací šroub. U obou provedení tak bylo možné individuálně nastavit délku záměrné podle potřeby. Stačil k tomu šroubovák. Oba modely byly vybaveny možností regulace propadu spouště pomocí polohově stavitelného šroubu na pravé straně nad lučíkem. Velikost odporu spouště byla také regulovatelná.

Pistole Sport, určená pro širší střelecký výcvik, měla záchyt závěru (střeleckou pohotovost), jejíž hmatník vystupoval nad levou střenkou a byl v dobrém dosahu palce střelcovy ruky. Na rozdíl od Rapidu měla manuální pojistku, umožňující zajištění při napnutém kladívku. Kromě toho měl Sport výstražník, jehož dřík vyčníval z těla nad krčkem rukojeti v případě, že bylo kladívko napnuté. Celkově sestávala pistole ze 65 součástí, z nichž 48 bylo třískově obráběných, 7 lisovaných, dvě byly ze dřeva a osm součástí tvořily pružiny.

Rapid byl koncipován především pro rychlopalbu na olympijské siluety, čemuž odpovídal kompenzátor zdvihu na ústí hlavně a výškově regulovatelná opěrka dlaně ruky. Po stranách hlavně byly vyfrézovány podélné drážky, jež vedly dvoudílné 194 gramové závaží stažené dvěma šrouby. Posuv závaží umožňoval změnu těžiště zbraně a jeho přizpůsobení individuálním požadavkům. Vzhledem k nižšímu výkonu náboje .22 short měl Rapid kratší a také lehčí závěr. Prostor za závěrem nebyl na bocích uzavřen, takže střelec mohl pohledem snadno zjistit, zda je bicí mechanismus napnut či uvolněn.

V závěru oponentního řízení, jež proběhlo v Brně 4. března 1965, bylo konstatováno, že zkoušky s prototypem v ráži .22 LR dosud neproběhly, jelikož atesty nábojů z Blanických strojíren a měření Státní zkušebny zbraní a střeliva se rozcházely, přičemž zkušebna poukazovala na to, že hodnoty nábojů neodpovídají technickým podmínkám. Proto byly také zkoušky odloženy až do doby, kdy si výrobce a zkušebna sjednotí měřící metodiky. Prototyp v ráži .22 short splnil podmínky funkční spolehlivosti, jelikož počet zádržek při komisionálních zkouškách nedosáhl hranice 0,6 %.

Tři zbývající prototypy pistolí Rapid zapůjčily ZJŠ Brno do laických zkoušek špičkovým střelcům, jež měli své poznatky průběžně zpracovávat a zasílat závodu. Kdo ze sportovních střelců a s jakými výsledky zkoušky prováděl, nevíme. Osudy těchto tří prototypů zůstávají také dosud neznámé.

Pro ověřovací série obou pistolí byly ještě vypracovány Prozatímní technické podmínky se stanoveným požadavkem na přesnost při 10ranném nástřelu z upnuté zbraně na vzdálenost 25 metrů do průměru 50 mm.

O více jak rok později, 24. května 1966, uzavřely Závody Jana Švermy Brno s Přesným strojírenstvím, n. p., Uherský Brod delimitační smlouvu, na jejímž základě došlo v rámci soustředění výrobků oboru 545, tedy loveckých a sportovních zbraní, k převodu pistolí Sport a Rapid do Uherského Brodu. Datum předání a převzetí výrobní dokumentace a dalších podkladů stanovila smlouva na 1. leden 1967, avšak ještě před jejím uzavřením v květnu 1966 bylo zcela jasné, že ve výhledových bilancích do roku 1970 se s výrobou ani jednoho z modelů nepočítalo. Přesto odbytové oddělení zbrojovky v Uherském Brodě zpracovalo kalkulaci pro výrobu partie v rozmezí 1000–2000 kusů, avšak z cenového hlediska vycházela výroba tak malého množství jako nerentabilní. Obě pistole tak sice byly převedeny do výrobního programu Přesného strojírenství, na jejich osudu to však nic nezměnilo a do výroby se nikdy nedostaly.

Exemplář s číslem 00003 získalo muzeum v roce 1972 darem od Zbrojovky Brno, n. p. v Brně

 

Ráž: .22 long rifle

Celková délka: 256 mm

Délka záměrné: stavitelná v rozsahu 168–250 mm

Délka hlavně: 153 mm

Počet drážek v hlavni, směr: 6, vpravo

Výška: 128 mm

Šířka: 39,9 mm

Kapacita zásobníku: 10 nábojů

Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem: 890 g

 

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…