Čs. vývojový samopal ZK 471

Čs. vývojový samopal ZK 471

V průběhu prvních tří poválečných let vznikla v konstrukčních kancelářích a vývojových dílnách zbrojovek velmi rozsáhlá paleta samopalů, ve své době nesrovnatelná s konstrukční potencí v jiných státech. Ne všechny konstrukce měly takový potenciál, jenž by je za příznivých okolností dostal do stádia sériové výroby, některé svojí originalitou znamenaly zcela jasný úkrok stranou, avšak mnohdy posloužily konstruktérům k ověření některých konstrukčních uzlů.

Jednoznačným příkladem slepé uličky v poválečné konstrukci samopalů představovaly prototypy ZK 471, později přeznačené na ZK 473, jež vznikly v konstrukční kanceláři Zbrojovky Brno. Základní myšlenka uspořádání byla vedena snahou umístit zásobník co nejblíže těžišti zbraně. Jak známo, v průběhu střelby se s klesajícím počtem nábojů v zásobníku mění těžiště zbraně, což ovlivňuje v jisté míře její chování v rukou střelce.

Zda byl konstruktér Josef Koucký (1904–1989) při navrhování samopalu ZK 471 ovlivněn koncepcí samopalu ZB 1946 a ZB 47, není dnes zcela jasné.

Jisté je, že Kouckého konstrukce vycházela ze snahy co nejvíce přiblížit osu zásobníku ose zbraně a těžiště zásobníku přisunout co nejblíže k těžišti prázdného samopalu. Z tohoto důvodu bylo vedení zásobníku, tvořené ocelovým výliskem, uloženo šikmo shora v pouzdře závěru tak, že zásobník vyčníval pouze malou částí a dnem z obrysu v zadní části pouzdra. Vzhledem k poloze ústí zásobníku vůči nábojové komoře hlavně vyřešil konstruktér Koucký systém podávání tím způsobem, že náboje vysouvalo otočné rameno, jež ovládalo táhlo spojené s pákou vratného systému.

Zcela netypický prvek samopalu ZK 471 představovala vratná pružina, podobná gramofonovému peru. Pružinu bylo možné pomocí páky na levé straně pouzdra závěru předepnout do dvou poloh, z nichž horní poskytovala menší předpjetí a dolní větší, čímž se měnila kadence střelby. Vnější konec pružiny ovládal jednoramennou páku, jejíž kruhový výstupek se pohyboval ve svislé drážce, vyfrézované na pravé vnější straně kvadratického závorníku.

Při pohybu závorníku směrem vzad došlo k pootočení páky vysouvače nábojů směrem vzad. Odpružené rameno se tak přesmeklo přes horní náboj dvouřadého vyústění zásobníku. Po stisknutí spouště došlo k uvolnění závorníku a zároveň k otáčení páky vysouvače, jež vysouvala náboj ze zásobníku. Navedení transportovaného náboje do komory hlavně bylo zajišťováno skrze horizontální kulisu, v níž se nacházel naváděcí otvor. Zde se v principu jednalo o stejné řešení, uplatněné u samopalů ZB 47, byť v jiném konstrukčním uspořádání. Jednoznačnými negativy Kouckého originální konstrukce byla velká stavební výška pouzdra závěru a vysoká hmotnost zbraně. Pěchotní provedení samopalu ZK 471 vážilo s prázdným zásobníkem 4220 gramů, což se v porovnání s jinými konstrukcemi v ráži 9 mm Parabellum jevilo jako zcela neúměrné.

Zbrojovka Brno podala 25. června 1947 na adresu Vojenského technického ústavu (VTÚ) nabídku na dodání dvou prototypů samopalů ZK 471 v pěchotním a parašutistickém provedení (ZK 471 p) v celkové ceně 440 000 Kčs. Pěchotní verze byla VTÚ předána 10. července 1947 a parašutistické provedení měl VTÚ obdržet v září. Účtovaná cena prototypů se VTÚ zdála neúměrná, což neopomněl přípisem z konce září zdůraznit s poukazem na to, že za dva prototypy samopalů Holek (ZB 47) a dva kusy samopalů ZK 466 objednané v listopadu 1946 si Zbrojovka účtovala 280 000 Kčs, což bylo téměř o polovinu méně.

Na poradě VTÚ konané 18. července 1947, jež se týkala nabízených samopalů, zaznělo, že s prototypem ZK 471 nebyly dosud konány trvanlivostní střelby ani zkoušky za ztížených podmínek, jelikož jej zbrojovka dodala VTÚ teprve 10. července. Koncem září 1947 sdělila továrna VTÚ, že vzhledem ke zkušenostem získaným s pěchotním provedením ZK 471 přepracovala konstrukci parašutistického provedení ZK 471 p a samopal dostal označení ZK 473 p. Takto označený prototyp se ale ve sbírkách nedochoval, a není také známo, že by na něj MNO vystavilo objednávku. Teprve dodatečně 11. listopadu 1947 potvrdilo MNO objednávku čj. 10.163-III./7. odděl. 1947, znějící na prototypy samopalů ZK 471 a ZK 471 p. Ani jeden z nich se do užšího výběru nedostal a oba samopaly se tak staly pouze epizodní záležitostí poválečného vývoje.

Exemplář pěchotního provedení získalo muzeum v roce 1995 převodem z Prototypy a. s. Brno.

Ráž: 9 mm Parabellum

Celková délka: 785 mm

Délka hlavně: 288 mm

Délka záměrné: 450 mm

Kapacita zásobníku: 30 nábojů

Hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem: 4220 g

Kadence: 650 r/min

AktuálněZítra od 18h v Armádním muzeu Žižkov přednáška „Tobrucká krysa made in Czechoslovakia“

Zítra od 18h v Armádním muzeu Žižkov přednáška „Tobrucká krysa made in Czechoslovakia“

11. 12. 2023
Přijďte zítra vpodvečer do Armádního muzea na Žižkově na další ze série…
Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

11. 12. 2023
V pondělí 11. prosince se v atriu Armádního muzea Žižkov od 17 hodin koná diskuse…
Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

11. 12. 2023
Vojenský historický ústav Praha připravuje na 18. a 19. června  2024 vědeckou konferenci Nepravidelná…
Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…
Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…