Dělostřelecká otočná věž R-H-S 78 Na pasece

Dělostřelecká otočná věž R-H-S 78 Na pasece

Snímek objektu dělostřelecké otočné věže R-H-S 78 Na pasece pocházející z konce 90. let.

Objekt dělostřelecké otočné věže R-H-S 78 Na pasece je součástí tvrze Hanička, která byla budována v rámci československého meziválečného opevnění v letech 1935–1938. Tvrz Hanička leží nedaleko Rokytnice v Orlických horách. Jedná se o jednu z pěti stavebně dokončených tvrzí. Tvrz se skládala z šesti objektů navzájem propojených podzemím. Našli bychom zde tři pěchotní sruby (R-H-S 76, 77 a 80), dále jeden objekt pro dělostřeleckou otočnou věž (R-H-S 78), dělostřelecký srub (R-H-S 79) a vchodový objekt (R-H-S 79a). Podzemí, které spojuje objekty, má délku téměř 1,5 km a mělo se zde nacházet vše potřebné pro osádku.

Tvrz Hanička se budovala v letech 1936–1938 a stavbu prováděla firma Ing. Bedřich Hlava, Riegrovo nábřeží 14, Praha II. Tvrz byla postavena za 22 měsíců a přišla na 28 milionů korun. Po dostavbě měla mít tvrz osádku 426 mužů. Do září 1938 nebyla ale stavebně dohotovena, nedošlo k osazení dělostřelecké otočné a výsuvné věže, ani trojice houfnic do dělostřeleckého srubu. Po mnichovské dohodě byla tvrz 10. října 1938 předána německé armádě, protože se nacházela na odstoupeném území.  V době okupace byly některé objekty cvičně postřelovány. Po skončení války došlo v letech 1954–1958 k vytržení části ocelových střílen a zvonů národním podnikem Kovošrot. Od roku 1968 probíhala snaha o zpřístupnění tvrze a provádění návštěvníků, což se také povedlo, ale pouze do roku 1975. Tvrz byla získána tehdejším resortem Federálního ministerstva vnitra, který ji v rámci projektu Kahan začal přestavovat na protiatomový kryt a velitelství. Práce probíhaly až do roku 1993, ale nebyly nikdy dokončené. Následně pak byla v roce 1995 tvrz předána městu Rokytnice, která ji následně zpřístupnila turistům.

Objekt dělostřelecké otočné věže R-H-S 78 byl betonován ve dnech 7. až 14. června 1938. Svojí palbou měl působit proti nepříteli v předpolí linie opevnění a podporovat linii opevnění směrem k Zemské bráně a sousední tvrzi Adam, proto se jeho hlavní výzbroj měla skládat z dvou 10cm pevnostních houfnic vzor 38, umístěných v otočné a výsuvné dělostřelecké věži RO. Tato zbraň nebyla nikdy dodána. Objekt prošel úpravou během přestavby na protiatomový kryt a velitelství.

Snímek dělostřeleckého srubu R-H-S 79 Na pasece pochází z pozůstalosti po plk. Ing. Jaroslavu Janečkovi.

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…