Družicový magnetofon TC-1-M

Družicový magnetofon TC-1-M

Jednalo se o záznamový přístroj pro Telemetrický systém TS-1 vyvíjený od počátku jako celek v ČSSR. Byl určen pro přenos širokého nízkofrekvenčního spektra elektromagnetických jevů a pro přímé předávání výsledků do pozemních stanic geofyzikálních pracovišť. Palubní část systému tvořil vysílač TC-1-C, který zajišťoval přenos informace na vzdálenost 2 000 až 3 000 km a magnetofon TC-1-M s dobou záznamu 45 min, který byl schopen zvýšenou rychlostí přehrát záznam během přeletu pozemní stanice. Magnetofon byl vyvinut ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu Praha a vykazoval velkou provozní spolehlivost. Částečné ověření činnosti systému bylo provedeno koncem roku 1970 na družici Interkosmos 3. Poté byl použit na dalších geofyzikálních družicích od Interkosmos 5 až 14. Samotný magnetofon byl umístěn ve velice kompaktní schránce o rozměrech 210 x 205 x 170 mm a hmotnosti 5,7 kg. Byl kryt modře nastříkaným duralovým plechem a na jeho rozvodném panelu byly vyryty informace o připojení a výrobci.

Blok TC-1-M výrobního čísla 9 byl předán do sbírky VHÚ v roce 1977 odborem Ing. Vratislava Věka z VZLÚ. Poté byl poměrně dlouho vystaven v Leteckém muzeu v části věnované kosmonautice.

AktuálněCarl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…