Evakuace materiálu z pěchotního srubu K-S 15 v říjnu 1938

Evakuace materiálu z pěchotního srubu K-S 15 v říjnu 1938

Pohled ze střechy pěchotního srubu K-S 15 na nákladní automobil, na kterém je naskládaný materiál ze srubu, který se evakuuje před obstoupením území Němcům v říjnu 1938. Srub stojí nedaleko Králík ve východních Čechách. Jedná se izolovaný pěchotní srub oboustranný, postavený v druhé třídě římské odolnosti ve dnech 16. až 20. října 1936, v rámci stavebního podúseku Boříkovice, který spadal pod Ženijní skupinové velitelství III Králíky. Osádka objektu měla být tvořena třiceti šesti vojáky. Objekt nebyl do odstoupení pohraničí v říjnu 1938 plně vybaven.

V roce 1934 se tehdejší československá vláda rozhodla postavit na hranicích stálé opevnění k posílení obrany země. Opevnění budované v letech 1935 až 1938, které do dnešních dnů nacházíme v pohraničí, se stalo symbolem příprav obrany Československa proti nacistické expanzi. První úvahy o výstavbě opevnění počítaly pouze s těžkým opevněním, tj. se samostatnými objekty a tvrzemi. Tyto plány byly ovšem příliš časově a hlavně finančně náročné. Právě kvůli úspoře času a peněz došlo ke změně plánu na budování těžkých opevnění pouze v souvislé linii od Ostravy po Krkonoše, zbytek linie měly tvořit jen lehké objekty, místy zesílené uzávěrami těžkého opevnění. Po připojení Rakouska k Německu v březnu 1938, se nově začala budovat souvislá linie těžkého opevnění na jižní Moravě. Do září 1938 nebylo opevnění ještě dostavěno.

Snímek byl do podsbírky Vojenského historického ústavu Praha získán v roce 2015.

AktuálněObtíže při výstavbě armády po roce 1945

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…
Jiří Sozanský – Invaze 68 

Jiří Sozanský – Invaze 68 

30. 11. 2023
Vernisáží v den 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v…
Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

29. 11. 2023
Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu 2023 na slavnostním galavečeru…
VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

29. 11. 2023
Stalo se již tradicí, že pracovníci Vojenského historického ústavu Praha vystupují v médiích…
Oldřich Doležal / 1912 – 1983

Oldřich Doležal / 1912 – 1983

28. 11. 2023
V roce 1935 nastoupil na firemní letiště společnosti Baťa v Otrokovicích jako…