Fotografie z příjezdu T. G. Masaryka do Prahy 21. prosince 1918

Fotografie z příjezdu T. G. Masaryka do Prahy 21. prosince 1918

Dne 21. prosince 1918 okolo jedné hodiny odpoledne dorazil do Prahy Tomáš Garrigue Masaryk, který se vracel z exilu. Tomáš Garrigue Masaryk se prvním prezidentem Československa stal dne 14. listopadu 1918. O jeho zvolení se nehlasovalo, zvolen byl aklamací, manifestačním projevem nadšených zástupců českého národa.

Přesto ještě nebylo definitivně rozhodnuto o tom, že státním zřízením nového státu bude republika. Prozatímní ústava (zákon č. 37/1918 Sbírky zákonů a nařízení), přijatá 13. listopadu 1918, v souvislosti s prezidentem republiky hovořila o tom, že „úřad prezidenta trvá až do doby, kdy podle ústavy konečné nová hlava státu bude zvolena.“ Prezidentské pravomoci byly k Masarykově nelibosti zprvu vesměs reprezentativní; posíleny byly zákonem č. 271/1919 Sb. z. a n. z 23. května 1919. Prezident získal pravomoc jmenovat a odvolávat vládu, přidělovat jejím členům jednotlivé resorty, účastnit se schůzí vlády a předsedat jim; mohl zvát vládu nebo její členy k poradám, vyžadovat zprávy od ministrů; parlamentu mohl doporučovat opatření, a naopak mu musel „občas“ předkládat zprávy o stavu republiky.

Tyto nové pravomoci ve spojení s obrovskou osobní autoritou T. G. Masaryka zaručovaly, že prezident bude v novém státě hrát zásadní úlohu. Definitivní ústava ČSR (zákon č. 121 Sb. z. a n.) byla přijata 29. února 1920. Výslovně uváděla, že Československo je demokratickou republikou.

Snímek byl do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získán před rokem 1989.

AktuálněTragický osud Lidic

Tragický osud Lidic

09. 06. 2023
Devátého června 1942 měl Reinhard Heydrich v Berlíně honosný pohřeb. Nacisté však…
V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…