Hlídka na nové hranici po odstoupení území Německu v říjnu 1938

Hlídka na nové hranici po odstoupení území Německu v říjnu 1938

Fotografie zachycuje hlídku československých vojáků na improvizovaném hraničním přechodu s Německem na nové hranici po odstoupení území Německu v říjnu 1938

Večer 29. září 1938 se v Mnichově sešli zástupci čtyř velmocí: Benito Mussolini (Itálie), Adolf Hitler (Německo), Neville Chamberlain (Velká Británie) a  Édouard Daladier (Francie).  Jednání probíhalo bez účasti českých zástupců, ti byli vpuštěni pouze do předsálí jednání. Bylo usneseno, že Československo odevzdá Německu území, kde žije většina německé populace. Určila se 4 záborová pásma, později se přidalo i 5. pásmo. Smlouva byla podepsána ráno 30. září 1938 v 1:30. První pásmo záboru se mělo začít zabírat již 1. října 1938.

Ihned ráno 30. září započala armáda a státní správa demontáž materiálu a jeho odsun do vnitrozemí, aby nepadl do rukou Němcům. Odstoupením pohraničí Německu to však neskončilo, na povrch znovu vyplavaly spory z dob vzniku republiky. Nejprve eskalovalo napětí na hranicích s Polskem, již 21. září 1938 polská vláda formulovala své územní nároky vůči Československu. Poláci začali po vzoru Němců vysílat do pohraničí teroristické skupiny, které napadaly příslušníky československých jednotek. Docházelo tak ke střetům s jednotkami SOS. Polská vláda zaslala československé vládě ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí, na které byla nucena naše vláda přistoupit. Již 2. října 1938 začalo obsazování části československého Těšínska polskou armádou, které trvalo až do 11. října 1938.

Na to hned navázaly další požadavky na území Československa, tentokrát ze strany Maďarska. Tyto snahy vyvrcholily dne 2. listopadu 1938 vídeňskou arbitráží, kde se rozhodlo, že Československo Maďarsku odstoupí ve dnech 5.–10. listopadu 1938 část jižního a východního Slovenska a také jihozápadní část Podkarpatské Rusi.  Stejně jako v předešlých případech vysílala maďarská armáda na Slovensko teroristické jednotky, které se tam střetávaly s jednotkami SOS a armádou.

Snímek hlídky na nové hranici po odstoupení území Německu v říjnu 1938 byl do podsbírky Vojenského historického ústavu Praha získán v roce 2015.

AktuálněDigitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových…
Sokol v první světové válce a krátce po ní

Sokol v první světové válce a krátce po ní

25. 11. 2022
Ve čtvrtek 26. listopadu jsme si připomněli 107 let od chvíle, kdy…
Na konferenci v Krakově o československo-polské vojenské spolupráci v roce 1939 se podílel také VHÚ

Na konferenci v Krakově o československo-polské vojenské spolupráci v roce 1939 se podílel také VHÚ

23. 11. 2022
Dne 11. října 2022 proběhla v polské Vratislavi mezinárodní vědecká konference věnovaná počátkům…
Zástupci českého a slovenského vojenského archivnictví v nové expozici Armádního muzea Žižkov

Zástupci českého a slovenského vojenského archivnictví v nové expozici Armádního muzea Žižkov

18. 11. 2022
Nově otevřenou stálou expozici v nedávno rekonstruovaném objektu Armádního muzea VHÚ na…