Italský klášter – zajatecký tábor pro legionáře za první světové války

Italský klášter – zajatecký tábor pro legionáře za první světové války

Snímek zachycuje klášter Certosa di San Lorenzo v Padule nedaleko jihoitalského Salerna. Za první světové války se zde nacházel zajatecký tábor, ve kterém se organizovaly čs. legie v Itálii.

 

Třebaže byla Itálie od roku 1882 členem Trojspolku, vyhlásila 23. května 1915 válku Rakousko-Uhersku, ale ani přes značnou početní převahu její vojska nedosáhla žádného významného úspěchu. I tak do italského zajetí padlo velké množství rakousko-uherských vojáků českého a slovenského původu.

Přesto v Itálii po velice dlouhou dobu nedocházelo je zformování čs. legií. Důvodů bylo několik. Česká otázka byla v Itálii neznámá. Část italských důstojníků nedůvěřovala lidem, kteří byli ochotni bojovat proti armádě, jejímiž příslušníky původně byli. Italové měli špatné historické zkušenosti s českými vojáky potlačujícími italské národní hnutí, s jejich velkými zásluhami o Rakousko a s jejich oddaností císaři. Itálie navíc chtěla zabrat rakousko-uherská území na Jadranu, osídlená zejména jižními Slovany. Italští představitelé se obávali, že podpora československých snah by vytvořila precedens, jenž by Itálii zavazoval uznat také jihoslovanské ambice. V neposlední řadě působila obava, že Rakousko-Uhersko bude zajaté legionáře popravovat a že se uchýlí k odvetným opatřením vůči zajatým italským vojákům. Čeští a slovenští zajatci byli až do roku 1917 drženi v zajetí spolu se zajatci ostatních národností.

 

17. ledna 1917 byl v zajateckém táboře Santa Maria Capua Vetere u Neapole založen neoficiální zajatecký spolek – Československý dobrovolnický sbor. Jeho vůdčí postavou byl sokolský činovník Jan Čapek (padl v červnu 1918 na Piavě). O půl roku později byli zajatci přesunuti do nového tábora v Padule. Od podzimu 1917 docházelo na celé italské frontě k výzvědné činnosti dobrovolníků, v únoru 1918 vznikly z českých a slovenských dobrovolníků pracovní jednotky. 21. dubna 1918 uzavřel M. R. Štefánik s italskou vládou dohodu o vytvoření čs. vojska v Itálii. Velitelem nově vzniklé čs. divize (31., 32., 33. a 34. pluk) se stal generál Andrea Graziani (1864–1931; nezaměňovat s pozdějším maršálem Rodolfem Grazianim, dobyvatelem Habeše), známý drakonickým udržováním disciplíny. K prvnímu bojovému nasazení italských legií došlo v červnu 1918 na Piavě, při této příležitosti bylo mnoho legionářů zajato a popraveno. Nejslavnější bojové vystoupení italských legií představuje obrana postavení na Doss Alto 21. září 1918. Na konci války došlo k reorganizaci čs. jednotek v Itálii a k vytvoření čs. armádního sboru, tvořeného 6. a 7. divizí, jež zahrnovaly 31., 32., 33., 34., 35. a 39. pluk. Velitelem sboru se stal generál Luigi Piccione. Italskými legiemi prošlo celkem zhruba 20 000 Čechů a Slováků, čtyři stovky zaplatily životem – z toho 355 padlo a zbylí byli zajati a popraveni.

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…