Kyrysníci, první čtvrtina 17. století

Kyrysníci, první čtvrtina 17. století

První desetiletí 17. století se v rámci habsburské monarchie neslo v duchu vnitřních rodových konfliktů. Duševní choroba, která se po roce 1600 projevila u panujícího Rudolfa II., vedla k tomu, že se do čela rodové politiky dostal Rudolfův mladší bratr Matyáš. Rudolf mu na jedné straně svěřil místodržitelství v Uhrách a udělil pravomoci pro boj a jednání s Turky a uherskými povstalci Štěpána Bočkaje, na straně druhé však mezi oběma bratry narůstalo napětí. Již v roce 1607 toto pnutí málem vyústilo v otevřený boj, když k Praze přitáhl Matyáš s vojenskou silou, podporovanou stavy z Uher, Moravy a Rakous. Boji zabránili čeští stavové, kteří se postavili na stranu Rudolfa a vše skončilo tzv. Libeňským mírem 25. června 1608, kdy si oba Habsburkové rozdělili vládu v zemi. Když pak o rok později 9. července 1609 vydal Rudolf proslulý Majestát, potvrzující náboženskou svobodu, nečinil tak ani z vděčnosti vůči českým stavům, jako spíše vůči hrozbě jejich potenciálního odboje. Rudolf však pomýšlel na odplatu a pokusil se vystoupit proti českým stavům silou. V tom mu mělo posloužit vojsko bratrance, arcivévody Leopolda V. Pasovského. Pasovští žoldnéři pak 30. ledna 1611 skutečně vpadli do jižních Čech a 12. února se objevili před Prahou, kterou navzdory vyjednávání podmínek stažení o tři dna později napadli. Matyáš v reakci na tyto události vytáhl k Praze, kam s vojskem dorazil 6. března. K velkému střetu s pasovskými však nedošlo, neboť dosud nevyplacení pasovští se bouřili a Rudolf měl stále větší problém vyjednat jejich odchod tím spíše, že jeho sliby o vyplacení žoldu byly dosud plané. Pasovští nakonec opustili Prahu krátce po příchodu Matyášova vojska. V důsledku těchto událostí Rudolf definitivně abdikoval a vzdal se české koruny ve prospěch Matyáše.

Prezentované figurky představují těžkooděné jezdce, kyrysníky, z období počátku 17. století. Kyrysníci tvořili v této době na bojištích hlavní údernou sílu a byli nástupci staršího typu těžkooděných jezdců, tzv. lancierů, kteří se v této době vytráceli z bojišť. Na rozdíl od nich kyrysníci nepoužívali kopí a jejich hlavní výzbroj tvořily dvě pistole a meč. Oba jezdci jsou oděni v tzv. tříčtvrtečních plátových zbrojích s límcovými přilbami, vyvedených metalickou barvou. Řemení, pochvy, boty a jeden z koní jsou kolorováni světlými a tmavými odstíny hnědé. Barevně výraznější je provedení nohavic, sedlových dek, pouzder na pistole (holstry) a uzdového řemení – u prvního jezdce jde o žlutavé řemení, zelené nohavice, béžové holstry a modrou deku se zlatým lemem, to vše doplněno žlutomodrou šerpou a chocholem jezdce. V případě druhého kyrysníka, sedícího na černobíle strakatém koni, jsou nohavice modré, řemení šedomodré, deka oranžovočervená a holstry i chochol červené. Na podstavce byly použity odstíny šedé a pískové barvy.

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století.

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…