Landsknechti – pikenýři, c. 1525

Landsknechti – pikenýři, c. 1525

V první polovině 16. století otřásal jižní a západní Evropou konflikt mezi Habsburky na císařském trůně a francouzským královským rodem Valois. Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních příčin byly snahy obou stran o získání vlivu na Apeninském poloostrově, byl konflikt pojmenován jako italské války (1495-1559). Fakticky nešlo o kontinuální válku, ale o sérii bojů, přerušovanou smlouvami o příměří a okořeněnou o formování rozličných spojenectví, intrik a zvratů mezi nimi. Jednou z velkých událostí tohoto období byla bezpochyby bitva u Pavie.

V této fázi válek francouzské vojsko obléhalo od počátku listopadu 1524 lombardské město Pavia, jež držela císařská posádka Antonia de Leyva. Dobytí města přímými útoky selhalo a špatné počasí spolu s odchodem části švýcarských žoldnéřů ztěžovalo situaci Francouzů, avšak síly docházely i obráncům. Vojsko francouzského krále bylo kolem města rozloženo v několika menších táborech, avšak jeho hlavní část včetně krále se nalézala v prostoru parku Mirabello před městem v relativním bezpečí za zdí obory. V lednu 1525 bylo vojsko císařského vojevůdce Charlese de Lannoy konečně posíleno o nově přišedší jednotky německých landsknechtů, a tak mohl započít pokus o vyproštění Pavie. Císařští předpokládali, že protivník je silnější a rozhodli se proto pro koordinovaný noční útok z několika směrů. Jejich hlavní síly obešly park a v časných ranních hodinách 24. února 1525 začaly čerstvým průlomem v hradbě proudit dovnitř. Brzy poté se rozhořel boj a následovaly útoky na menší francouzské tábory, podpořené výpadem obránců z Pavie. Francouzi nerozeznali míru nebezpečí včas, a třebaže kladli místy houževnatý odpor, byli nakonec poraženi. V bitvě zahynulo mnoho francouzských šlechticů a sám král František I. byl zajat. Shodou okolností měl jeho protivník, císař Karel V., toho dne narozeniny.

V bitvě u Pavie hráli důležitou roli pěší žoldnéři německého původu, tzv. landsknechti. Tito muži, vyzbrojení dlouhými píkami, ručnicemi-arkebuzami, halapartnami a dvouručními meči byli žádanými vojáky, o čemž svědčí mimo jiné skutečnost, že ve zmíněné bitvě bojovali na obou stranách. Vybrané figurky představují dva stejné pikenýry z období kolem roku 1525, vyzbrojené cca 5 metrů dlouhými píkami. Oblečeni jsou do přiléhavých kabátců s nabíranými rukávy a pod kolena sahajících nohavic, zárodků pozdějších nabíraných nohavic, tzv. plunder. Jejich oděv doplňují punčochy, nízké střevíce s širokou špičkou zvané medvědí tlapy a barety s peřím. Rukávy a nohavice se vyznačují bohatým prostřihováním s podkladem kontrastní látkou, což byl jeden z prvků raně renesanční módy a u landsknechtů nabyl nebývalé pitoresknosti. Krom píky jsou oba muži vyzbrojeni hned dvěma pobočními zbraněmi, mečem s jednoduchým košem u levého boku a u pravého boku kratším mečem s esovitou záštitou, zvaným katzbalger. Ochrannou zbroj zde představují kyrysy se stehenními šosy a kratší kroužkový límec.

Oděv landsknechtů je vyveden v kombinaci barev červené a černé, střídajících se na svrchních i spodních vrstvách prostřihovaného oděvu. Doplňuje je žlutá barva punčoch a jednoho z per na baretu. Odstíny převážně světle hnědé barvy byly použity pro znázornění kožených prvků, střevíců, opasků s pochvami a řemení kyrysů, jež jsou vyvedeny v mírně namodralé metalické barvě. Na figurce otočené zády je vidět drobný omyl malíře, který použil barvu pro kov i na zádech pod křížící se řemeny. Takovýto způsob úchycení však mívaly pouze kyrysy tvořené jen předním plechem a tudíž by správně měla být vidět mezi řemeny barva kabátce. Hnědé odstíny byly použity také na podstavce, zatímco ruce a obličej byly vyhrazeny tradiční pleťové barvě.

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století.

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…