Landsknechti z 2. poloviny 16. století – praporečníci

Landsknechti z 2. poloviny 16. století – praporečníci

Náboženská reformace postupující v 16. století německými zeměmi byla přirozeně trnem v oku jak katolické církvi, tak tradičně katolickému domu Habsburků. Vzhledem k tomu nebylo nijak překvapivé, že se německá protestantská knížata s několika říšskými městy spojily a na konci roku 1530 utvořily Šmalkaldský spolek na ochranu protestantské víry. Císař Karel V., který byl zaměstnaný boji s Turky a také s Francií v tzv. Italských válkách, sice roku 1532 povolil norimberský náboženský mír, avšak směřoval k tomu, aby rozmach protestantství potlačil. Když poté protestanté odmítli účast na katolickém tridentském koncilu svolaném roku 1545, císař začal shromažďovat vojenskou sílu a ustanovil vykonavatele říšské klatby. V letech 1546−1547 pak následoval konflikt známý jako Šmalkaldská válka. V ní na obou stranách bojovala pěchota, tvořená německými žoldnéři – landsknechty. Karel V. ve vojenském měření sil nad protestanty sice zvítězil a dosáhl rozpuštění Šmalkaldského spolku, avšak nezabránil dalšímu šíření reformace.

Figurky představují německé pěší žoldnéře, landsknechty. Praporečník s modrožlutě pruhovaným praporem s barevnou podobiznou Panny Marie s Ježíškem je oblečen do kabátce a širokých kalhot, u nichž se střídá červená a zelená barva na vrchní látce a v prostřizích. Přes kabátec má oblečenou hnědou koženou vestu, na hlavě malý černý baret s červeným a zeleným peřím. Druhý praporečník má široké zelené kalhoty a červený kabátec, přes nějž nese nasazený kyrys a na hlavě malý železný klobouk či pravděpodobněji jeden z prvních šišáků s červeným peřím. Drží žlutý prapor s černým křížem sv. Ondřeje, značící příslušnost k habsburskému (respektive císařskému) vojsku. Oba muži mají poboční zbraně – červeno-zeleně oděný má dýku a krátký meč katzbalger, praporečník s kyrysem nese u boku jednoruční meč. Oblečení obou mužů typově odpovídá módě období cca 1540−1600, pro nějž jsou charakteristické mimo jiné široké nabírané kalhoty (plundry).

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století.

AktuálněCarl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…