Německá pistole Stock 6,35 mm

Německá pistole Stock 6,35 mm

Versailleská smlouva uvalila na poražené Německo nejen reparace, ale také řadu striktních omezení. Výrobu armádních zbraní články smlouvy zakazovaly, výrobní zařízení musely velké zbrojovky buď zničit nebo odprodat, takže řada významných továren a menších firem hledala výrobní programy v civilní sféře, což neslo přirozenou orientaci na lovecké a sportovní zbraně, pistole v rážích 6,35 mm a 7,65 mm nevyjímaje.

Na pole výroby palných zbraní vstoupily na prahu 20. let v Německu také firmy, jejichž původní výrobní program neměl se zbraněmi nic společného. Jednu z nich představovala firma Franz Stock, Maschinenbau & Werkzeugfabrik v Berlíně, založená v roce 1904, o jejímž rozsahu původního výrobního sortimentu nic nevíme. Zakladatel firmy Carl Bernhard Franz Stock (1867–1939) původně pracoval v továrně Deutsche Telefonwerke, založené jeho starším bratrem Robertem, kde zřejmě nabyl řadu zkušeností se sériovou výrobou, jež následně využil při rozvoji vlastního podnikání. Firma nepochybně úspěšně přečkala léta válečného hospodářství, jinak by její sortiment v prvních poválečných letech nemohl být tak široký.

Z adresáře berlínských firem na rok 1920 lze usuzovat na šíři jejího záběru, jelikož zde byla vedena jako „Továrna na stroje a nástroje, přesné hromadné předměty, zbraně, telefony, armatury a zámečnické práce“.

Téhož roku také rozšířila svůj výrobní sortiment o samonabíjecí pistoli v ráži 7,65 mm Browning, jejímž konstruktérem byl Walter Decker, o němž víme pouze to, že působil v duryňském Zella St. Blasii. Konstrukci s obvyklým bicím mechanismem, tvořeným přímoběžným úderníkem, avšak originálně koncipovaným závěrem, přihlásil k patentové ochraně dvěma přihláškami již v dubnu 1915. K vydání německých patentů číslo 303 268 a 304 279 došlo, zřejmě v důsledku války, teprve v říjnu 1919 a v červnu 1920.

Pistole Stock měla hlaveň pevně spojenou s tělem pistole a vratnou pružinu, vedenou na hlavni, chránila přední trubková část pouzdra závěru. Závorník tvořil samostatnou součást, vloženou do lůžka v pouzdře, a zajištěnou pomocí ozubu na zadním rameni kyvného vytahovače nábojnic.

Uvnitř závorníku byl uložen přímoběžný úderník s pružinou, zajištěný našroubovanou maticí. Na levé straně těla pistole nad krčkem rukojeti se nacházela otočná manuální pojistka, jejíž rameno sloužilo k zachycení závěru v zadní poloze, nezbytné pro rozložení zbraně. Jen v této poloze bylo možné vykývnout rameno vytahovače směrem vzhůru a následně vytlačit závorník směrem vpřed z pouzdra závěru a vyjmout jej. Pak již stačilo uvolnit mírným tahem vzad pojistku a vysunout pouzdro závěru z vedení na těle pistole.

Schránkový jednořadý zásobník držela v rukojeti západka zásobníku, umístěná ve spodní části. Ke kontrole stavu zásobníku sloužily tři oválné otvory na pravé straně těla, na levé se nacházela pouze jedna kontrolní díra. Dna některých zásobníků nesla značení v podobě propletených písmen FS.

Zřejmě v roce 1923 rozšířila firma svůj sortiment o kapesní model v ráži 6,35 mm Browning, představující pouze rozměrovou zmenšeninu 7,65mm pistole. Jediným patrným rozdílem kromě odlišných rozměrů bylo provedení plastových střenek s odlišně umístěným nápisem STOCK a jejich upevnění dvěma šrouby namísto jednoho pro každou střenku.

Stejně jako v případě pistolí v ráži 7,65 mm Browning došlo také u kapesního modelu v průběhu let výroby ke změnám tvaru provedení přední části pouzdra závěru, starší pistole měly bočnice zakončené kolmým přechodem, u pozdější varianty mají plynulý přechod bočních ploch do pláště hlavně.

Pistole prvního provedení byly číslovány v samostatné číselné řadě, přičemž nejvyšší známé výrobní číslo je 12 099. Z dosud neznámých důvodů, snad pro odlišení, začal výrobce druhé provedení pistolí číslovat v samostatné řadě alfanumerickým systémem s písmenem A před výrobním číslem. Nejvyšší dosud známé výrobní číslo A 1973 vede k odhadu, že celkově vyrobené množství pistolí druhého provedení nepřesáhlo hranici 2000 kusů. Dostupné informace vedou k závěru, že výroba pistolí ve všech rážích, včetně malorážkového provedení, byla ukončena počátkem roku 1940. Celkově tak podle odhadů vyrobila firma Franz Stock okolo 14 000 pistolí v ráži 6,35 mm Browning.

Zobrazený exemplář s výrobním číslem 5162 má na pravé straně závěru vyryto azbukou МУШЯ СКАЛА (myší skála), muzeum jej získalo v roce 1962 převodem z Hlavní správy Veřejné bezpečnosti (HS VB) Praha.

 

Ráž: 6,35 mm

Celková délka: 120 mm

Výška: 83,2 mm

Šířka: 21 mm

Délka záměrné: 106 mm

Délka hlavně: 63 mm

Kapacita zásobníku: 6 nábojů

Hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem: 350 g

AktuálněCarl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…