Německý vojenský dýchací přístroj Heeres-Atmer

Německý vojenský dýchací přístroj Heeres-Atmer

V dřevěné přepravní bedně je dýchací přístroj v kovové schránce, se dvěma koženými řemeny k nošení na zádech a jedním řemenem kolem pasu. Na schránce je z vnější strany vyražena výrobní značka ebu a název HEERES-ATMER. V kovové schránce je kyslíková láhev, kožený dýchací vak a pohlcovač CO2. Ze schránky ústí hadice s manometrem. Ve víku přepravní bedny jsou dvě dýchací (výdechová a vdechová) hadice spojené ústím do masky a tři klíče. Maska není součástí soupravy. Přístroj byl vyroben v roce 1944 ve firmě Eckhardt & Co., Fabrikerzeugung von Auto-gen und Atemgeräte v Chotěboři.
Přístroj Heeres-Atmer byl vyvinut jako izolační kyslíkový ochranný přístroj používaný všude tam, kde nestačil k očištění dýchaného vzduchu od otravných látek filtr ochranné masky (velmi vysoké koncentrace otravných látek nebo otravné látky filtrem nezachytitelné) a v prostorách s nízkou koncentrací kyslíku. Přístroj pracoval jako plicně automatický, tedy přítok kyslíku byl regulován pomocí zařízení, které bylo uváděno do činnosti prací plic, respektive vzduchem z plic. Tedy větší spotřeba kyslíku zvyšovala jeho přítok. Ve výjimečných případech mohl uživatel sám ovlivňovat přísun kyslíku ručně pomocí knoflíku, který byl vyvedený ven z kovové schránky. Vydechovaný vzduch byl v pohlcovači zbavován kysličníku uhličitého a pokračoval do dýchacího vaku. Ten sloužil jako zásobárna vzduchu a zároveň uváděl v činnost plicní automatiku a přetlakový ventil. Měl objem pět litrů a byl tvořen oboustranně pogumovanou látkou. Vzduch odcházející z dýchacího vaku byl míchán s kyslíkem z kyslíkové nádoby a odcházel jako vdechovaný vzduch k masce. Součástí přístroje byl i klakson, který vydával varovný signál, pakliže uživatel zapomněl otevřít ventil kyslíkové nádoby. Tlak kyslíku z otevřené nádoby pak signál vypnul. K přístroji se užívaly běžné vojenské ochranné masky (GM 30, GM 38). Musely ale být upraveny, aby dýchaný vzduch pocházel jen z přístroje a nepřekážely mu ventily. Uživatel mohl s tímto přístrojem pracovat jednu hodinu.

Předmět byl do sbírek VHÚ Praha zaevidován nálezem v roce 2010.

AktuálněVšechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…
Veteráni prvního českého praporu UNPROFOR převzali na Vítkově pamětní odznak

Veteráni prvního českého praporu UNPROFOR převzali na Vítkově pamětní odznak

22. 09. 2023
V Národním památníku na Vítkově se v pátek 22. září 2023 uskutečnilo slavnostní…
Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

21. 09. 2023
V sobotu 23. září bude Vojenské technické muzeum v Lešanech u Týnce nad Sázavou…