Partyzánská úprava pušky Berdan II

Partyzánská úprava pušky Berdan II

Poměrně problematickou skupinu palných zbraní z hlediska jejich použití představují úpravy armádních opakovacích či jednoranových pušek. Většina úprav směřovala především ke zkrácení celkové délky z důvodů snazší ukrytelnosti pod oděvem při přenášení. U zbraní zařízených na výkonné puškové náboje (7,92 mm Mauser, 7,62 mm Mosin apod.) odstranění pažby a její případné nahrazení primitivní pistolovou rukojetí spolu se zkrácením hlavně dokonce zvyšovalo možnost poranění střelce při výstřelu. U nábojů s nižším výkonem podobné nebezpečí nehrozilo, avšak společnou vlastností podobně upravených zbraní byla skutečnost, že vylučovaly mířenou, přesnou střelbu. V rámci úprav, zejména při zkrácení hlavně, vzala za své mířidla. Především absence pažby znemožňovala zvládnutí zpětného rázu zbraně tělesnou hmotností střelce, což se zákonitě projevilo na technice střelby.

Formy partyzánského boje nevylučovaly použití podobně upravených zbraní, u nichž je dnes problematické určit, zda nebyly primárně upraveny k pytláckým účelům. V řadě muzeí se nacházejí kolekce či ojedinělé kusy, mnohdy spojované s partyzánským hnutím v dané oblasti, a pokud se nejedná o tzv. dotýkané předměty, jejich určení je vždy sporné.

Ve sbírkách VHÚ je také uložena kolekce podobně upravených armádních pušek, přičemž jen u malé části lze doložit, že pocházejí ze svozů partyzánských zbraní, předaných do muzea krátce po osvobození.

Zajímavou ukázkou úpravy ruské jednoranové pušky Berdan II 1870 v ráži 10,6 mm Berdan představuje exemplář s výrobním číslem 153 445, zhotovený zbrojovkou v Iževsku v roce 1878. Úprava zbraně spočívala v odstranění pažby a její nahrazení primitivní pažbou s pistolovou rukojetí s upevněným závěsným kroužkem. Hlaveň, zkrácená na 294 mm, postrádá mířidla, jež částečně nahrazuje klínový zářez na pouzdře závěru.

 

Exemplář získalo muzeum převodem od Hlavní správy Veřejné bezpečnosti Praha v roce 1962.

Ráž: 10,6 mm Berdan (10,6 x 57,5 R)

Celková délka: 535 mm

Délka hlavně: 294 mm

Hmotnost: 1940 g

 

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…