Pistole ČZ vz. 37 v ráži 7,65 mm Browning

Pistole ČZ vz. 37 v ráži 7,65 mm Browning

Zavedené armádní pistole vz. 22 a 24 nepředstavovaly nadčasové řešení nehledě na skutečnost, že poznatky z exploatace ukázaly řadu jejich slabin. Z útvarů zaznívaly výtky, týkající se jejich citlivosti na údržbu a malé pohotovosti k boji. Vývoj na poli pistolové techniky také neustrnul, ke slovu se dostávaly konstrukce s novými typy spoušťových mechanismů, jež zvyšovaly střeleckou pohotovost a bezpečnost samonabíjecích pistolí.

MNO si bylo vědomo slabin stávající pistole vz. 24, proto vyzvalo v dubnu Vojenský technický a letecký ústav (VTLÚ) k vypracování předběžných dispozic, jež měly určit budoucí směr vývoje nové armádní pistole. Ty byly také předány České zbrojovce ve Strakonicích.

Na základě specifikovaných požadavků vyrobila v druhé polovině roku 1936 pokusná dílna České zbrojovky ve Strakonicích pod vedením Františka Myšky dva vzorky pistolí. Základní koncepce spočívala v konstrukčním řešení, jež umožňovalo velmi jednoduchou rozborku pomocí suvného šoupátka (tlačky). Hlaveň pistole byla u ústí nalícována do otočného pouzdra (třmenu) spojeného s tělem pistole kolíkem. Na válcovém vnějším průměru byl volně nasunut závěr, jehož přední část byla vespod opatřena kruhovým výstupkem zapadajícím při sklopení závěru do vybrání v unášeči, o který byla opřena paralelně uložená vratná pružina.

Vodítka závěru byla přerušovaná a držení závěru na těle pistole bylo zajištěno výstupky již zmiňovaného suvného šoupátka. Jeho stlačením směrem vpřed došlo k přerušení vedení závěru a ten bylo možno poté otočit ve vertikální rovině směrem vzhůru. S uvolněním spoje se rovněž oddělil výstupek závěru od unášeče. Samotný závěr, volně nasunutý na hlavni, byl tahem vzad odnímatelný od těla pistole. Při základní rozborce se tak pistole rozdělila pouze na tři skupiny: závěr, tělo pistole s hlavní a zásobník, což znamenalo ve své době výrazný pokrok.

V průběhu roku 1937 byla konstrukce pistole posuzována z různých hledisek a dále vyvíjena. Teprve koncem roku, 20. prosince, si MNO objednalo zkušební partii 25 pistolí se dvěma zásobníky ke každé z nich v celkové ceně 55 250 korun. Vzorky byly vyrobeny v lednu 1938 a následně přiděleny na základě směrnice VTLÚ dvanácti různým útvarům, jež určilo 5. oddělení generálního štábu MNO.

Již 29. března 1938 zpracoval VTLÚ seznam poruch a nedostatků zjištěných při zkouškách. O pár dní později, 9. dubna 1938 byla svolána výzbrojní komise k projednání otázky zavedení pistole vz. 38 do výzbroje armády. Teprve na jejím další zasedání 30. dubna proběhlo hlasování o návrhu zavést novou pistoli do výzbroje čs. armády pod označením „pistole vz. 38“. K jejímu oficiálnímu zavedení došlo výnosem z 1. června 1938. Objednávku na 41 000 pistolí s dodací lhůtou do 30. června 1939 vystavilo MNO o necelých 14 dní později.

V průběhu vývoje nové armádní pistole vznikly kromě vývojových vzorků také pokusné exempláře v odlišných rážích. Na německý náboj 9 mm Parabellum (9 x 19 mm) vyrobila továrna nejen exemplář s dynamickým závěrem, ale také, v souvislosti s exportními aktivitami v Rumunsku, pokusnou variantu v téže ráži, jejíž závěr byl uzamčen pomocí otočné hlavně. V jediném exempláři zhotovila zbrojovka vzorek pistole v ráži 7,65 mm Browning. Od armádní pistole se odlišoval nejen menšími rozměry, ale také dvoučinným spoušťovým mechanismem a manuální pojistkou, umístěnou na levé straně těla. Na rozdíl od ostatních vzorků měl již střenky (pažbičku) vyrobené z Textoplastu č. 15, stejně jako pozdější sériově vyráběné pistole vz. 38.

Dosud není jasné, s jakým záměrem exemplář zařízený na méně výkonný náboj továrna vyrobila. Je možné, že jím chtěla pouze rozšířit nabídku svých zbraní při předvádění v zahraničí; o tom by svědčily dochované propagační materiály, ale také zmínky o jejím předvádění společně dalšími pistolemi a samonabíjecí puškou v Sovětském svazu během druhé poloviny května 1938.

Exemplář s číslem 100 001 získalo muzeum v roce 1981 převodem z VÚ 1337 v Babicích u Říčan.

 

Ráž: 7, 65 mm Browning

Celková délka: 180 mm

Výška: 130 mm

Šířka: 28,2 mm

Délka záměrné: 137 mm

Délka hlavně: 104 mm

Kapacita zásobníku: 9 nábojů

Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem: 880 g

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…